1592 1479 1651 1823 1705 1149 1796 1796 1440 1393 1916 1516 1946 1328 1757 1719 1118 1888 1134 1755 1211 1149 1538 1750 1580 1972 1146 1901 1895 1259 1896 2000 1176 1784 1596 1150 1443 1815 1244 1960 1707 1318 1417 1945 1449 1963 1182 1360 1848 1670 1682 1251 1118 1106 1630 1186 1997 1189 1724 1726 1338 1518 1650 1880 1021 1941 1369 1829 1258 1851 1001 1224 1541 1412 1548 1438 1826 1408 1834 1972 1838 1559 1105 1695 1323 1251 1582 1322 1891 1388 1872 1325 1782 1171 1020 1471 1056 1065 1418 สถิติล่าสุด | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

สถิติล่าสุด

 

 

คลิกเพื่อเข้าสู่ เว็บไซต์ Mobdatathailand.org

 

1796

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์ม็อบดาต้าไทยแลนด์ (Mob Data Thailand) พัฒนาขึ้นโดย แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และไอลอว์

เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลการชุมนุมสาธารณะที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเริ่มบันทึกข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ต่อเนื่องเรื่อยมา

เก็บรวบรวมปฏิกริยาของตำรวจ และเจ้าหน้าที่รัฐ ที่พยายามอ้างอิงบังคับใช้กฎหมาย เพื่อคุกคาม ขัดขวาง ปิดกั้น หยุดยั้ง การใช้เสรีภาพการชุมนุม