6ตุลา

เขียนโดย อัฑฒพล ธนศานติ แก้ไขเพิ่มเติมโดย iLaw   6 ตุลาคม 2519 คือ เหตุการณ์หนึ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ของความรุนแรงที่เกิดใจกลางเมืองหลวงของประเทศไทย… ที่นั่นคือ “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” …...