1588 1743 1418 1113 1846 1147 1259 1280 1671 1080 1952 1072 1150 1209 1969 1967 1890 1939 1401 1469 1854 1378 1631 1648 1838 1436 1628 1805 1306 1163 1371 1831 1838 1569 1822 1486 1654 1788 1522 1585 1163 1149 1531 1570 1967 1111 1863 1600 1713 1940 1206 1209 1289 1144 1432 1170 1751 1386 1272 1118 1689 1578 1172 1252 1346 1419 1617 1412 1625 1717 1285 1651 1206 1316 1994 1719 1665 1233 1474 1722 1677 1371 1769 1200 1339 1450 1805 1660 1138 1490 1411 1814 1504 1913 1532 1798 1775 1504 1953 การคุกคามที่สืบเนื่องจากการชุมนุมตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 หลังการชุมนุมของเยาวชนปลดแอก | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

การคุกคามที่สืบเนื่องจากการชุมนุมตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 หลังการชุมนุมของเยาวชนปลดแอก

หลังจากการชุมนุมของเยาวชนปลดแอก ที่อนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 พบว่ามีการคุกคามประชาชนเกิดขึ้นหลายกรณีหลากหลายวิธีการเราจึงบันทึกเรื่องราวการคุกคามไว้ในนี้ ทั้งหมด 79 ครั้ง ซึ่งรวมกรณีเปิดเผยได้ตามรายงานนี้ 63 ครั้ง และกรณีที่ผู้ถูกคุกคามไม่ให้เปิดเผย 16 ครั้ง
 
การคุกคามที่สืบเนื่องจากการชุมนุมตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ วันที่ถูกคุกคาม ผู้ถูกกระทำ สถานที่ สถานะผู้ถูกคุกคาม สถานะในที่ชุมนุม ลักษณะการคุกคาม หน่วยงานที่คุกคาม

ก่อน/ ระหว่าง/ หลัง ชุมนุม

1 18 ก.ค. 63 เอกภพ สมุทรปราการ ประชาชน ผู้ร่วม เยี่ยมบ้าน ตำรวจ ก่อน
2 19 ก.ค. 63 เอกภพ สมุทรปราการ ประชาชน ผู้ร่วม เยี่ยมบ้าน ตำรวจ ก่อน

3

19 ก.ค. 63 (เช้า)

น้ำผึ้ง

กระบี่

นักศึกษา แกนนำ เยี่ยมบ้าน ตำรวจ หลัง
4 19 ก.ค. 63 (บ่าย) น้ำผึ้ง กระบี่ นักศึกษา แกนนำ เยี่ยมบ้าน ตำรวจ หลัง
5 20 ก.ค. 63 ฟ้า (นามสมมติ) ลำพูน นักเรียน แกนนำ คุณครูเรียกไปพบ คุณครู ก่อน
6 20 ก.ค. 63

ฟ้า (นามสมมติ)

ลำพูน นักเรียน แกนนำ เยี่ยมบ้าน ตำรวจ ก่อน
7 20 ก.ค. 63 นักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งในลำพูน ลำพูน นักเรียน แกนนำ เยี่ยมบ้าน ตำรวจ ก่อน
8 21 ก.ค. 63 น้ำผึ้ง กระบี่ นักศึกษา แกนนำ เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว ประชาชน หลัง
9 21 ก.ค. 63 ซัน (นามสมมติ) เพชรบูรณ์ นักเรียน ไม่มีสถานะ โทรศัพท์หาครอบครัว ตำรวจ ก่อน
10 21 ก.ค. 63 ซัน (นามสมมติ) เพชรบูรณ์ นักเรียน ไม่มีสถานะ คุณครูเรียกไปพบ คุณครู ก่อน
11 21 ก.ค. 63 ซัน (นามสมมติ) เพชรบูรณ์ นักเรียน ไม่มีสถานะ เยี่ยมบ้าน นายอำเภอ ก่อน
12 21 ก.ค. 63 พิม (นามสมมติ) เพชรบูรณ์ นักศึกษา ไม่มีสถานะ เยี่ยมบ้าน ตำรวจ ก่อน
13 21 ก.ค. 63 บิว เพชรบูรณ์ นักศึกษา ไม่มีสถานะ เยี่ยมบ้าน ตำรวจ ก่อน
14 22 ก.ค. 63 อารี (นามสมมติ) พัทลุง นักเรียน ไม่มีสถานะ คุณครูเรียกไปคุยกับตำรวจ คุณครู/ตำรวจ ก่อน
15 22 ก.ค. 63 นักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในแพร่ แพร่ นักเรียน ไม่มีสถานะ คุณครูห้ามไปร่วมกิจกรรม คุณครู ก่อน
16 22 ก.ค. 63 นักเรียนในโรงเรียนหนึ่งในแพร่ แพร่ นักเรียน ไม่มีสถานะ คุณครูห้ามไปร่วมกิจกรรม คุณครู ก่อน
17 22 ก.ค. 63 ประเสริฐ แพร่ ประชาชน แกนนำ เยี่ยมบ้าน ตำรวจ ก่อน
18 22 ก.ค. 63 นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง พัทลุง นักเรียน ไม่มีสถานะ ส่งหนังสือห้ามไปร่วมงาน ตำรวจ ก่อน
19 23 ก.ค. 63 นักเรียนผู้จัดกิจกรรมในโรงเรียนสตรีวิทยา2 กรุงเทพ นักเรียน แกนนำ คุณครูเรียกไปพบ คุณครู ก่อน
20 23 ก.ค. 63 นักเรียนผู้จัดกิจกรรมในโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นักเรียน แกนนำ คุณครูเรียกไปพบ คุณครู หลัง
21 24 ก.ค. 63 เอกภพ สมุทรปราการ ประชาชน ผู้ร่วม เยี่ยมบ้าน ตำรวจ ก่อน
22 24 ก.ค. 63 นักเรียน 3 คน จากโรงเรียนแห่งหนึ่งในปัตตานี ปัตตานี นักเรียน ผู้ร่วม คุณครูเรียกไปพบ คุณครู หลัง
23 25 ก.ค. 63 เอกภพ สมุทรปราการ ประชาชน ผู้ร่วม เยี่ยมบ้าน ตำรวจ ก่อน
24 25 ก.ค. 63 นักเรียนกลุ่มผู้จัดงาน#กาญน์ปลดแอก กาญจนบุรี นักเรียน แกนนำ เยี่ยมบ้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงไม่ระบุสังกัด ก่อน
