ปฏิทินคดี

 • 11มิ.ย.2019
  นัดสืบพยานโจทก์ : คดีชุมนุมคนอยากเลือกตั้งที่พัทยา
  คดี
  การชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่พัทยา
  วันที่
  11 มิถุนายน 2019
  การนัดหมาย
  นัดสืบพยานโจทก์ : คดีชุมนุมคนอยากเลือกตั้งที่พัทยา
  สถานที่
  ศาลแขวงพัทยา
  รายละเอียด
  -
 • 12มิ.ย.2019
  นัดสืบพยานโจทก์ : คดีชุมนุมคนอยากเลือกตั้งที่พัทยา
  คดี
  การชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่พัทยา
  วันที่
  12 มิถุนายน 2019
  การนัดหมาย
  นัดสืบพยานโจทก์ : คดีชุมนุมคนอยากเลือกตั้งที่พัทยา
  สถานที่
  ศาลแขวงพัทยา
  รายละเอียด
  -
 • 13มิ.ย.2019
  นัดสืบพยานจำเลย : คดีชุมนุมคนอยากเลือกตั้งที่พัทยา
  คดี
  การชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่พัทยา
  วันที่
  13 มิถุนายน 2019
  การนัดหมาย
  นัดสืบพยานจำเลย : คดีชุมนุมคนอยากเลือกตั้งที่พัทยา
  สถานที่
  ศาลแขวงพัทยา
  รายละเอียด
  -
 • 14มิ.ย.2019
  นัดสืบพยานจำเลย : คดีชุมนุมคนอยากเลือกตั้งที่พัทยา
  คดี
  การชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่พัทยา
  วันที่
  14 มิถุนายน 2019
  การนัดหมาย
  นัดสืบพยานจำเลย : คดีชุมนุมคนอยากเลือกตั้งที่พัทยา
  สถานที่
  ศาลแขวงพัทยา
  รายละเอียด
  -
 • 17มิ.ย.2019
  นัดตรวจพยานหลักฐาน: เอกชัย เล่าเรื่องเพศสัมพันธ์ในเรือนจำ
  คดี
  เอกชัย: เล่าเรื่องเพศสัมพันธ์ในเรือนจำ
  วันที่
  17 มิถุนายน 2019
  การนัดหมาย
  นัดตรวจพยานหลักฐาน: เอกชัย เล่าเรื่องเพศสัมพันธ์ในเรือนจำ
  สถานที่
  ศาลอาญา รัชดาภิเษก
  รายละเอียด
  -
 • 29มิ.ย.2019
  นัดฟังคำสั่งอัยการ - คดีศูนย์ปราบโกงประชามติบ้านโป่ง
  คดี
  ศูนย์ปราบโกงประชามติ ราชบุรี
  วันที่
  29 มิถุนายน 2019
  การนัดหมาย
  นัดฟังคำสั่งอัยการ - คดีศูนย์ปราบโกงประชามติบ้านโป่ง
  สถานที่
  สำนักงานอัยการศาลแขวงราชบุรี
  รายละเอียด
  -