เทียบไทม์ไลน์ การ "เจาะ" ของเพกาซัส กับการชุมนุมทางการเมือง

 

จำนวน 30 คน คือ ตัวเลขอย่างน้อยของประชาชนที่ตรวจพบว่า ถูกโจมตีจากเพกาซัส จำนวนนี้ยังไม่นับรวมปิยบุตร แสงกนกกุล คณะก้าวหน้า และกรณีอื่นๆ ที่อาจตรวจพบได้อีกในอนาคต การเจาะข้อมูลด้วยสปายแวร์เพกาซัสในผู้ที่มีส่วนในการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย ตรวจพบระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 รวมเป็นเวลากว่าหนึ่งปี  การโจมตีเกิดขึ้นกับสมาชิกกลุ่ม เช่น แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม, เยาวชนปลดแอก และ We volunteer ฯลฯ ผู้ที่ถูกโจมตีมากที่สุด คือ นิราภร อ่อนขาว สมาชิกแนวร่วมธรรมศาสตร์ฯ จำนวน 14 ครั้ง รองลงมาคือ ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการ iLaw จำนวน 10 ครั้ง รูปแบบของการโจมตีแบ่งได้สามแบบ

 

  • หนึ่ง การเจาะเพื่อเสาะหาข้อมูลของผู้ที่อยู่เบื้องหลังการใช้บัญชีโซเชียลของนักกิจกรรมที่อยู่ในเรือนจำ อย่างอานนท์ นำภาและเบนจา อะปัญ ที่เฟซบุ๊กของทั้งสองยังคงเคลื่อนไหวต่อเนื่องระหว่างที่พวกเขาถูกคุมขัง

 

  • สอง การโจมตีเพื่อติดตามและแสวงหาข้อมูลการจัดชุมนุม เช่น กรณีของจุฑาทิพย์ ศิริขันธ์ เยาวชนปลดแอกที่ถูกเจาะตรงกับวันที่มีการชุมนุมหรือการจัดประชุมเพื่อเตรียมการการชุมนุม เช่น การเจาะเมื่อวันที่ 21 และ 26 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการชุมนุมเพราะทุกคนคือแกนนำกระจายตัวทั่วประเทศ และการเจาะเมื่อวันที่ 15 และ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ช่วงเวลาระหว่างการเตรียมเพื่อชุมนุมรีเด็มวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 

 

2493 การชุมนุมเพราะทุกคนคือแกนนำเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563

 

2494 นักกิจกรรมอ่านแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลเยอรมันตรวจสอบรัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563

 

ก่อนการจัดชุมนุมเพื่อรำลึกวันอภิวัฒน์สยามเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เป็นช่วงเวลาที่มีการเจาะนักกิจกรรมมากที่สุด คือ 5 คน ได้แก่ ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล และนิราภร อ่อนขาว แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม, จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา ทะลุฟ้า, ยิ่งชีพ และบุคคลที่ไม่เปิดเผยตัวตน #3 เหตุผลที่มีการโจมตีหลายคนและบ่อยครั้งอาจเนื่องมาจากเป็นการชุมนุมใหญ่ครั้งแรกหลังคลื่นการคุมขังนักกิจกรรมและช่วงพักการชุมนุมเนื่องจากการระบาดของโควิด

 

2495 ปนัสยา ขณะทำกิจกรรมรำลึก 89 ปีอภิวัฒน์สยามที่หน้ารัฐสภาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564

 

  • สาม การโจมตีเพื่อเสาะแสวงหาผู้ที่สนับสนุนเงินทุนทางการเมือง คือ ทราย เจริญปุระ และกลุ่ม The Mad Hatter จำนวนสามคน  กรณีของทราย การบริจาคของเธอเป็นที่เปิดเผยในทางสาธารณะอยู่แล้วจนได้ฉายาว่า “แม่ยก” ในการชุมนุมของราษฎร การโจมตีทรายเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับสมาชิกของกลุ่ม The Mad Hatter ซึ่งเป็นประชาชนธรรมดาที่บริจากเงิน ทั้งนี้ กลุ่มดังกล่าวไม่เคยมีส่วนร่วมในฐานะเป็นผู้จัดการชุมนุมแต่อย่างใด

 

การสืบสวนครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากเราไม่ได้รับความไว้วางใจและความยินยอมจากเหยื่อในการเข้าร่วมกระบวนการสอบสวน ขอบคุณทุกคนที่ไว้วางใจและเสียสละเวลาและความเป็นส่วนตัวในการให้ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากและเป็นปัจจัยเดียวที่จะเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นในการวิเคราะห์รูปแบบของการโจมตีเหยื่อ  รวมทั้งบุคคลอื่นๆที่เข้าร่วมกระบวนการสอบสวนหรือเอื้ออำนวยให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้

 

นอกจากนี้ DigitalReach ยังเป็นองค์กรที่มีส่วนสำคัญในการตรวจสอบอุปกรณ์ของเหยื่อและเป้าหมายและร่วมวิเคราะห์รายงานที่เข้าร่วมการสอบสวน โดยมี Citizen Lab เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทำการวิเคราะห์ทางเทคนิคและให้ข้อมูลทางเทคนิคต่างๆ ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากต่อการหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้เพกาซัสในประเทศไทย

 

2496

ชนิดบทความ: