ความผิดต่อพระมหากษัตริย์ พระราชินี และรัชทายาท

16 มาตรา 112 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี