แสงดาวแห่งศรัทธา

  สำหรับผู้มีชื่อเสียงหลาย ๆ คน ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง หรือนักธุรกิจใหญ่ การถูกพาตัวไปปรับทัศนคติในค่ายทหารคงจะเป็นประสบการณ์ชีวิตอันเลวร้าย ที่ผ่านเข้ามาแล้วผ่านไป...