สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศออก ร้องนายกฯ ให้นักข่าวลงพื้นที่ระหว่างเคอร์ฟิวได้

 
 
 
 
1380
 
 
6 เมษายน 2563 เพจเฟซบุ๊กของสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (FCCT) โพสต์แถลงการณ์และจดหมายเปิดผนึกถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีระบุว่า สมาคมฯมีความยินดีในความพยายามของรัฐบาลในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย และได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยทางสังคมโดยไม่รีรอ ซึ่งรวมถึงมาตรการในการปิดสมาคมเป็นการชั่วคราวและระงับกิจกรรม อย่างไรก็ตามสมาคมฯเชื่อว่า ในแง่มุมหนึ่งมาตรการในช่วงการประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 นั้นจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการรายงานข่าวที่สำคัญ
 
 
มาตรการเคอร์ฟิวห้ามประชาชนเดินทางออกนอกเคหะสถานระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. โดยมีข้อยกเว้นให้กับบุคคลกรทางการแพทย์และธนาคาร ผู้ทำงานด้านการขนส่ง เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจและผู้ทำงานกะกลางคืน แต่สื่อมวลชนได้รับแจ้งว่า พวกเขาไม่สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ในช่วงเวลาเคอร์ฟิว เว้นเสียแต่ว่าได้รับคำอนุญาตเป็นการพิเศษจากพลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้ละเมิดมาตรการดังกล่าวจะมีโทษปรับและจำคุกไม่เกินสองปี สมาคมฯ ร้องขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาว่า นักข่าวที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวสื่อจากรัฐบาลสามารถเดินทางไปทำข่าวสำคัญในช่วงเวลาเคอร์ฟิวได้หรือไม่
 
 
ในการทำงานของสื่อมวลชนทั่วโลกนั้น การรายงานข่าวภายในโรงพยาบาล ศูนย์ฉุกเฉินและพื้นที่เคอร์ฟิวก็เพื่อเน้นย้ำถึงความหนักหนาของการแพร่ระบาดและให้ข้อมูลที่สำคัญต่อประชาชน ในบริบทเช่นนี้เราจึงได้ส่งคำขอดังกล่าวด้วยความมั่นใจว่า สมาชิกของเราเข้าใจถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องออกมาตรการทั้งหลายและเคารพความพยายามของรัฐบาลในการปกป้องความปลอดภัยสาธารณะ

 

ชนิดบทความ: