1939 1078 1561 1693 1518 1800 1498 1652 1957 1549 1598 1536 1281 1007 1630 1478 1491 1864 1658 1290 1430 1478 1176 1888 1778 1847 1418 1062 1139 1363 1060 1339 1397 1603 1759 1231 1983 1116 1840 1291 1439 1993 1521 1557 1125 1430 1760 1737 1972 1212 1232 1919 1153 1374 1037 1610 1803 1335 1657 1985 1811 1968 1183 1729 1044 1885 1385 1492 1838 1533 1531 1352 1745 1657 1579 1183 1055 1962 1856 1393 1632 1177 1081 1557 1535 1794 1231 1399 1834 1378 1698 1804 1713 1992 1456 1469 1663 1104 1315 เลือกตั้ง 62: รวมอุปสรรคในการหาเสียงและข้อสงสัยการโกงเลือกตั้ง 2562 | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

เลือกตั้ง 62: รวมอุปสรรคในการหาเสียงและข้อสงสัยการโกงเลือกตั้ง 2562

 
หลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทำการรัฐประหาร พรรคการเมืองก็ถูก คสช. ใส่ “กุญแจมือล็อคไว้” ให้ยุติบทบาททางการเมืองเป็นการชั่วคราวด้วยประกาศ คสช. ฉบับที่ 57/2557 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ซึ่งระบุห้ามพรรคการเมืองประชุมหรือดำเนินกิจกรรมทางการเมือง และเมื่อคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 ซึ่งออกในวันที่ 1 เมษายน 2558 สั่งห้ามชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป กลายกุญแจที่ล็อคพรรคการเมืองก็ยิ่งแน่นหนาขึ้นไปอีก
 

จนกระทั่งโรดแมปการเลือกตั้งดำเนินมาถึงจุดที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 เริ่มบังคับใช้ในวันที่ 7 ตุลาคม 2560 กำหนดให้พรรคการเมืองต้องดำเนินกิจกรรมทางการเมืองภายในกำหนดเวลา มิเช่นนั้นจะเสียสิทธิ เช่น สิ้นสภาพหรือหรือไม่อนุญาตให้ส่งผู้สมัคร ส.ส. ในการเลือกตั้งที่จะถึงในปี 2562 แต่พรรคการเมืองก็ยังไม่สามารถทำตามนั้นได้เพราะยังถูกล็อคด้วยประกาศและคำสั่ง คสช. อยู่  คสช. จึงใช้ "มาตรา 44" คลายล็อคพรรคการเมืองครั้งแรกด้วยการคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 53/2560 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 และครั้งที่สองด้วยการออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 13/2561 ในวันที่ 14 กันยายน 2561 แม้จะมีการคลายล็อคพรรคการเมืองผ่อนคลายให้พรรคการเมืองสามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้และเข้าสู่บรรยากาศการเลือกตั้งแล้ว แต่เจ้าหน้าที่รัฐยังมีการติดตามและก่ออุปสรรคให้แก่นักการเมืองอยู่เรื่อยมา
 
 
ในการเลือกตั้ง 2562 ไอลอว์ได้รวบรวมข้อมูลการคุกคามนักการเมืองและปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้ง นอกจากนี้ยังได้รวบรวมกรณีข้อกล่าวหาการซื้อเสียงของพรรคการเมืองต่างๆ และกลไกการเอื้อประโยชน์บางประการที่รัฐบาลคสช.มีต่อพรรคที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช.และนายกรัฐมนตรี ให้กลับเข้าสู่อำนาจอีกครั้งไว้ดังนี้
 
 

กรณีความไม่สะดวกในการปราศรัยหรือหาเสียง

 
10 มกราคม 2562
 
พะเยา - สวัสดิ์ หอมนาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ออกหนังสือยกเลิกการขออนุญาตให้ใช้สถานที่ของ ไพโรจน์ ตันบรรจง ผู้สมัคร ส.ส. พรรคเพื่อไทย โดยระบุว่า ก่อนหน้านี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาอนุญาตใหไพโรจน์และพรรคเพื่อไทยใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาในการปราศรัย แต่เมื่อพิจารณาอีกครั้งแล้วว่า การใช้สถานที่ราชการเพื่อจัดกิจกรรมทางการเมืองอาจจะมีการได้เปรียบเสียเปรียบในทางการเมืองระหว่างพรรคการเมืองประกอบด้วยเป็นการไม่เหมาะสมในการใช้สถานที่ราชการ จึงขอยกเลิกการอนุญาตใช้สถานที่ หนังสือลงวันที่ 9 มกราคม 2562 โดยสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แกนนำพรรคเพื่อไทยกล่าวว่า ผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่ที่กรุงเทพฯ สั่งการมาที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของจังหวัดว่า ห้ามให้ “หน่อย” และพรรคเพื่อไทยจัดปราศรัยโดดเด็ดขาด
 
27 กุมภาพันธ์ 2562
 
เลย - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเลย ได้ออกหนังสือด่วนที่สุดถึงวิรอน รุจิไชยวัฒน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ระบบแบ่งเขต จังหวัดเลย เขต 3 พรรคสามัญชน ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องการดำเนินการตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ระบุว่า ตามที่ท่านได้ส่งวัสดุเผยแพร่สำหรับออกอากาศให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย เพื่อขอรับการสนับสนุนจัดสรรเวลาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดเลย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเลยได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ยังมีข้อความที่ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อ 8 วรรคสอง จึงขอให้ มาพบ พ.ต.ท.สันติ ชั้นพิภพ หัวหน้าคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุเผยแพร่สำหรับออกอากาศ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเลย ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามระเบียบของ กกต.
 
หลังจากเข้าพูดคุย กกต. พยายามประนีประนอมให้นำคำว่า “ทหาร” ออกและให้เหลือแต่ “เผด็จการ” ซึ่งผู้สมัคร ส.ส.ทั้งสองคนยืนยันว่า จะไม่นำออก กกต. จึงกล่าวว่า “ถ้าไม่เอาออกก็ให้รอรับผลที่จะตามมานะ”
 
5 มีนาคม 2562
 
กรุงเทพฯ - เดอะสแตนดาร์ดรายงานว่า พรรคพลังประชารัฐได้มีหนังสือขอใช้พื้นที่สวนลุมพินีในการปราศรัยใหญ่วันที่ 22 มีนาคม แต่สำนักสิ่งแวดล้อมของ กทม. ได้พิจารณาว่า ข้อห้ามเดิมคือ ห้ามมิให้มีการใช้เครื่องขยายเสียงในการปราศรัย รวมถึงมาตรการในการรักษาความปลอดภัย เนื่องจากใกล้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เกรงว่าจะกระทบต่อผู้มารักษาในโรงพยาบาล กรุงเทพมหานครจึงไม่อนุญาตให้พรรคพลังประชารัฐใช้สถานที่จัดปราศรัย แต่อนุญาตให้เดินหาเสียงพบปะประชาชนได้ เหมือนที่หลายพรรคการเมืองเคยดำเนินการก่อนหน้านี้ ยืนยันว่า กรุงเทพมหานครไม่ได้ให้อภิสิทธิ์แก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
 
13 มีนาคม 2562
 
กรุงเทพฯ - ข่าวสดออนไลน์รายงานคำสัมภาษณ์ของนิกม์ แสงศิรินาวิน ผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคอนาคตใหม่ เขต 11  กล่าวว่า ระหว่างเตรียมเข้าไปแจกเอกสารแนะนำพรรค แนะนำนโยบายพรรค เอกสารแนะนำตัวเอง พร้อมทั้งพูดคุยปราศรัยหาเสียงกับครู ผู้ปกครองและบุคลากรในโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ซึ่งอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ตนเองเป็นผู้สมัคร ส.ส. โดยได้ทำหนังสือขออนุญาตอย่างถูกต้อง แต่ปรากฏว่าเมื่อไปถึงได้มีกลุ่มสารวัตรทหารอากาศ เข้ามาขัดขวาง ไม่ให้เข้าไปหาเสียงในโรงเรียนและกล่าวในทำนองว่า บริเวณนี้เป็นเขตทหาร ทำไมไม่ขออนุญาตก่อน และเมื่อตนแจ้งว่า ได้ทำหนังสือขอนุญาตถูกต้อง พร้อมนำเอกสารดังกล่าวให้ดูก็ยังไม่อนุญาต และได้มีการอ้างถึงชื่อ นายทหารยศนาวาอากาศเอกท่านหนึ่ง และบอกด้วยว่า ถ้ามีข้อสงสัยให้เข้าไปคุยได้ในค่าย
 
