คดีมรดกศาลทหารทยอยเดินหน้าสู่ศาลยุติธรรม


27 มกราคม 2563 ศาลยุติธรรมนัดพร้อมเพื่อตรวจพยานหลักฐานในคดีความมั่นคงหลายคดีที่โอนมาจากศาลทหารตามคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 9/2562  ในคำสั่งข้อสองให้ยกเลิกประกาศและคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ให้พลเรือนขึ้นศาลทหาร จำนวนห้าฉบับ ได้แก่ ประกาศ คสช. ฉบับที่ 37/2557 ให้คดีพลเรือนในข้อหาเกี่ยวกับการเมืองขึ้นศาลทหาร, ประกาศ คสช. ฉบับที่ 38/2557 ให้ความผิดเกี่ยวเนื่องกันขึ้นศาลทหารด้วย, ประกาศ คสช. ฉบับที่ 43/2557 ให้คดีเยาวชนไม่ต้องขึ้นศาลทหาร, ประกาศ คสช. ฉบับที่ 50/2557 ให้คดีครอบครองอาวุธขึ้นศาลทหารและคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 55/2559 ให้ยุติการใช้ศาลทหารในคดีที่เหตุเกิดหลังวันที่ 12 กันยายน 2559

 


นอกจากนี้ ให้ความผิดตามประกาศ คำสั่ง และคำสั่งหัวหน้า คสช. ไม่ว่าจะทำผิดก่อนหรือหลังคำสั่งฉบับนี้อยู่ในอำนาจศาลยุติธรรม และให้คดีที่พลเรือนถูกดำเนินคดีค้างอยู่ในศาลทหารโอนไปยังศาลยุติธรรม

 

ศาลอาญานัดพร้อมคดีเสรีภาพห้าคดี

 

ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษกนัดพร้อมคดีความมั่นคงจากศาลทหารห้าคดีคือ คดีมาตรา 112 สามคดีคือ คดีของบัณฑิต, เสาร์ และสิรภพ มาตรา 116 คือ คดีของแปดแอดมินเพจเรารักพลเอกประยุทธ์ และคดีฝ่าฝืนประกาศคสช.เรื่องห้ามชุมนุมของสมบัติและพรรณมณี นอกจากคดีเหล่านี้แล้วจากติดตามสังเกตการณ์คดีพบว่า ยังคงมีคดีที่ตกค้างยังไม่ได้นัดพร้อมเพื่อตรวจพยานหลักฐานอีกคือ คดีมาตรา 112 ของหฤษฎ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในจำเลยคดีมาตรา 116 ของแปดแอดมินเพจเรารักพลเอกประยุทธ์  รายละเอียดคดีดังนี้

 

๐ คดีมาตรา 112 ของบัณฑิต

 

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่า ศาลอาญานัดบัณฑิต มาเพื่อทำสัญญาประกันตัวชั่วคราวใหม่ แต่ยังคงใช้หลักประกันเดิมที่ได้วางไว้ในศาลทหาร อย่างไรก็ตาม ทางตัวแทนของกองทุนยุติธรรมซึ่งเป็นนายประกันไม่ได้มาศาล จึงยังทำเรื่องขอปล่อยตัวชั่วคราวไม่ได้ ทนายจำเลยได้ขอเวลาเพื่อประสานกับทางกองทุนยุติธรรม ศาลเห็นควรก่อนจะสั่งนัดพร้อมอีกครั้งในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. เพื่อกำหนดวันฟังคำพิพากษา

 

๐ คดีมาตรา 112 ของเสาร์

 

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่า ศาลอาญานัดเสาร์มาเพื่อทำสัญญาประกันตัวชั่วคราวใหม่ แต่ยังคงใช้หลักประกันเดิมที่ได้วางไว้ในศาลทหาร แต่ตัวแทนของกองทุนยุติธรรมซึ่งเป็นนายประกันไม่ได้มาศาล จึงยังทำเรื่องขอปล่อยตัวชั่วคราวไม่ได้ ทนายจำเลยได้ขอเวลาเพื่อประสานกับทางกองทุนยุติธรรม ศาลเห็นควรก่อนจะสั่งนัดพร้อมเพื่อกำหนดวันนัดสืบพยานอีกครั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น.

 

๐ คดีมาตรา 112 ของสิรภพ

 

ที่ห้องพิจารณาคดีที่ 905 เวลา 9.20 น. ทนายจำเลยและสิรภพ พร้อมด้วยบุตรสาวเดินทางมาถึง ก่อนที่ในเวลา 9.30 น. ศาลจะขึ้นนั่งบัลลังก์และสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดในการพิจารณาจากทนายจำเลย ระบุว่า ที่ผ่านมาศาลทหารกรุงเทพทำการสืบพยานไปแล้วบ้าง จึงให้คู่ความทั้งสองเริ่มทำการตรวจพยานหลักฐานในแต่ละประเด็นและสอบถามว่า พยานแต่ละปากที่จะนำเข้าสืบนั้นเป็นใครและเกี่ยวข้องกับประเด็นอะไรบ้าง หลังจากนั้นจึงนัดวันสืบพยานในวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2563

 

๐ คดีมาตรา 116 ของแปดแอดมินเพจเรารักพลเอกประยุทธ์

 

ที่ห้องพิจารณาคดีที่ 905 เวลา 9.00 น. จำเลยทั้งเจ็ดคน พร้อมด้วยทนายจำเลยและอัยการทยอยมา ก่อนที่ในเวลา 9.30 น. ศาลขึ้นนั่งบัลลงก์และสอบถามความพร้อมของจำเลย แต่ยังขาดจำเลยอีกคนหนึ่งซึ่งยังเดินทางมาไม่ถึงศาลจึงพิจารณาคดีอื่นๆไปพลาง เมื่อพร้อมแล้วจึงเริ่มการตรวจพยานหลักฐานในคดีนี้ อย่างไรก็ตามพบว่า เอกสารของที่อัยการศาลทหารส่งมาให้อัยการศาลอาญาไม่สามารถตรวจสอบยืนยันรายละเอียดได้ และบัญชีพยานมีความไม่เรียบร้อย ศาลจึงนัดตรวจพยานหลักฐานใหม่อีกครั้งวันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น.

 

๐ คดีฝ่าฝืนประกาศคสช.เรื่องการชุมนุมของสมบัติและพรรณมณี

 

ที่ห้องพิจารณาคดีที่ 905 เวลา 9.10 น. พรรณมณี จำเลยที่สองและอัยการมาพร้อมกันที่ห้องพิจารณาคดี ก่อนที่ในเวลา 9.30 น. ศาลขึ้นนั่งบัลลังก์และสอบถามความพร้อมของจำเลย ทนายจำเลยอีกคดีหนึ่งได้แจ้งว่า สมบัติยังเดินทางมาไม่ถึง ขณะที่ทนายจำเลยของทั้งสองก็กำลังเดินทางมาเช่นกัน ศาลจึงพิจารณาคดีอื่นไปพลาง เมื่อตรวจพยานหลักฐานพบว่า คดีนี้ไม่อยู่ในเขตอำนาจของศาลอาญา ศาลจึงโอนคดีกลับไปให้ศาลทหารกรุงเทพอีกครั้งเพื่อพิจารณาโอนคดีไปให้ศาลที่มีเขตอำนาจเหนือคดีนี้

 

ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดพร้อมคดีระเบิดราชประสงค์

 

ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดพร้อมคดีที่อาเดม คาราดัก (บิลาล มูฮัมหมัด) และยูซูฟู เมียไรลีถูกกล่าวหาว่า วางระเบิดศาลพระพรหมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 จำเลยทั้งสองในคดีนี้มีสัญชาติจีน ชาติพันธุ์อุยกูร์ อาเดมเดินทางมาจากอุรุมชี เมืองเอกของเขตปกครองพิเศษซินเจียงอุยกูร์ ประเทศจีน เขามีญาติส่วนหนึ่งเดินทางไปตั้งรกรากอยู่ที่ประเทศตุรกี อาเดมถูกดำเนินคดีภายใต้ข้อกล่าวหาว่า กระทำความผิดเกี่ยวกับกรณีระเบิดและเดินทางเข้าเมืองผิดกฎหมายรวมสิบข้อหา ส่วนยูซูฟูเดินทางเข้ามาในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายโทรศัพท์ เขาถูกกล่าวหาว่า กระทำความผิดเกี่ยวกับระเบิดร่วมกับอาเดมรวมเก้าข้อหา

 

เนื่องจากคดีนี้เป็นความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับอาวุธ เข้าข่ายตามประกาศคสช.ฉบับที่ 50/2557 ที่ระบุให้ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้เฉพาะแต่การสงคราม ทำให้คดีนี้ต้องพิจารณาที่ศาลทหารกรุงเทพ ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2562 ศาลทหารกรุงเทพโอนคดีมายังศาลยุติธรรมตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 9/2562 ซึ่งอยู่ในเขตอำนาจของศาลอาญากรุงเทพใต้ นำไปสู่นัดพร้อมคดีในวันนี้

 

ตั้งแต่ช่วงเช้าจำเลยทั้งสองพร้อมด้วยทนายจำเลยที่หนึ่ง อัยการโจทก์และล่ามแปลภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลางมาพร้อมกันที่ศาล ก่อนที่เวลา 10.00 น.ศาลขึ้นนั่งบัลลังก์ คดีนี้มีความติดขัดเนื่องจากจำเลยทั้งสองเป็นชาวต่างชาติ อาเดม จำเลยที่หนึ่งฟังและพูดภาษาอุยกูร์ ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและจีนกลางได้ ส่วนยูซูฟู จำเลยที่สองฟังและพูดภาษาอังกฤษและภาษาอุยกูร์ได้ จึงให้ล่ามภาษาอังกฤษแปลเนื้อหาการพิจารณาในชั้นศาลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ จากนั้นให้ยูซูฟูแปลเป็นภาษาอุยกูร์ให้อาเดมฟัง

 

โดยชูชาติ กันภัย ทนายจำเลยแจ้งว่า เหตุที่วันดังกล่าวไม่มีล่ามภาษาอุยกูร์ เนื่องจากศาลไม่สามารถจัดหาได้ทันและเข้าใจว่า อาเดมสามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้ แต่นัดพิจารณาคดีครั้งต่อไปจะมีการเตรียมล่ามภาษาอุยกูร์มาเพื่อให้การพิจารณาคดีเป็นไปโดยสะดวกขึ้น ส่วนทนายจำเลยที่สองวันนี้ไม่สามารถมาศาลได้เนื่องจากติดว่าความที่ศาลจังหวัดหล่มสัก ซึ่งนัดไว้ก่อนแล้ว ศาลจึงเลื่อนนัดพร้อมเพื่อตรวจพยานหลักฐานไปในวันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.
 

ชนิดบทความ: