ปฏิทินคดี

 • 16ส.ค.2019
  นัดสืบพยานโจทก์ คดี 116 พลเมืองรุกเดิน
  คดี
  พันธ์ศักดิ์: พลเมืองรุกเดิน
  วันที่
  16 สิงหาคม 2019
  การนัดหมาย
  นัดสืบพยานโจทก์ คดี 116 พลเมืองรุกเดิน
  สถานที่
  ศาลทหารกรุงเทพ
  รายละเอียด
  -
 • 27ส.ค.2019
  นัดสืบพยานโจทก์ คดี 116 พลเมืองรุกเดิน
  คดี
  พันธ์ศักดิ์: พลเมืองรุกเดิน
  วันที่
  27 สิงหาคม 2019
  การนัดหมาย
  นัดสืบพยานโจทก์ คดี 116 พลเมืองรุกเดิน
  สถานที่
  ศาลทหารกรุงเทพ
  รายละเอียด
  -