15 มีนาคม 2562
 
ฉะเชิงเทรา - มติชนออนไลน์รายงานว่า ระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีสุชาติ ตันเจริญ ผู้สมัคร ส.ส. เขต 3 จ.ฉะเชิงเทราพรรคพลังประชารัฐ ร้องเรียนว่า ฉันท์ แป้นเพชร นายอำเภอท่าตะเกียบไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอท่าตะเกียบเป็นเวทีปราศรัยชั่วคราว โดยเห็นว่า การไม่อนุญาตดังกล่าวเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และขัดขวางกระบวนการประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ
 
 

 

กรณีทหารหรือตำรวจตามประกบนักการเมือง

25 ตุลาคม 2561

อุบลราชธานี - รศ.ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ เดินทางไปเป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานชั่วคราวพรรคอนาคตใหม่ อุบลราชธานี ปรากฏว่า ทหารติดตามโดยตลอดตั้งแต่ออกเดินทางมาจากกรุงเทพฯ  มีการส่งต่อกันตามพื้นที่ และเมื่อไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไม่ได้พูดเรื่องการเมือง ก็ยังคงมีทหารก็ยังคงตามไปด้วย


16 ธันวาคม 2561

กรุงเทพฯ – สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่า ความได้เปรียบเสียเปรียบในการหาเสียงยังมีอยู่ อย่างเช่นการลงพื้นที่ จ.ศรีสะเกษก็มีการห้ามประชาชนว่า ไม่ให้เข้ามาพูดคุยกับพรรคเพื่อไทย ถ้าเข้าไปพูดคุยจะมีการตัดงบประมาณในส่วนต่างๆ ซึ่งถือว่า เป็นการใช้อำนาจของข้าราชการที่มีสีและยอมรับว่า การลงพื้นที่ยังยากลำบาก ยังมีทหารตำรวจคอยติดตามอยู่ ถึงแม้ว่า จะไม่ว่าอะไรแต่ก็ไม่ควรที่จะห้ามประชาชน อย่างไรก็ตามจะอดทนเดินหน้าทำงานต่อไป คงไม่ไปเรียกร้องอะไรกับ คสช. เพราะเห็นว่า เปล่าประโยชน์

 

17 ธันวาคม 2562

สมุทรปราการ - วรชัย เหมะ ผู้สมัคร ส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ระหว่างลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชนและหาสมาชิกพรรคที่ ซอยลิขิต 7 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ มีทหารและตำรวจในเครื่องแบบ ขี่มอเตอร์ไซค์ตามประกบตนขณะลงพื้นที่ตลอด

 

9 มกราคม 2562

เชียงราย - สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แกนนำพรรคเพื่อไทย ระบุว่า ตั้งแต่เข้าพื้นที่เชียงราย มีชายฉกรรจน์มาตามถ่ายภาพการทำงานทุกจุด จนกระทั่งมาทานอาหารกับทีมงานก็ยังตามมาถ่ายภาพ จึงเดินเข้าไปสอบถาม ได้คำตอบว่า มาดูแลความปลอดภัย เมื่อสอบถามว่า มาจากหน่วยใด เจ้าหน้าที่ตอบว่า มาจาก “กองเมือง”

 

10 มกราคม 2562

นครปฐม - จุมพิตา จันทรขจร ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ เขต 5 จ.นครปฐมกล่าวว่า หลังจากที่ได้ประกาศตัวต่อสาธารณะ และเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปแล้วว่า เป็นผู้สมัคร ส.ส. เขต 5 จ.นครปฐม ของพรรคอนาคตใหม่ เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ปรากฏว่า มีตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้วเข้ามาพบที่บ้าน และบอกว่าได้รับคำสั่งจากผู้ใหญ่สังกัดตำรวจภูธรภาค 7 ให้มาประสานงาน อำนวยความสะดวก และดูแลเรื่องของความปลอดภัยต่างๆ โดยมีการสอบถามประวัติของตนเองและคนในครอบครัวด้วย

 

15 มกราคม 2562

กรุงเทพฯ
- พอลลีน งามพริ้ง สมาชิกพรรคมหาชน โพสต์เฟซบุ๊กว่า เวลาประมาณ 23:00  เธอเดินออกมาจากงานวันเกิดเพื่อน บริเวณซอยรามคำแหง ซอย 10ขณะที่กำลังเดินกลับไปที่รถพบว่า รถของตัวเองมีคนนั่งอยู่ตรงที่นั่งคนขับ กำลังค้นเอกสารภายในรถและในมือถือสมุดคู่มือรถอยู่ พอลลีนจึงถามว่ามาทำอะไรที่รถฉัน และดึงตัวออกมาเพื่อที่จะ พาไปบริเวณที่สว่าง และมีคนในร้านนั่งอยู่ แต่ระหว่างสังเกตได้ว่า  บุคคลดังกล่าวเป็นชายผมสั้นเกรียน  ใส่เสื้อยืดสีเขียว แบบทหารเกณฑ์ เมื่อเดินไปได้สักพักชายคนนั้นก็สะบัดมือพอลลีนแล้ววิ่งไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ที่จอดรออยู่แล้วขับหนีออกไปอย่างรวดเร็ว โดยสันนิษฐานเหตุมาจากที่กำลังทำงานเรื่องการเมือง

 

17 มกราคม 2562

กรุงเทพฯ - วัฒนา เมืองสุข โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า เวลาประมาณ 11.00 น. ธวัชชัย สุทธิบงกช รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยได้ส่งข้อความว่า “มีคนมาเยี่ยม” พร้อมกับแชร์ภาพทหารในชุดพราง 4 นายมาพบที่บ้านย่านบางนา วัฒนาพยายามติดต่อธวัชชัย แต่ติดต่อไม่ได้

 

20 มกราคม 2562

กรุงเทพฯ – สมบัติ บุญงามอนงค์ หัวหน้าพรรคเกียน โพสต์ข้อความว่า ระหว่างที่เป็นวิทยากรบรรยายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีตำรวจ 2 นายนั่งรอต้อนรับอยู่หน้าห้องบรรยาย พอก่อนเวลา 12.00 น. ตำรวจกลับไปมีทหารมาอยู่หน้าห้องอีก 2 นาย

 

27 มกราคม 2562

นนทบุรี - สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แกนนำและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยลงพื้นที่หาเสียงที่อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และสังเกตเห็นเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบที่ติดตามการลงพื้นที่จึงเข้าสอบถามว่า มาทำไม และใครสั่งมา แต่เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวตอบว่า ไม่มีใครสั่งมา แต่มาประจำเขตนี้และมีหน้าที่รายงาน สุดารัตน์จึงกล่าวว่า เจ้านายคิดอย่างไร ทำไมถึงไม่ให้มีอิสระ มันต้องหาเสียงแล้ว มันต้องถอยแล้ว จากนั้นจึงขอให้ลบภาพที่ถ่ายออกจากโทรศัพท์

 

22 กุมภาพันธ์ 2562

พิษณุโลก - นคร มาฉิม ผู้สมัคร ส.ส. เขต 5 จ.พิษณุโลก พรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งรู้สึกถูกคุกคาม ถูกกดดันจากบุคคลที่ไม่ปรากฏชื่อ ขับรถยนต์วนเวียนกดดันมวลชนอยู่ตลอดเวลา เช่น เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาประมาณ 18.00-18.20 น. มีรถยนต์สีดำติดตามในขณะกำลังปราศรัยที่บ้านน้ำไซ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาประมาณ 19.00-20.00 น. ขณะที่กำลังปราศรัย หาเสียงเลือกตั้งที่ บ้านน้ำทวน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ได้มีรถยนต์นิสสัน ทะเบียน ก.ต. 3323 เพชรบูรณ์ มาจอดประกบ จึงตรวจสอบพบเป็นของทหารสังกัดค่ายเอกาทศรถ กองทัพภาคที่ 3 และไม่ยอมแสดงตนอย่างบริสุทธิ์ใจ เมื่อเห็นทีมงานถ่ายรูปรถก็รีบขับรถหลบออกจากที่จอดรถติดกับจุดปราศรัย

 

1 มีนาคม 2562
พะเยา
- มติชนออนไลน์รายงานว่า วิสุทธิ์ ไชยณรุณ ผู้สมัคร ส.ส. เขต 2 จังหวัดพะเยา พรรคเพื่อไทยระบุว่า ได้รับความยากลำบากในการหาเสียงเลือกตั้ง มีบุคคลเข้ามาเช่ารีสอร์ตพักกระจายไปทั่วจังหวัด โดยเวลาที่ขับรถยนต์ส่วนตัวหรือออกหาเสียงในพื้นที่จะมีรถยนต์ป้ายทะเบียนแปลกๆ มาติดตามประจำ นอกจากนี้ยังทราบข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือได้ว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนพยายามหาเหตุในการดำเนินคดีอาญากับตน โดยได้สร้างพยานหลักฐานต่างๆและมีความต้องการกลั่นแกล้งเพื่อแลกกับตำแหน่งที่สูงขึ้น

 

4 มีนาคม 2562

ปราจีนบุรี - โลกออนไลน์เผยแพร่คลิปวิดีโอความยาว 1.20 นาที เป็นภาพของพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ระหว่างหาเสียงที่ จ.ปราจีนบุรีมีทหารคอยเดินติดตาม แม้แต่เวลาพักรับประทหารอาหารกลางวัน ต่อมาจึงเข้าตำหนิทหารนายดังกล่าว ซึ่งทราบภายหลัง คือ พ.ท.ปกิจ ผลฟัก รองหัวหน้ากองยุทธการมณฑลทหารบกที่ 12


14 มีนาคม 2562
ตาก
ไทยรัฐออนไลน์รายงานคำสัมภาษณ์ของณพล ชยานนท์ภักดี ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 จังหวัดตาก พรรคเพื่อชาติว่า มีกลุ่มผู้มีอำนาจในพื้นที่ปล่อยข่าว ข่มขู่ประชาชนห้ามมาฟังการปราศรัยของพรรคเพื่อชาติ และบอกให้ไปสนับสนุนพรรคอื่น พร้อมเสนอค่าตอบแทนให้ หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกทหารตามไปคุยถึงบ้าน

 

17 มีนาคม 2562
พะเยา
–  เวลา 17:00 น. มีทหารจำนวน 5 นาย ตำรวจ 6 นายร่วมกันเข้าตรวจค้นบ้านของพุทธ สุนันต๊ะ ในอำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยอาศัยอำนาจตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 13/2559 เจ้าหน้าที่ใช้เวลาค้นบ้านประมาณ 30 นาที ไม่พบสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด โดยพุทธ เป็นคนของไพโรจน์ ตันบรรจง ผู้สมัคร ส.ส. เขต 3 จังหวัดพะเยา พรรคเพื่อไทย

 

19 มีนาคม 2562
นครพนม
– ไทยรัฐออนไลน์รายงานว่า ชวลิต วิชยสุทธิ์ ผู้สมัคร ส.ส. เขต 4 พรรคเพื่อไทย จังหวัดนครพนม และสมบูรณ์ นาคะอินทร์ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กรณีของชวลิต เขาเล่าว่า ถูกชายฉกรรจ์อ้างตัวว่าเป็นทหารประมาณ 5 คน แต่ไม่ยอมแสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยไหน และสังกัดไหนบุกบ้านในเวลาประมาณ 14.30 น. ชายฉกรรจ์กลุ่มดังกล่าวระบุว่า มาตรวจสอบป้องกันการซื้อสิทธิ์ขายเสียง และมีการบันทึกภาพ บ้าน และรถยนต์ ที่จอดในบ้านทุกคัน และกรณีของสมบูรณ์ เล่าว่า มีรถยนต์กระบะ 4 ประตู มาจอดหน้าบ้าน 2 คน จากนั้นมีชายฉกรรจ์คล้ายทหารตำรวจนอกเครื่องแบบ ผมสั้นเกรียนลงมา 5 คน เดินเข้าไปในบ้าน เมื่อเขาถามว่า มาจากหน่วยไหนให้แสดงตัวก็ไม่แสดงตัว บอกเพียงมาตรวจสอบ ป้องกันการซื้อสิทธิ์ขายเสียง โดยมีการบันทึกภาพบ้าน บันทึกภาพรถยนต์ที่จอดในบ้าน

 

20 มีนาคม 2562
แม่ฮ่องสอน
เชียงใหม่นิวส์รายงานว่า ทหารพร้อมอาวุธครบมือบุกเข้าตรวจบ้านพักของนิรันดร์ จันทร์แค้น นายกสภาอบต.ห้วยผา ก่อนหน้านี้นิรันดร์เคยถูกนายทหารยศพลโทคนหนึ่งเรียกไปพบที่โรงแรมอิมพีเรียลธารา นายทหารคนดังกล่าวได้ขอร้องให้ยุติการสนับสนุนผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ หากไม่ทำตามจะสกัดกั้นนิรันดร์ทุกทาง ซึ่งตอนนั้นนิรันดร์เข้าใจว่า เป็นการพูดเล่นจึงไม่ได้ใส่ใจนัก แต่หลังจากการตรวจค้นทำให้ทราบแล้วว่า หมายความว่าอย่างไร พร้อมถามกลับว่า “พรรคการเมืองที่มีอำนาจและอิทธิพลล้นฟ้า กลับใช้อำนาจในทางที่ผิด โดยไม่ปล่อยให้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย แล้วเมื่อได้รัฐบาลใหม่ขึ้นมา ขอถามว่า ได้มาโดยระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงหรือไม่”

 

วันเดียวกันทหารชุดดังกล่าวเข้าตรวจค้นบ้านของสมศักดิ์ ณ มาตคำ นายกสภา อบต. หมอกจำแป่ด้วย ขณะที่สมบัติ ยะสินธุ์ ผู้สมัครส.ส. เขต พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า คนของพรรคประชาธิปัตย์ถูกตรวจค้นกว่า 20 คนและคาดว่าจะมีมากกว่านี้อีก โดยกล่าวว่า สาเหตุจากนายทหารคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกน้องของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช.และนายกรัฐมนตรี ที่ถูกส่งมาเพื่อคุมการเลือกตั้ง

 

20 มีนาคม 2562
นนทบุรี
– มติชนออนไลน์รายงานว่า ทหารและตำรวจสันติบาลรวม 30 นายเข้าตรวจสอบบ้านพักหลายแห่ง หลังจากที่ได้รับเบาะแสว่า อาจมีการทุจริตซื้อเสียงในพื้นที่ โดยหนึ่งในบ้านที่ตรวจสอบเป็นของกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ภรรยาของโกวิทย์ เจริญนนทสิทธิ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองบางทอง จังหวัดนนทบุรี และเป็นพี่สะใภ้ของวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ ผู้สมัคร ส.ส. เขต 5 จังหวัดนนทบุรี พรรคเพื่อไทย เมื่อตรวจสอบไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆ จากนั้นเจ้าหน้าที่แจ้งให้กาญจนาว่า หากพบเบาะแสการทุจริตหรือสิ่งผิดปกติใดเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมงก่อนการเลือกตั้ง
 

23 มีนาคม 2562

สระแก้ว - เสนาะ เทียนทอง เปิดเผยว่า คืนวันที่ 23 มีนาคม 2562 มีรถเจ้าหน้าที่มาจอดอยู่หน้าบ้าน 3-4 คันคงกลัวว่า ตนจะเป็นอะไรไปตั้งแต่เล่นการเมืองมา ยังไม่เคยมี ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีเจ้าหน้าที่มาอารักขา โดยยอมรับว่าประเมินสถานการณ์ไม่ออกว่าใครจะชนะการเลือกตั้ง เพราะว่ามันแจกทั้งวันทั้งคืนการแจกเงินก็มีทุกงวด แต่ครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่คุมแจกกัน

 


 

 

กรณีป้ายหาเสียงเลือกตั้ง**

26 ธันวาคม 2562
 
อุบลราชธานี - ข่าวสดออนไลน์รายงานว่า โกศล ปัทมะ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส เขต 5 พรรคเพื่อไทย พร้อมผู้สนับสนุนได้นำทีมช่างขึ้นไปปลดป้ายไวนิลขนาดใหญ่ ซึ่งพิมพ์ข้อความว่า “พรรคเพื่อไทย จะไม่ปล่อยให้ประเทศไทย ล้าหลัง ล้มเหลว ถดถอย สิ้นหวัง” ทว่าอย่างไรก็ตามป้ายดังกล่าวต้องถูกปลดออก โดยเขากล่าวว่า จุดติดตั้งป้ายทำเลที่ดีมาก เป็นเขตชุมชน แต่ละวันมีประชาชนสัญจรผ่านนับหมื่นคน ในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง พรรคได้ขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ ซึ่งเป็นเอกชนประกอบอาชีพค้าขายรถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เพื่อติดตั้งป้ายหาเสียง ซึ่งได้รับการเอื้อเฟื้อเป็นอย่างดี
 
อย่างไรก็ตามเจ้าของพื้นที่ กลับมาขอร้องให้ช่วยปลดป้ายออกอย่างเร็วที่สุด หลังถูกผู้มีอำนาจสั่งมา และห้ามให้ความร่วมมือกับพรรคเพื่อไทย ซึ่งตนเข้าใจและรู้ว่าเจ้าของที่ไม่สบายใจ เกรงว่าเขาจะได้รับความเดือดร้อนด้วย จึงปลดป้ายออกตามที่เจ้าของต้องการ
 
 

1 กุมภาพันธ์ 2562

กรุงเทพฯ -ไกรเสริม โตทับเที่ยง ผู้สมัคร ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ เขต 24 พื้นที่ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ กล่าวว่า ทันทีที่ กกต.ประกาศให้ติดป้ายหาเสียงเลือกตั้งก็ได้ติดตั้งป้ายตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2562 กระทั่งได้รับรายงานว่าป้ายหาเสียงของตนถูกเผาทำลาย แต่มีพลเมืองดีที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาดับได้ทัน
 


17 กุมภาพันธ์ 2562

ชลบุรี - ไทยรัฐออนไลน์รายงานว่า อัคระ เส็งกิ่ง ผู้สมัคร ส.ส. เขต 1 เบอร์ 7 พรรคเสรีรวมไทย จังหวัดชลบุรี เดินทางเข้าแจ้งความว่า ติดป้ายหาเสียงไว้ที่บริเวณห้างโลตัส โค้งลูกทุ่ง ชลบุรี แต่มีบุคคลตัดลวดที่ขึงป้ายไว้ จนป้ายหาเสียงได้รับความเสียหาย

 


1 มีนาคม 2562

สุราษฎร์ธานี - สมชาย ไชยยศ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจสอบพบป้ายหาเสียงที่ถูกมือดีกรีดทำลาย และถอนออกจากไม้ค้ำมาวางไว้กับพื้นจนเกิดความเสียหาย ระบุว่า ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่หาเสียงในพื้นที่มาโดยตลอด และไม่เคยโจมตีผู้สมัครคนอื่นๆ ซึ่งในส่วนแผ่นป้ายหาเสียงมี 2 จุด คือ ในพื้นที่อำเภอพุนพิน และอำเภอคีรีรัฐนิคม โดยเข้าแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้ที่ สภ.พุนพิน ไว้เป็นหลักฐาน แต่ก็ไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่ก่อเหตุแต่อย่างใด


11 มีนาคม 2562

ตาก - ไอเอ็นเอ็นนิวส์รายงานว่า ป้ายหาเสียงของณัฐวัฒน์ ชัยสงค์ ผู้สมัคร ส.ส. เขต 2 เบอร์ 10 พรรคพลังท้องถิ่นไท จังหวัดตาก ถูกมือมืด ฉีกทำลาย พังเสียหาย  ก่อนหน้านี้ในพื้นที่ดังกล่าวยังพบการทำลายป้ายหาเสียง ของ ว่าที่ ดร.ฑีฆะพล ทวีเกื้อกูลกิจ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส.ส. จังหวัดตาก เขต 2 เบอร์ 5 พรรคพลังประชารัฐ

 

7 มีนาคม 2562

กรุงเทพฯ - วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหารโพสต์เฟซบุ๊กพร้อมภาพว่า ป้ายหาเสียงที่มีใบหน้าของพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ และวรินทร สิรรมย์ ผู้สมัครพรรคเสรีรวมไทย เขต 7 กรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ในพื้นที่พระราม 5 ย่านหน่วยทหารถูกพ่นสเปรย์สีดำ และสีแดงที่ใบหน้าของพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ขณะที่ป้ายหาเสียงของพรรคการเมืองอื่นๆ ในบริเวณเดียวกันกลับไม่ได้ถูกพ่น และอ้างคำสัมภาษณ์ของผบ.หน่วยทหารในบริเวณนั้นว่า ป้ายหาเสียงอยู่ในพื้นที่สาธารณะไม่ใช่ในเขตทหาร หรือใกล้รั้วทหาร มีคนผ่านไปมามากมาย อย่าสงสัยว่าเป็นทหาร

 

และป้ายหาเสียงของพรรคเสรีรวมไทยของภูวพัฒน์ ชนะสกล ผู้สมัครพรรคเสรีรวมไทย เขต 6 กรุงเทพฯ จำนวนหลายป้ายที่ติดตั้งบริเวณริมถนนถนนพระราม 6 ถูกพ่นสเปรย์ทับเช่นกัน รวมทั้งอีกกรณี คือ ป้ายหาเสียงของธนกฤต ธนิศราพงศ์ ผู้สมัครพรรคเสรีรวมไทย เขต 12 กรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตบางเขนถูกกรีดทำลายบริเวณภาพใบหน้าของพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ โดยป้ายดังกล่าวติดอยู่บริเวณหน้ากรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ แต่ป้ายหาเสียงของพรรคอื่นๆ กลับไม่ได้ถูกทำลายไปด้วย

 

8 มีนาคม 2562

สระแก้ว -โรงงานทำป้ายหาเสียงและวัสดุสำหรับติดตั้งป้ายของ อัคลีมา คลังเพชร ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 จ.สระแก้ว พรรคเสรีรวมไทย เกิดเหตุเพลิงไหม้ ทำให้ท่อนไม้ยูคาลิปตัสสำหรับทำโครงป้ายและบริเวณโรงเรือนประกอบโครงป้ายหาเสียงได้รับความเสียหาย ก่อนหน้านี้ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 ป้ายนโยบายของพรรคเสรีรวมไทยที่เตรียมนำไปติดตั้งหายไป ต่อมาจึงพบว่า ถูกทิ้งไว้ห่างออกไปประมาณ 500 เมตร ขณะที่ป้ายหาเสียงของผู้สมัครพรรคที่ติดตั้งอยู่ด้านหน้าวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นก็ถูกกรีดทำลายตรงบริเวณชื่อของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ หลังติดได้เพียง 2 วัน

 

18 มีนาคม 2562

 สุราษฎร์ธานี ไทยรัฐออนไลน์รายงานว่า ยอดขวัญ ชุมวระ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี พรรครวมพลังประชาชาติไทย เข้าแจ้งความที่สภ.ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อลงบันทึกประจำวันกรณีที่ป้ายหาเสียงถูกทำลายไปกว่าสิบป้าย ซึ่งการลงบันทึกประจำวันนี้ต้องการปรามผู้กระทำอย่าได้ทำลายป้ายหาเสียง ทั้งป้ายของตนและพรรคอื่นๆ เพราะป้ายมีจำนวนจำกัด ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการนำเสนอข้อมูลให้แก่ประชาชนให้สามารถลงคะแนนเสียงได้ถูกคนถูกพรรค อีกทั้งการถูกทำลายป้ายยังส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ และความเชื่อมั่นจากประชาชน

 

19 มีนาคม 2562

บุรีรัมย์สยามรัฐออนไลน์รายงานว่า วันชนะศักดิ์ ธราดลพิทักษ์ ผู้สมัคร ส.ส. เขต 6 จังหวัดบุรีรัมย์ พรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า มีป้ายหาเสียงของพรรคเสรีรวมไทย ที่ติดตั้งไว้บริเวณอำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับความเสียหาย โดยก่อนหน้าในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ป้ายหาเสียงของวันชนะศักดิ์ บริเวณอำเภอนางรองก็มีบุคคลตีทำลายป้ายจนหักลง จำนวน 1 ป้าย และมีรองเท้าเสียบอยู่ด้านข้างของป้ายหาเสียงทั้งสองข้าง ซึ่งก็ได้ดำเนินการแจ้งความไว้แล้วทั้งสองกรณี

 

20 มีนาคม 2562

สตูล ไอเอ็นเอ็นรายงานว่า ป้ายหาเสียงของผู้สมัครในจังหวัดสตูลถูกทำลายให้เสียหายทุกพรรค แต่ที่ได้รับได้ความเสียหาย มากที่สุดคือ ป้ายหาเสียงของฟารูก พีรูซอะลี ผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดสตูล พรรคเพื่อชาติ มีร่องรอยปาด้วยของแข็งเป็นรูนับเป็นร้อยป้าย โดยที่หนักสุดเป็นพื้นที่ของอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

 

ชัยนาท – มีรายงานว่า ป้ายหาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายบริเวณถนนสายชัยนาท-วัดสิงห์ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่ชัดเจนว่า เหตุการณ์มีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเมืองหรือจะเป็นเพียงคนทิ้งก้นบุหรี่ลงติดหญ้าข้างทาง

 

เชียงราย - มีรายงานว่า ป้ายหาเสียงของ พ.ต.ท.เด็ดดวง พรมตัน ผู้สมัคร ส.ส. เขต 3 จังหวัดเชียงรายที่เป็นรูปของผู้สมัครคู่กับพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยถูกสเปรย์สีแดงพ่นทับทับที่บริเวณใบหน้าของทั้งสองคน

 

 


 

 

กรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

20 ธันวาคม 2561

นครศรีธรรมราช เดลินิวส์รายงานคำสัมภาษณ์ของณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำพรรคไทยรักษาชาติว่า ขณะนี้ได้รับแจ้งประชาชนหลายคนในพื้นที่อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่า มีโทรศัพท์หมายเลข 0936499*** อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง โทรเข้ามือถือ ซึ่งคงได้เบอร์จากการลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สอบถามความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมโครงการ ได้เงิน 500 บาท จากนั้นก่อนวางสายก็เอ่ยปากฝากให้เลือกพรรคการเมืองที่ชื่อคล้ายนโยบายรัฐบาล

 
22 ธันวาคม 2561
 
ขอนแก่น มติชนออนไลน์รายงานอ้างแหล่งข่าวจากพรรคเพื่อไทยว่า รุจ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ นำเจริญ แซ่เต็ง ผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐลงพื้นที่พบปะชาวบ้าน พร้อมแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จังหวัดขอนแก่น โดยภายในงานมีการพูดคุยกับชาวบ้านในลักษณะชักจูงใจ ซึ่งไม่น่าเป็นเรื่องที่ถูกต้อง และรุจ เป็นนายอำเภอถือเป็นข้าราชการ การกระทำแบบนี้ถือว่า ผิดหรือไม่
 
23 ธันวาคม 2561
 
ยโสธร ประชาไทรายงานว่า ผู้ใช้ชื่อเฟซบุ๊ก ‘จูเนียร์ผู้ที่เป็นชาวไซยา ถล่มดาวเบจิต้า และไปดาวนาเม็ก’ โพสต์วิดีโอขณะเข้าไปต่อว่าจุดเก็บตกรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยระบุว่า มีพิกิฏ ศรีชนะ ผู้แทนสมาชิกพรรคพลังประชารัฐมาด้วยแถมยังมีการโฆษณาชวนให้มา ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ พร้อมสนับสนุนพรรค ถ้าใครไม่ลงทะเบียนพรรค จะไม่ได้ใบ สวัสดิการแห่งรัฐ ส่วนคนที่ลงสนับสนุนพรรคจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนที่ลงทะเบียนพรรคต้องมีการแปะโป้ง ใส่รูป+สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านอีกด้วย “แบบนี้คือการโกงเลือกตั้งแบบอ้อมๆ หรือไม่” ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายดังกล่าวโพสต์
 
 
13 กุมภาพันธ์ 2562
 
เชียงใหม่ - ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ว่า มีคนของพรรคของพลังประชารัฐโทรไปหาคนในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ ถามว่าเป็นไงบ้าง ได้เงินกันรึยัง สวัสดิการรัฐ ถ้าเลือกอีกก็จะได้เงินอีกเรื่อยๆ เขาโทรหาหลายคนในหมู่บ้าน อาชีพทำไร่กันครับ แบบนี้มันเข้าข่ายซื้อเสียงทางอ้อมหรือไม่ หรือว่าเขาสามารถทำได้ ดูไม่ค่อยสะอาดนะครับ เบอร์โทรมีถ่ายรูปไว้ แต่ตอนนี้โทรไม่ได้ละครับ ใครพอทราบบ้างว่าพรรคการเมืองทำแบบนี้ได้ตอนหาเสียง?
 
 
15 กุมภาพันธ์ 2562
 
สกลนครข่าวสดออนไลน์รายงานว่า ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความว่า ได้รับโทรศัพท์หมายเลข 099-064-XXXX ที่ติดต่อเข้ามาสอบถามเรื่อง บัตรสวัสดิการรัฐ โดยปลายสายอ้างว่า เป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานบัตรสวัสดิการรัฐเจ้าหน้าที่ติดต่อมาพร้อมถามว่า ที่บ้านมีใครได้รับบัตรสวัสดิการรัฐบ้าง โดยตอบไปว่า เธอได้รับคนเดียว
 
เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวถามเธอต่อว่า ส่วนใหญ่ใช้เงินที่ได้รับจากบัตรไปกับอะไร พร้อมถามว่าอยากได้จำนวนเงินเพิ่มอีกไหม รู้จักคนที่จัดตั้งบัตรนี้หรือไม่ และถามอีกว่า จะกลับไปเลือกตั้งที่จังหวัดหนองคายหรือไม่ ซึ่งสาวตอบว่ากลับไปเลือกแน่ เพราะต้องรักษาสิทธิ์ ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะแนะนำ ผู้สมัคร ส.ส. หนองคาย ของพรรคการเมืองหนึ่ง ในพื้นที่ โดยบอกว่า “ฝากเขาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจหนูด้วยนะ” หากเลือก ส.ส. ท่านนี้ จะได้รับสวัสดิ์การ พร้อมทั้งเพิ่มจำนวนเงินและได้ใช้บัตรต่อไป
 
23 กุมภาพันธ์ 2562
 
กรุงเทพฯ – ผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งทวิตคลิปบันทึกเสียงที่มีการโต้ตอบของผู้หญิงสองคนว่า ฝากดร.ศักดิ์ชัย พรรคพลังประชารัฐด้วยนะคะ ผู้หญิงในสายอีกคนหนึ่งตอบว่า ค่ะ ซึ่งคาดว่าเป็นคนเดียวกับเจ้าของทวิตเตอร์ และมีข้อความประกอบว่า "นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราจริงๆ วันนี้คนที่บอกว่า มาจากพรรคพลังประชารัฐโทรหาเราแล้วพูดแบบนี้ เราตั้งสติได้เลยบันทึกเสียงไว้ คุณลงเล่นการเมืองเราไม่ว่า แต่มาเล่นสกปรก ละเมิดข้อมูลส่วนตัวเราแบบนี้เราไม่ชอบ"
 
We watch องค์กรจับตาการเลือกตั้งได้ติดต่อไปยังผู้ใช้ทวิตเตอร์รายดังกล่าวกล่าวระบุว่า ได้ตรวจสอบหาเบอร์ดังกล่าวที่โทรมาในไลน์ ซึ่งมีคนใช้เบอร์ดังกล่าวเป็นไอดีไลน์ แต่ไม่ได้ใช้เบอร์ดังกล่าวมาเป็นปีแล้ว ตนเองสงสัยว่าเบอร์ที่โทรมาอาจคืนกลับระบบและมีเจ้าของใหม่ พร้อมทั้งเผยอีกว่าได้ตรวจสอบพบ ดร.ศักดิ์ชัย เสาะแสวง เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. เขต 3 จ.ปทุมธานี พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นเขตที่ตนเองใช้สิทธิ์เลือกตั้ง คำถามที่ตนเองสงสัยคือรู้ชื่อ-นามสกุลจริง และเขตเลือกตั้งตนเองได้อย่างไร
 
