ป่าไม้

  สมัย หนึ่งใน 21 จำเลยคดีหมิ่นประมาทด้วยเอกสารจากการยื่นหนังสือร้องเรียนเรื่อง การเบิกพื้นที่ลำรางสาธารณะของบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ยิ้มออกมาด้วยความโล่งใจ...