โอนคดี

เขียนโดย นันธพงษ์ ศรแก้ว แก้ไขเพิ่มเติมโดย iLaw     “ทหารเป็นกลุ่มคนที่แตกต่างจากกลุ่มของประชาชน...