ต่อมาทวิตเตอร์พรรคพลังประชารัฐ กทม.ได้สอบถามว่า อยู่เขตเลือกตั้งไหน เหตุการณ์เป็นอย่างไร ผู้ใช้ทวิตเตอร์รายดังกล่าวจึงเล่าให้ฟังทั้งหมด จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนเองได้ร้องเรียนผ่านเฟซบุ๊ก และเว็บไซต์ กกต.พร้อมทั้งหลักฐานคลิปเสียง เบอร์ที่โทรมา แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับการตอบรับแต่อย่างใด
 
ขณะที่ประชาไทรายงานคำสัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า เจ้าของทวิตเตอร์รายนี้ตั้งข้อสังเกตว่า มีเพื่อนทั้งที่รู้จักตัว และเพื่อนในทวิตเตอร์ โดนโทรศัพท์พูดคุยหลายคน ทุกคนที่ติดต่อมาเป็นสมาชิกโครงการสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมด โดยที่บางคนที่ส่งข้อมูลมาให้เธอก็ได้มีการบันทึกเสียงการสนทนาไว้ด้วย จากนั้นพรรคพลังประชารัฐติดต่อมาถามถึงรายละเอียดก็ได้ให้ไป แต่ก็ไม่ได้กล่าวขออภัย แต่ต่อมาทางพรรคพลังประชารัฐได้ประกาศทางแฟนเพจว่า การโทรศัพท์เพื่อหาเสียงไม่ได้เป็นการกระทำของพรรคพลังประชารัฐแต่อย่างใด
 
24 กุมภาพันธ์ 2562
 
กรุงเทพฯ – พรรคพลังประชารัฐชี้แจงว่า ไม่มีนโยบาย หรือคำสั่งใด ๆ ให้สมาชิกพรรค เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการติดต่อสอบถามเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับพ่อ แม่ พี่ น้องประชาชนแต่อย่างใด ดังนั้น หากผู้ใดได้รับการติดต่อในเรื่องดังกล่าวข้างต้น ทางพรรคขอยืนยันว่าเป็นการกระทำของผู้ที่แอบอ้างตนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกประการกับพรรคพลังประชารัฐ
 
18 มีนาคม 2562
ไม่ระบุ - ประชาชนรายงานต่อไอลอว์ว่า มีบุคคลโทรศัพท์ไปหาคนในครอบครัวสองคนถามว่า "ยังอยากใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่หรือไม่ ถ้าอยากให้เลือกเบอร์ xxx" 
 

 


 
 

กรณีข้อกล่าวหาการซื้อเสียง

26 ธันวาคม 2561

 
พิษณุโลก – นคร มาฉิม สมาชิกพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความในเฟสบุ๊กแฟนเพจนคร มาฉิมโดยใจความตอนหนึ่งสรุปได้ว่า พลเอกประยุทธ์ และ คสช. ได้เปรียบพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยอย่างสุดกู่ เช่น มีอำนาจในการแต่งตั้ง ส.ว. 250 คน เป็นรับรองการสืบทอดอำนาจ มีการตั้งพรรคการเมืองซึ่งใช้ชื่อคล้ายกับโครงการของรัฐบาล ขณะที่พรรคการเมืองแนวร่วมฝ่ายประชาธิปไตย อย่างพรรคเพื่อไทย พรรคเพื่อชาติ พรรคไทยรักษาชาติและ พรรคอนาคตใหม่ ไม่สามารถทำกิจกรรมทางการเมืองได้อย่างเต็มที่ แต่พรรคการเมืองฝ่ายหนุน คสช. ทำอะไรก็ได้ ไม่มีความผิด ในทางการเมืองถือว่าไม่อิสระและไม่ยุติธรรม ไม่ฟรี ไม่แฟร์
 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ได้เห็นชอบหลักการและแนวทางการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ แล้วมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ผ่านผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ผ่านนายอำเภอทุกอำเภอ ไปยัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานอีกหลายหน่วยงาน ใช้เงินภาษีประชาชน ไปแจกจ่าย แล้วให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในนามของพรรคที่สนับสนุนให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีสืบทอดอำนาจต่อไป ไปร่วมแจกและให้ประชาชนต้องเลือกเพื่อให้ได้เงิน คนละ 100 บาท 500 บาท และ 1,000 บาท แล้วแต่ประเภท เช่นเมื่อวานนี้ 25 ธันวาคม 2561 ที่บริเวณตลาดนัดบ้านโคกใหญ่ ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก จดบัตรลงทะเบียน แล้ววันนี้ 26 ธันวาคม 2561 หัวคะแนนกำลังเอาเงินไปให้ตามรายการที่จดไว้เมื่อวาน ขณะนี้หัวคะแนนก็กำลังเอาเงินแจกอยู่
 

การแจกเงินหากสุจริตใจและแจกจ่ายให้ประชาชนอย่างเป็นธรรม ตามนโยบายผมไม่ว่าและไม่เคยขัดขวาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนความทุกข์ยากลำบากของประชาชน แต่สมุนบริวารของท่านแอบอ้างและสื่อให้ประชาชนที่ได้รับเงินจะต้องเลือกพรรคการเมืองที่สนับสนุนท่านและต้องการให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปจึงเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจและไม่สง่างามในทางการเมืองอย่างยิ่ง22 มกราคม 2562
พัทลุง
– ผู้สมัคร ส.ส. จากพรรคประชาธิปัตย์, พรรคไทยรักษาชาติ พรรคชาติไทยพัฒนา และพรรคพลังธรรมใหม่ ได้ร่วมประชุมหารือและแถลงข่าวกรณีที่พรรคภูมิใจไทยให้ผู้ใหญ่บ้านและกำนัน เรียกเก็บบัตรประจำตัวประชาชน นิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หนึ่งในผู้ร่วมประชุมกล่าวว่า การเมืองพื้นที่จังหวัดพัทลุงทั้ง 3 เขตเลือกตั้งดุเดือดขึ้นทุกขณะ แม้ว่าจะยังไม่มีการลงสมัคร ส.ส. แต่ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคการเมืองใหญ่ พรรคการเมืองหนึ่ง ใช้วิชามารแบบเดิมๆของการเมืองไทย กลับมาใช้อีกครั้ง คือการให้หัวคะแนนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่บ้านและกำนัน เรียกเก็บบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนหลังการเลือกตั้ง โดยเฉพาะเขตเลือกตั้งที่ 2 ที่มีการเรียกบัตรประจำตัวประชาชนไปแล้วกว่า 5,000 ฉบับ และคาดว่า จะมีการเรียกเก็บให้เป็นจำนวนกว่า 20,000 ฉบับ
 
 
25 กุมภาพันธ์ 2562
 
ประจวบคีรีขันธ์ - มติชนออนไลน์รายงานว่า สันทัด เดชเกิด แกนนำจิตอาสาเครือข่ายภาคประชาสังคม อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แอดมินเพจเฟซบุ๊ก “คนรักบางสะพาน” โพสต์ว่า กกต. ตรวจสอบกันหน่อย ประจวบฯเขต 4 ผู้สมัครส.ส. แจกเงินแบบโจ่งครึ่ม แจกกันเหมือนกับหว่านปุ๋ยเลยตอนนี้ ค่ารถ 1,500 บาท คนมารับ 500 บาท กลับมาบ้านมีหลายคนบอกว่า “เค้ามาซื้อเสียงได้หัว 500 เลยตอบว่า รับไปรับเถอะ แต่อย่าลืมเลือกคนทำงานจริงจังแล้วกัน ผลงานก็เห็นๆกันอยู่ นี่ขนาดหาเสียงยังเอาตังค์มาแจก  แล้วคิดว่า ถ้าเลือกเขา เขาก็คงเข้าไปโกงเอาเงินคืนมาได้แหละ แต่เขาเก็บบัตรประชาชนไปด้วยนะซิ เราเลือกใครมันตรวจสอบไม่ได้หรอก ถ้าพื้นที่ไหนได้น้อย มันจะเชตบิลกับหัวคะแนนที่ฟาไปนั่นแหละ ไม่เกี่ยวกับเรา
 