25 29 ก.ค. 63 กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม#เมืองเลยสิบ่ทนก๋อ เลย ประชาชน ผู้ร่วม เยี่ยมบ้าน ตำรวจและทหาร ก่อน
26 29 ก.ค. 63 นักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในนนทบุรี นนทบุรี นักเรียน ไม่มีสถานะ คุณครูห้ามไปร่วมกิจกรรม คุณครู ก่อน
27 29 ก.ค. 63 นักเรียนในโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ หาดใหญ่ สงขลา นักเรียน แกนนำ คุณครูเรียกไปพบ คุณครู หลัง
28 30 ก.ค. 63 ผอ. โรงเรียนแห่งหนึ่งในเลย เลย ประชาชน ไม่มีสถานะ นัดเจอโดยไม่มีหมาย ตำรวจ หลัง
29 30 ก.ค. 63 เทวากรณ์ เลย ประชาชน ผู้ให้บริการ เยี่ยมบ้าน ตำรวจ หลัง
30 30 ก.ค. 63 นักศึกษาที่เข้าร่วมงาน #ขอนแก่นพอกันที ขอนแก่น นักศึกษา ผู้ร่วม ส่งรูปให้ครอบครัว เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงไม่ระบุสังกัด หลัง
31 30 ก.ค. 63 แก้ว (นามสมมติ) อำนาจเจริญ นักศึกษา แกนนำ เยี่ยมบ้าน ตำรวจ ก่อน
32 30 ก.ค. 63 ผู้จัดกิจกรรม#หนองบัวลำภูทนบ่ไหวแล้ว หนองบัวลำภู ประชาชน แกนนำ เยี่ยมบ้าน ตำรวจ หลัง
33 30 ก.ค. 63 ช. (นามสมมติ) สงขลา นักศึกษา ผู้สังเกตการณ์ เยี่ยมบ้าน ตำรวจ หลัง
34 31 ก.ค. 63 นักศึกษาแกนนำจัดกิจกรรม #ร้อยเอ็ดเราไม่เอาเผด็จการ ร้อยเอ็ด นักศึกษา แกนนำ เยี่ยมบ้าน ตำรวจ ก่อน
35 31 ก.ค. 63 นักศึกษาที่จะขึ้นร้องเพลงในงาน#ร้อยเอ็ดเราไม่เอาเผด็จการ ร้อยเอ็ด นักศึกษา ผู้ร่วม เยี่ยมบ้าน ตำรวจ ก่อน
36 3 ส.ค. 63 เทวากรณ์ เลย ประชาชน ผู้ให้บริการ เยี่ยมบ้าน ตำรวจ หลัง
37 4 ส.ค. 63 ช. (นามสมมติ) สงขลา นักศึกษา ผู้สังเกตการณ์ เยี่ยมบ้าน ตำรวจ หลัง
38 5 ส.ค. 63 นักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในอุดรธานี อุดรธานี นักเรียน ผู้ร่วม คุณครูเรียกไปพบ คุณครู หลัง
39 5 ส.ค. 63 นักเรียนโรงเรียนหอวัง กรุงเทพ นักเรียน ไม่มีสถานะ คุณครูเรียกไปพบ คุณครูและตำรวจ หลัง
40 6 ส.ค. 63 น้ำผึ้ง กระบี่ นักศึกษา แกนนำ โทรศัพท์หาโดยตรง ตำรวจ หลัง
