สถิติล่าสุด


สถิตินับถึง 21 มีนาคม 2562

มีคนถูกเรียกไปรายงานตัว/เยี่ยมบ้าน อย่างน้อย 1,349 คน

มีคนถูกจับกุมในยุคคสช.อย่างน้อย 611 คน,

มีคนถูกตั้งข้อหามาตรา112 อย่างน้อย 99 คน, 

มีคนถูกตั้งข้อหามาตรา 116 อย่างน้อย 118 คน,

พลเรือนต้องขึ้นศาลทหาร อย่างน้อย 1,886 คน

 

รายละเอียด