 
27 กุมภาพันธ์ 2562
 
อุบลราชธานี – ผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งทวีตข้อความพร้อมวิดีโอว่า มีแต่ข่าวว่า พรรคใหญ่ที่มีเส้นพรรคหนึ่งเวลาไปปราศรัยที่ไหนก็แจกเงินคนที่มานั่งฟัง อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เราไปเจอมา อยู่ที่เขตเลือกตั้งอุบลราชธานี เขต 4 อำเภอเดชอุดม ซึ่งเป็นไปตามข่าวที่มีคนพูดจริง  ภาพในวิดีโอเป็นภาพที่มีบุคคลยื่นสิ่งของชาวบ้าน ก่อนที่ชาวบ้านจะพับเก็บใส่กระเป๋าเสื้อ ต่อมาวันที่ 18 มีนาคม 2562 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า คลิปดังกล่าว ทาง กกต. จังหวัดอุบลราชธานี ได้แจ้งว่าเป็นเรื่องที่สั่งรับไว้สืบสวนสอบสวนไว้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562
 
 
28 กุมภาพันธ์ 2562
 
พระนครศรีอยุธยา – แหล่งข่าวรายงานว่า มีผู้ใหญ่บ้านของอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรียกชาวบ้านในหมู่บ้านไปเลี้ยงข้าวและประกาศว่า จะให้เงินบุคคลที่เข้าร่วมคนละ 500 บาท เมื่อชาวบ้านไปถึงปรากฏว่า มีการแจกเงินคนละ 200 บาท และลงท้ายว่า ผู้สมัครจากพรรค XXX เบอร์ XXX มาแจก ให้เลือกผู้สมัครรายนี้ เรื่องดังกล่าวไม่มีชาวบ้านกล้าพูด เนื่องจากกลัวเกิดอันตราย
 
 
1 มีนาคม 2562
 
พะเยามติชนออนไลน์รายงานว่า วิสุทธิ์ ไชยณรุณ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 จังหวัดพะเยา พรรคเพื่อไทยยื่นหนังสือถึง กกต.ขอให้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพฤติกรรมของกลุ่มชายฉกรรจ์ที่แฝงตัวในพื้นที่ โดยกล่าวว่า ในพื้นที่ จ.พะเยาเริ่มเกิดความไม่ปลอดภัย เนื่องจากมีกลุ่มชายฉกรรจ์ชุดดำจำนวนมาก เข้ามายังในพื้นที่โดยไม่ทราบสาเหตุ นอกจากนี้ยังรับทราบว่ามีการโทรศัพท์ไปข่มขู่ประชาชนด้วย รวมถึงการเก็บบัตรประชาชนของชาวบ้าน
 
 
15 มีนาคม 2562
 
 

พัทลุง - ผู้จัดการออนไลน์รายงานว่า ปรัชญา นวลเปียน ผู้สมัคร ส.ส. เขต 3 จังหวัดพัทลุง พรรคพลังประชารัฐ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ว่า ในวันที่ 15-17 มีนาคม หัวคะแนนนำเงินมาจ่ายให้ชาวบ้าน ที่พรรคการเมืองพรรคหนึ่งได้เก็บบัตรประชาชนไปแล้วในก่อนหน้านี้ ตนจึงเข้าแจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวัง กกต.พัทลุง เพื่อให้ลงพื้นที่ตรวจสอบและวางมาตรการในการจับกุมผู้ที่ซื้อสิทธิขายเสียงในครั้งนี้

 

17 มีนาคม 2562

เชียงใหม่ – ประชาชนรายงานว่า ในการประชุมชาวบ้านสันป่าตอง ผู้ใหญ่บ้านกำหนดให้ชาวบ้านที่อายุ 55 ปีขึ้นไปมาประชุมแล้วมีบุคคลมาพูดว่า ให้เลือกพรรคพลังประชารัฐจะได้ใช้บัตรคนจนต่อไป หลังจากจบประชุมมีการแจกเงินคนละ 500 บาท โดยไม่มีการลงชื่อรับเงินแต่อย่างใด

 
 
18 มีนาคม 2562
 
สมุทรปราการ -  วรชัย เหมะ ผู้สมัคร ส.ส. เขต 4 จังหวัดสมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พื้นที่สมุทรปราการ มีนักการเมืองท้องถิ่นเดินสาย ล่ารายชื่อประชาชน และบางเขตถึงขั้นเก็บบัตรประชาชน เพื่อหวังใช้สวมรอยเลือกตั้ง แล้วนำเงินไปให้ผู้มีสิทธิเหล่านั้น เป็นการซื้อเสียงล่วงหน้า นอกจากนี้การปราศรัยของพรรคการเมืองบางพรรคยังมีการจ่ายเงินจ้างคนไปฟัง โดยวางเงิน 350 บาท ไว้ในข้าวกล่องที่แจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วม
 
กาฬสินธุ์ - ณัฏฐา มหัทธนา หรือ โบว์ แกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเปิดเผยว่า ผู้ช่วยจากกาฬสินธุ์เล่าให้ฟังว่า ที่บ้านก็มีการนัดคนไปรับหัวละร้อย จากพรรคเดียวกัน ชาวบ้านก็เหมารถกันไป แต่พอกลับบ้านมาต่างก็พูดสโลแกนขำๆว่า “รับเงินหมา กา...” ซึ่งเป็นที่เข้าใจตรงกัน
 
แม่ฮ่องสอน - สมบัติ ยะสินธุ์ ผู้สมัครส.ส. เขต 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ที่บ้านของนายทหารยศพลโทที่มีบทบาทในการเลือกตั้งในพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนได้มีหัวคะแนนจำนวนมากพากันไปรับเงิน นายทหารคนดังกล่าวประกาศว่า ไม่ต้องกลัวเพราะจะมีทหารไปควบคุมการจ่ายเงินซื้อเสียงและคอยสกัดหัวคะแนนของพรรคอื่น ซึ่งคนที่ไปรับเงินในวันดังกล่าว มีคนของตนแฝงเข้าไปและมีการบันทึกหลักฐานไว้เรียบร้อยแล้ว และตนจะทำการฟ้องคนเหล่านั้นเร็วๆนี้
 
 
19 มีนาคม 2562
 
กรุงเทพฯ - ธนา ชีรวินิจ โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่มีการซื้อเสียงรุนแรงที่สุด ซื้อเสียงด้วยเงินจำนวนสูงที่สุด แทบทุกเขตเลือกตั้ง โดยขณะนี้ได้รับรายงานการซื้อเสียงเป็นจำนวนเงินสูงถึงหัวละ 1,000 บาท ซึ่งจากการได้รับการร้องเรียนจากผู้สมัครของพรรคฯ ว่ามีการซื้อเสียงกันโดยไม่เกรงกลัวว่า กกต. หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเข้ามาดำเนินการจับกุมแต่อย่างใด

สมุทรสาคร - สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 จังหวัดสมุทรสาคร พรรคประชาธิปัตย์ และอดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า อีก 4-5 วันจะถึงเลือกตั้ง ชาวบ้านเริ่มได้รับแจกเงินในหลายพื้นที่แล้ว แต่ปรากฏว่า วันนี้แอพพลิเคชั่นตาสับปะรดที่ใช้แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้งของ กกต. ใช้งานไม่ได้
 
 
20 มีนาคม 2562
พิจิตร
-  ณริยา บุญเสรฐ ผู้สมัคร ส.ส. เขต 2 จังหวัดพิจิตร พรรคชาติไทยพัฒนากล่าวว่า ตนได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า มีบรรดาหัวคะแนนนำเงินไปแจกจ่ายซื้อเสียงให้กับชาวบ้าน โดยพรรคใหญ่จ่ายให้หัวละ 300 บาท ส่วนพรรคเล็ก จ่ายให้ 100-200 บาท  โดยวิพากษ์การทำงานของกกต.ที่ไม่ทำงานเชิงรุก รอแต่ให้ประชาชนหาหลักฐานอย่างเดียว ซึ่งใครจะกล้านำหลักฐานไปให้ ประชาชนก็กลัวกันทั้งนั้น
 