41 6 ส.ค. 63 วี (นามสมมติ) กระบี่ ประชาชน ผู้ร่วม ให้เซ็นบันทึกข้อตกลง (MOU) ตำรวจ หลัง
42 8 ส.ค. 63 ปอ (นามสมมติ) ยโสธร นักเรียน แกนนำ พูดคุยเพื่อสอบถามข้อมูลส่วนตัว ตำรวจ หลัง
43 8 ส.ค. 63 ตาม (นามสมมติ) ยโสธร นักเรียน ผู้ร่วม คุณครูเรียกไปพบ คุณครู หลัง
44 8 ส.ค. 63 นักเรียนแกนนำจัดกิจกรรม#แม่กลองต้องขยับ สมุทรสงคราม นักเรียน แกนนำ ขับรถติดตามไปที่บ้าน ตำรวจ หลัง
45 9 ส.ค. 63 กร (นามสมมติ) แพร่ นักศึกษา แกนนำ เยี่ยมบ้าน ตำรวจ หลัง
46 9 ส.ค. 63 กลุ่มผู้จัดกิจกรรม#พิษณุโลกคนกล้าไม่ก้มหัวให้เผด็จการ พิษณุโลก นักศึกษา แกนนำ ควบคุมตัว/ปรับทัศนคติ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงไม่ระบุสังกัด ก่อน
47 8 ส.ค. 63 ฟาเดล ปัตตานี ประชาชน ผู้ร่วม เยี่ยมบ้าน ทหาร หลัง
48 9 ส.ค. 63 ฟาเดล ปัตตานี ประชาชน ผู้ร่วม เยี่ยมบ้าน ทหาร หลัง
49 9 ส.ค. 63 สิรินทร์ กรุงเทพ นักศึกษา ผู้ร่วม เยี่ยมบ้าน ตำรวจ หลัง
50 10 ส.ค. 63 ทศพร กรุงเทพ ประชาชน ผู้ร่วม ติดตามที่หอพัก ตำรวจ หลัง
51 11 ส.ค. 63 ซูรัยยา ปัตตานี นักศึกษา แกนนำ เยี่ยมบ้าน ตำรวจ หลัง
52 11 ส.ค. 63 อานัส ปัตตานี นักศึกษา ผู้ร่วม เยี่ยมบ้าน ทหาร หลัง
53 11 ส.ค. 63 อุสมาน ยะลา นักศึกษา ผู้ร่วม เยี่ยมบ้าน ตำรวจ หลัง
54 11 ส.ค. 63 ซุลกิฟลี ยะลา นักศึกษา ผู้ร่วม เยี่ยมบ้าน ทหาร หลัง
55 11 ส.ค. 63 อัสริ ปัตตานี ประชาชน ผู้ร่วม เยี่ยมบ้าน ทหาร หลัง
56 11 ส.ค. 63 ทศพร กรุงเทพ ประชาชน ผู้ร่วม ติดตามที่หอพัก ตำรวจ หลัง
57 11 ส.ค. 63 ปพัสยา ปทุมธานี นักศึกษา แกนนำ เยี่ยมบ้าน ตำรวจ หลัง
58 12 ส.ค. 63 อิมรอน ปัตตานี ประชาชน ผู้ร่วม เยี่ยมบ้าน ทหาร หลัง
59 12 ส.ค. 63 นักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในสงขลา สงขลา นักเรียน ผู้ร่วม โทรศัพท์หาคนในครอบครัว ตำรวจ หลัง
60 12 ส.ค. 63 ปนัสยาและพริษฐ์ ปทุมธานี นักศึกษา แกนนำ ติดตามที่หอพัก ตำรวจ หลัง
61 12 ส.ค. 63 จุฑาทิพย์ ปทุมธานี นักศึกษา แกนนำ ติดตามที่หอพัก ตำรวจ หลัง
62 13 ส.ค. 63 พีรบุธ ปัตตานี ประชาชน แกนนำ เยี่ยมบ้าน ตำรวจ หลัง
63 13 ส.ค. 63 ทศพร กรุงเทพ ประชาชน ผู้ร่วม ติดตามที่หอพัก ตำรวจ หลัง
 
