ใครๆ ก็ไปศาลทหารได้

    แผ่นแรกของนิทรรศการ เป็นแค่เกริ่นนำให้รู้จักกัน  โดยเราถอดประสบการณ์ ความรู้สึกของพวกเรา เมื่อรู้ว่าพลเรือนต้องขึ้นศาลทหารออกมาเล่า และเราหวังว่า...