21 มีนาคม 2562

กรุงเทพฯ - ไอเอ็นเอ็นนิวส์รายงานว่า สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ได้รับการร้องเรียนอ้างว่ามีการซื้อเสียงมากถึงหัวละ 1,000 บาท ในเขตบางกะปิ จึงอยากให้ กกต. เข้ามาตรวจสอบเพราะชาวบ้านที่ไม่ได้รับเงินพร้อมให้ข้อมูล และยืนยันได้ว่า ผู้สมัครจากพรรคใดเป็นคนซื้อเสียง
 

นครราชสีมา -  ศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนสมาชิกพรรคภูมิใจไทยแถลงถึงกรณีที่ประชาชนอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมากล่าวหาว่า ผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยซื้อเสียง ซึ่งระบุว่า ได้รับเงินจำนวน 3,000 บาท จากสมนึก คูณงูเหลือ และใบ เชิดชื่อ ให้ไปเลือกพรชัย อำนวยทรัพย์ ผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย ต่อมาประชาชนรายดังกล่าวได้พบกับเจ้าหน้าที่ทหารจึงบอกว่า รับเงินจริง และได้ไปแจ้งความ แต่หลังจากนั้นเกิดสำนึกผิดจึงขอให้การใหม่ว่า รับเงินมาเพื่อปรักปรำพรชัย โดยได้รับคำสั่งมาจากประยุทธ บัวประดิษฐ์ ที่เป็นหัวคะแนนและคนใกล้ชิดของสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐ
 

หนองคาย – ประชาชนรายงานว่า เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดหนองคาย มีการซื้อเสียงจากผู้สมัคร ส.ส. สองพรรค โดยจะใช้วิธีการนำเงินมาวางไว้ที่หน้าบ้านของคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้าน แต่จะมีจุดสังเกตหรือข้อมูลที่ทำให้ทราบว่า เงินที่นำมาวางนั้นเป็นของพรรคการเมืองใด
 
 
23 มีนาคม 2562

ไม่ระบุ – ประชาชนรายงานว่า เวลาประมาณ 17.00 น. มีคนขับมอเตอร์ไซด์มาจอดหน้าบ้าน คนขับสวมใส่ผ้าปิดปากและถามว่า บ้านนี้ใครมีสิทธิเลือกตั้งบ้าง ประชาชนรายดังกล่าวตอบว่า ตนมีสิทธิ คนขับได้ยัดเงินใส่มือให้ 300 บาท ประชาชนจึงถามกลับว่า มาจากพรรคอะไร คนขับตอบว่า พรรครัฐบาล
 

เชียงใหม่ - ประชาชนรายงานว่า ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอสันป่าตอง ตัวแทนหมู่บ้านไปรับเงินจากพรรคการเมืองหนึ่งและนำมาแจกชาวบ้านคนละ 300 บาท


 

 

 

 
กรณีอื่นๆ
 
15 มีนาคม 2562
 
ร้อยเอ็ด - สมปอง ว่องสันธนพงศ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้ส่งหนังสือถึงกลุ่มสตรีแม่บ้านจังหวัดร้อยเอ็ดว่า "ดิฉัน นางสมปอง ว่องสันธนพงศ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ดูแลพี่น้องสตรีแม่บ้านจังหวัดร้อยเอ็ดมายาวนาน มากกว่า 20 ปี เหมือนญาติสนิท ดูแลความทุกข์ ความสุขและการเสียชีวิตของสตรีแม่บ้านมาโดยตลอด วันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พ่อ สานิต ว่องสันธนพงศ์ ผู้สมัครส.ส. ร้อยเอ็ด เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 3 ดิฉัน ขอความกรุณาสตรีแม่บ้าน อำเภอเมืองร้อยเอ็ดและครอบครัวของท่านพร้อมญาติของท่านทุกคน โปรดร่วมแสดงน้ำใจช่วยดิฉันโดยการเลือก พ่อ สานิต ว่องสันธนพงศ์ เบอร์ 3 เป็น ส.ส. ร้อยเอ็ด เขต 1 นะคะ ขอบคุณมากค่ะ"
 
 
19 มีนาคม 2562
 
จันทบุรี - ที่สำนักงาน กกต.จังหวัดจันทบุรี ปิยวัฒน์ ชนะสิทธิ์ ตัวแทนชาวบ้านในเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดจันทบุรีและตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือต่อฤกตนัฏฐ์ โรจนาภินันทน์ ผอ.กกต.จังหวัดจันทบุรี ให้ตรวจสอบกรณีที่ ยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา ผู้สมัคร ส.ส. เขต 2 จังหวัดจันทบุรี พรรคพลังประชารัฐ ใช้สื่อโซเชียลเข้าข่ายเจตนาหลอกลวงประชาชนหรือไม่ สืบเนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ได้เกิดความสับสนและเข้าใจผิดในการเลือกตั้งครั้งนี้ ถึงตัวของยุคล ผู้ลงสมัคร ส.ส.ในเขต 2 ของพรรคพลังประชารัฐที่ย้ายมาจากพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมาชาวบ้านได้ตรวจสอบก็พบว่า ยุคล ได้ใช้เฟซบุ๊ก ชื่อ ยุคล ชนะวัฒน์ปัญญาและมีการระบุข้อความ สาขาพรรคประชาธิปัตย์ จันทบุรี ลำดับที่ 162 ทำการหาเสียง ซึ่งอาจไม่ได้แจ้งกับ กกต.เป็นเจตนาให้ประชาชนหลงคิดว่า ยุคล ยังสังกัดพรรคประชาธิปัตย์อยู่ เพื่อหวังคะแนนนิยมของพรรค แต่พอเริ่มหาเสียงพรรคพลังประชารัฐ นอกจากนี้เวลาที่หาเสียงยุคลไม่ใส่เสื้อที่มีโลโก้ของพรรคพลังประชารัฐที่สังกัดอยู่
 
 
การกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายมีความตั้งใจและเจตนาให้คนเข้าใจผิดอันได้ประโยชน์แก่ตนเอง หรือเจตนาหลอกลวงให้ข้อมูลข่าวสารบิดเบือนความจริงทางสื่ออิเล็กทรอนิค และทำให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง เป็นความผิดมาตรา 73 (5) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองตามพ.ร.ป.ส.ส. ด้านยุคลแถลงปฏิเสธข้อกล่าวหาการใช้เฟซบุ๊กสร้างความเข้าใจผิด กรณีที่ไม่สวมเสื้อหาเสียงเป็นสัญลักษณ์ก็ด้วยบางงานต้องการให้เกียรติเจ้าภาพ แต่ทีมงานที่ติดตามใส่เสื้อสัญลักษณ์พรรคทุกคน
 
 
21 มีนาคม 2562
 
พิษณุโลก - ประชาชนรายงานว่า มีบุคคลโทรศัพท์เข้ามากล่าวว่า ขอฝากผู้สมัครเบอร์ 10 เขต 1 ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นมุธิตา ทองคำนุช ผู้สมัครส.ส. เขต 1 จังหวัดพิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ แต่ประชาชนรายดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงในพื้นที่เขต 1 ของจังหวัดพิษณุโลกและตั้งข้อสงสัยว่า บุคคลดังกล่าวได้เบอร์โทรศัพท์ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวมาจากที่ใด ต่อมาได้รับรายงานเพิ่มเติมว่า มีการโทรศัพท์ด้วยเบอร์ 065-578-0405 ไปหาประชาชนอีกรายหนึ่ง โดยกล่าวว่า ไม่ทราบว่า ตอนนี้กำลังเรียนสายอยู่กับคุณ xxxx ซึ่งเป็นชื่อที่ถูกต้องของเจ้าของเบอร์โทรศัพท์ และแนะนำตัวอ้างว่า โทรมาจากพรรคประชาธิปัตย์ ก่อนจะสอบถามว่า ตอนนี้มีพรรคในใจแล้วหรือยัง แต่ประชาชนคนดังกล่าวไม่ตอบคำถามและถามกลับไปว่า ได้เบอร์โทรศัพท์มาจากที่ใด เมื่อได้ยินเช่นนั้นบุคคลรายดังกล่าวก็ตัดสายทันที

 

ชนิดบทความ: