สถิติล่าสุด

สถิตินับถึง 31 มีนาคม 2560

มีคนถูกเรียกไปรายงานตัว/เยี่ยมบ้าน อย่างน้อย 1,319 คน

มีคนถูกจับกุมในยุคคสช.อย่างน้อย 588 คน,

มีคนถูกตั้งข้อหามาตรา112 อย่างน้อย 91 คน, 

มีคนถูกตั้งข้อหามาตรา 116 อย่างน้อย 59 คน,

พลเรือนต้องขึ้นศาลทหาร อย่างน้อย 300 คน

 

รายละเอียด