สถิติล่าสุด

สถิตินับถึง 31 มีนาคม 2561

มีคนถูกเรียกไปรายงานตัว/เยี่ยมบ้าน อย่างน้อย 1,319 คน

มีคนถูกจับกุมในยุคคสช.อย่างน้อย 597 คน,

มีคนถูกตั้งข้อหามาตรา112 อย่างน้อย 94 คน, 

มีคนถูกตั้งข้อหามาตรา 116 อย่างน้อย 75 คน,

พลเรือนต้องขึ้นศาลทหาร อย่างน้อย 333 คน

มีกิจกรรมถูกปิดกั้น-แทรกแซง อย่างน้อย 152 ครั้ง

 

รายละเอียด