ปฏิทินคดี

 • 23ก.ค.2019
  นัดสืพยานโจทก์ : คดีพลวัฒน์
  คดี
  พลวัฒน์ : โปรยใบปลิวที่ระยอง
  วันที่
  23 กรกฎาคม 2019
  การนัดหมาย
  นัดสืพยานโจทก์ : คดีพลวัฒน์
  สถานที่
  ศาลทหาร ชลบุรี
  รายละเอียด
  -
 • 26ก.ค.2019
  นัดสืบพยานโจทก์ คดี 116 พลเมืองรุกเดิน
  คดี
  พันธ์ศักดิ์: พลเมืองรุกเดิน
  วันที่
  26 กรกฎาคม 2019
  การนัดหมาย
  นัดสืบพยานโจทก์ คดี 116 พลเมืองรุกเดิน
  สถานที่
  ศาลทหารกรุงเทพ
  รายละเอียด
  -