ปฏิทินคดี

 • 04ก.พ.2019
  นัดสืบพยานโจทก์ คดีไนซ์ดาวดินชูป้ายคัดค้านรัฐประหาร
  คดี
  ไนซ์ ดาวดิน: ชูป้ายต้านรัฐประหาร
  วันที่
  4 กุมภาพันธ์ 2019
  การนัดหมาย
  นัดสืบพยานโจทก์ คดีไนซ์ดาวดินชูป้ายคัดค้านรัฐประหาร
  สถานที่
  ศาลทหารขอนแก่น
  รายละเอียด
  -
 • 11ก.พ.2019
  นัดตรวจพยานหลักฐาน: คดีแจกใบปลิวโหวตโนที่เคหะบางพลี
  คดี
  ประชาธิปไตยใหม่แจกใบปลิวโหวตโน ที่ชุมชนเคหะบางพลี
  วันที่
  11 กุมภาพันธ์ 2019
  การนัดหมาย
  นัดตรวจพยานหลักฐาน: คดีแจกใบปลิวโหวตโนที่เคหะบางพลี
  สถานที่
  ศาลทหารกรุงเทพ
  รายละเอียด
  -
 • นัดตรวจพยานหลักฐาน: เสื้อยืดสหพันธรัฐไท
  คดี
  คดีเสื้อยืดสหพันธรัฐไท
  วันที่
  11 กุมภาพันธ์ 2019
  การนัดหมาย
  นัดตรวจพยานหลักฐาน: เสื้อยืดสหพันธรัฐไท
  สถานที่
  ศาลอาญา
  รายละเอียด
  -
 • 15ก.พ.2019
  นัดสืบพยานโจทก์: คดีนั่งรถไฟไปอุทยานราชภักดิ์
  คดี
  นั่งรถไฟไปอุทยานราชภักดิ์
  วันที่
  15 กุมภาพันธ์ 2019
  การนัดหมาย
  นัดสืบพยานโจทก์: คดีนั่งรถไฟไปอุทยานราชภักดิ์
  สถานที่
  ศาลทหารกรุงเทพ
  รายละเอียด
  -
 • 25ก.พ.2019
  นัดสืบพยานโจทก์ คดี 116 พลเมืองรุกเดิน
  คดี
  พันธ์ศักดิ์: พลเมืองรุกเดิน
  วันที่
  25 กุมภาพันธ์ 2019
  การนัดหมาย
  นัดสืบพยานโจทก์ คดี 116 พลเมืองรุกเดิน
  สถานที่
  ศาลทหารกรุงเทพ
  รายละเอียด
  -
 • 27ก.พ.2019
  นัดสืบพยานโจทก์: คดีพลวัฒน์ โปรยใบปลิว
  คดี
  พลวัฒน์ : โปรยใบปลิวที่ระยอง
  วันที่
  27 กุมภาพันธ์ 2019
  การนัดหมาย
  นัดสืบพยานโจทก์: คดีพลวัฒน์ โปรยใบปลิว
  สถานที่
  ศาลทหารชลบุรี
  รายละเอียด
  -
 • นัดสืบพยานโจทก์ คดี 116 ของพลวัฒน์
  คดี
  พลวัฒน์ : โปรยใบปลิวที่ระยอง
  วันที่
  27 กุมภาพันธ์ 2019
  การนัดหมาย
  นัดสืบพยานโจทก์ คดี 116 ของพลวัฒน์
  สถานที่
  ศาลทหารชลบุรี
  รายละเอียด
  -