หนังสือ

      จากเรื่องเล่า เรียงร้อย บนหน้าเว็บเพจและเฟซบุ๊ก iLaw    -112 The Series- ว่าด้วยชีวิตนักโทษคดีหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ฯ คดีหมิ่นประมาทร้ายแรงที่หลายครั้ง...
ตลอดระยะเวลาสี่ปีที่ผ่านมา คสช.พยายามจำกัดการแสดงออกหรือการเคลื่อนไหวต่อต้านโดยสันติของผู้เห็นต่างและคัดค้านการรัฐประหาร...
      ศาลทหารที่เราเคยกลัว ต้องเป็นศาลทหารที่เป็นบทเรียน   ในภาวะที่ทุกคนกำลังสับสน หลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)...