ปฏิทินคดี

 • 25ก.ย.2019
  นัดฟังคำพิพากษา คดีเอกชัยเปิดเพลงประเทศกูมี
  คดี
  เอกชัย เปิดเพลงประเทศกูมีหน้ากองทัพบก
  วันที่
  25 กันยายน 2019
  การนัดหมาย
  นัดฟังคำพิพากษา คดีเอกชัยเปิดเพลงประเทศกูมี
  สถานที่
  ศาลแขวงดุสิต
  รายละเอียด
  -