รายละเอียดการคุกคาม
 
จังหวัดลำพูน กิจกรรม #คนลำพูนก็จะไม่ทนโว้ย 
 
กรณีที่หนึ่ง: ฟ้า (นามสมมุติ) นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูน ถูกคุณครูตามหาตัว
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563  
เหตุการณ์โดยสังเขป: ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงานว่า ก่อนจัดงาน 4 วัน ฟ้า (นามสมมุติ) หนึ่งในคนจัดกิจกรรม  #คนลำพูนก็จะไม่ทนโว้ย ถูกคุณครูในโรงเรียนตามหาตัว ฟ้าได้หลบหนีไปอยู่ในห้องน้ำ และหนีออกจากโรงเรียนเพื่อกลับบ้าน
 
กรณีที่สอง: ฟ้า (นามสมมุติ) นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูน ถูกตำรวจเยี่ยมบ้าน
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563  
เหตุการณ์โดยสังเขป: ในช่วงหัวค่ำมีตำรวจนอกเครื่องแบบไปพบฟ้า และแม่ที่บ้านโดยตำรวจระบุว่า ฟ้าได้ประกาศทำกิจกรรมทางการเมือง #คนลำพูนก็จะไม่ทนโว้ย ในวันที่ 24 กรกฎาคม ทำให้มีรายชื่อเป็นแกนนำระดับชาติและมีชื่ออยู่ใน “แบล็คลิสต์” ตำรวจจึงต้องมาพูดคุยเพื่อให้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง และให้ตั้งใจเรียนหนังสือดีกว่า หลังจากนั้น “ฟ้า” ได้ถอนตัวจากการเป็นแกนนำ และไม่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 
กรณีที่สาม: ตำรวจไปที่บ้านนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูน 
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563  
เหตุการณ์โดยสังเขป: ฟ้า นักเรียกที่ถูกคุกคามในลำพูน แจ้งเพิ่มเติมว่า ในช่วงเย็นเพื่อนของเธออีกคนหนึ่งที่ประกาศจัดกิจกรรมด้วยกันมีตำรวจเดินทางไปที่บ้านด้วยเช่นกัน ตำรวจเตือนเพื่อนของเธอว่ายังเป็นเด็กอยู่ อยากให้เรียน และทำหน้าที่ของตัวเองไปก่อน
 
 
จังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรม #เพชรบูรณ์จะไม่ทน
 
กรณีที่หนึ่ง: ซัน (นามสมมติ) นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ถูกโทรหาแม่
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
เหตุการณ์โดยสังเขป: ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงานว่า ซัน (นามสมมติ) ถูกตำรวจจาก สภ.นาเฉลียง โทรศัพท์ติดต่อแม่ของเขาถามว่า ลูกจะไปเข้าร่วมกิจกรรม #เพชรบูรณ์จะไม่ทน ในวันที่ 22 กรกฎาคม หรือไม่ และขอเบอร์ซันจากแม่ แต่แม่ปฏิเสธที่จะให้เบอร์โทรศัพท์ 
 
กรณีที่สอง: ซัน (นามสมมติ) นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ถูกรอง ผอ. เรียกพบ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
เหตุการณ์โดยสังเขป: ซันถูกรองผู้อำนวยการโรงเรียนเรียกพบเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการเผยแพร่ภาพโปสเตอร์เตรียมจัดการชุมนุมแฟลชม็อบในเพชรบูรณ์ ซันได้ปฏิเสธความเกี่ยวข้องไป รองผู้อำนวยการยังบอกเขาอีกว่า ตำรวจอยากเข้ามาพูดคุยกับซันที่โรงเรียนแต่ทางโรงเรียนไม่อนุญาต
 
กรณีที่สาม: ซัน (นามสมมติ) นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ถูกนายอำเภอเยี่ยมบ้าน
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
เหตุการณ์โดยสังเขป: ในช่วงเย็นนายอำเภอเข้าไปที่บ้านของซันเพื่อสอบถามแม่ของซันว่าซันอยู่บ้านหรือไม่
 
กรณีที่สี่: พิม (นามสมมติ) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ถูกเยี่ยมบ้าน
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
เหตุการณ์โดยสังเขป: พิม (นามสมมติ) ถูกตำรวจนอกเครื่องแบบไม่ระบุสังกัด 2 นายเข้าไปที่บ้านใน อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ สอบถามหาตัวพิม และขอให้คนที่บ้านโทรศัพท์ติดต่อให้พิมพูดคุยกับตำรวจ ตำรวจอ้างว่า พิมมีรายชื่อเป็นเครือข่ายของกลุ่มเยาวชน พรรคอนาคตใหม่เพชรบูรณ์ จึงอยากสอบถามว่า พิมจะไปร่วมกิจกรรม #เพชรบูรณ์จะไม่ทน ในวันที่ 22 กรกฎาคมหรือไม่ และเป็นกลุ่มผู้จัดกิจกรรมหรือไม่ พิมปฏิเสธทั้งสองคำถาม ตำรวจจึงเดินทางกลับ 
 
กรณีที่ห้า: บิว (นามสมมติ) ศึกษาชั้น ปวส.ปี 1 วิทยาลัยการอาชีพแห่งหนึ่งในเพชรบูรณ์ ถูกตำรวจเยี่ยมบ้าน
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
เหตุการณ์โดยสังเขป: บิว (นามสมมติ) ถูกตำรวจนอกเครื่องแบบชุดสืบสวนจาก สภ.ชนแดน จำนวน 4-5 คน ไปที่บ้านเพื่อถามหาตัวบิว ยายจึงไปตามบิวออกมาพบ ตำรวจถามชื่อจริงของบิว และถามว่าจะไปร่วมกิจกรรม #เพชรบูรณ์จะไม่ทน ในวันที่ 22 กรกฎาคมหรือไม่ บิวจึงสอบถามว่า ชุมนุมอะไรเพราะไม่ทราบมาก่อน บิวระบุว่าไม่ได้จะไปเข้าร่วม ระหว่างพูดคุยตำรวจขอดูบัตรประชาชนเพื่อถ่ายรูปเก็บไว้ แต่บิวปฏิเสธพร้อมกับสอบถามกลับว่าเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทั้งหมดนี้จากที่ใด ตำรวจระบุว่า ข้อมูลมาจากส่วนกลางและมีสายข่าวแจ้งมาว่าบิวจะไปร่วมกิจกรรม 
 
 
จังหวัดแพร่ กิจกรรม #คนแพร่เล่าขวัญเผด็จการ
 
กรณีที่หนึ่ง: โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ข่มขู่นักเรียนห้ามไปร่วมชุมนุม
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
เหตุการณ์โดยสังเขป: ในเช้าวันที่ 22 กรกฎาคม พบว่ามี Line จากโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ซึ่งคุณครูแจ้งผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ว่า หากนักเรียนคนไหนไปร่วมชุมนุม #คนแพร่เล่าขวัญเผด็จการ ในตอนเย็นอาจจะไม่ได้รับใบจบการศึกษาจากทางโรงเรียน
 
กรณีที่สอง: ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ข่มขู่นักเรียนห้ามไปร่วมชุมนุม
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
เหตุการณ์โดยสังเขป: มีการรายงานจากเด็กนักเรียนในโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ว่า ในเวลาประมาณ 13.00 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนประกาศเสียงตามสายห้ามนักเรียน และบุคคลากร เข้าร่วมกิจกรรม #คนแพร่เล่าขวัญเผด็จการที่จะจัดขึ้นในตอนเย็น หากฝ่าฝืนจะมีมาตรการลงโทษ และในช่วงบ่ายวันเดียวกันยังมีรายงานว่าตำรวจได้เข้าไปในโรงเรียนดังกล่าวด้วยแต่ไม่ทราบว่าเข้าไปโดยมีวัตถุประสงค์ใด
 
กรณีที่สาม: ประเสริฐ หงวนสุวรรณ ประชาชนในจังหวัดแพร่ถูกเยี่ยมบ้าน
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
เหตุการณ์โดยสังเขป: ในช่วงบ่ายประเสริฐ หงวนสุวรรณหนึ่งในแกนนำจัดกิจกรรม #คนแพร่เล่าขวัญเผด็จการ ถูกตำรวจไปที่บ้านขณะที่เขาไม่อยู่บ้าน แม่ของเขาจึงออกมาคุยกับตำรวจชุดดังกล่าว และทำการถ่ายรูปแม่ของเขาพร้อมบัตรประชาชน โดยแจ้งแม่เขาว่า ไม่ให้ประเสริฐไปร่วมงาน #คนแพร่เล่าขวัญเผด็จการ เย็นวันนี้ได้ไหมเพราะอาจจะถูกจับดำเนินคดีได้ แต่สุดท้ายเขาก็ยังจัดงานต่อไป
 
กรณีที่สี่: นักศึกษาถูกเยี่ยมบ้านหลังขึ้นปราศรัย
วันที่ 9 สิงหาคม 2563
เหตุการณ์โดยสังเขป: กร (นามสมมติ) นักศึกษาคนหนึ่งในจังหวัดแพร่ แจ้งว่าหลังจากที่ได้ขึ้นปราศรัยในกิจกรรม #คนแพร่เลาขวัญเผด็จการ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ต่อมา วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ย่าของเขาแจ้งว่า เวลาประมาณ 13.00 น. มีตำรวจนอกเครื่องแบบอ้างว่าเป็นตำรวจสันติบาล 1 คน มาที่บ้านของเขา แต่มีเพียงปู่กับย่าอยู่ที่บ้าน จากนั้นตำรวจได้คุยกับย่าเพื่อสอบถามว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของนักศึกษาคนที่ขึ้นปราศรัยใช่หรือไม่ เข้าเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยXXXใช่หรือไม่ เขาอยู่บ้านหรือไม่ และถามว่าเขาอยู่บ้านหลังนี้จริงๆ ใช่หรือไม่ และได้ถ่ายรูปบ้าน พร้อมทั้งถ่ายรูปปู่กับย่าของเขาไปด้วย   
 
 
จังหวัดพัทลุง กิจกรรม #พัทลุงไม่ทนแล้วโว้ย
 
กรณีที่หนึ่ง: ตำรวจส่งหนังสือให้ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสตรีพัทลุง ขอให้ห้ามนักเรียนไปร่วมชุมนุม
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
เหตุการณ์โดยสังเขป: มีการเปิดเผยหนังสือสือราชการ ที่ออกโดย พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ สารีรัตน์ ผกก.สภ.เมืองพัทลุง ส่งถึงผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์นักเรียนนักศึกษาไม่ไปเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมสาธารณะ โดยในหนังสือมีรายละเอียดขอความร่วมมือให้ ผู้อำนวยการ ประชาสัมพันธ์ไม่ให้นักเรียน และผู้ปกครองไม่ไปร่วมชุมนุมในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยอ้างถึงความผิดในการรวมตัวชุมนุมแนบด้วย
 
 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนสตรีวิทยา2 จัดกิจกรรม #ลูกพิกุลไม่สนับสนุนเผด็จการ
 
กรณีที่หนึ่ง: นักเรียนที่เป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมถูกผู้อำนวยการโรงเรียนเรียกพบ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563  
เหตุการณ์โดยสังเขป: ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงานว่า วันที่จัดกิจกรรมมีนักเรียนเปิดเผยว่าแกนนำนักเรียนผู้จัดกิจกรรม #ลูกพิกุลไม่สนับสนุนเผด็จการถูกผู้อำนวยการโรงเรียนเรียกพบ พร้อมทั้งมีรถตำรวจจากสน.โชคชัย หลายคันมาจอดในโรงเรียนในช่วงพักกลางวัน โดยตำรวจพร้อมกับอาจารย์ของโรงเรียนคอยยืนคุมในหลายจุดทั้งโรงเรียน และตำรวจยังมีการบันทึกภาพนักเรียนไปด้วย
 
 
จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมของกลุ่ม Againts Dictatorship(Nakhon Sri Tammarat)
 
กรณีที่หนึ่ง: นักเรียนที่จัดกิจกรรมในโรงเรียนถูกเรียกเข้าห้องปกครอง
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
เหตุการณ์โดยสังเขป: มีรายงานว่า ในช่วงเลิกเรียนเวลาประมาณ 16.00 น. มีเด็กนักเรียนชายชั้น ม.3 ของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จำนวน 1 คน ซึ่งเป็นเเอดมินกลุ่ม Againts Dictatorship(Nakhon Sri Tammarat) โดนเรียกเข้าห้องปกครองโดยมีอาจารย์ไปตามที่ห้องเรียน เนื่องจากได้เเสดงออกทางการเมืองด้วยวิธีการติดเเผ่นป้าย เเละการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านโซเชี่ยลมีเดียเกี่ยวกับการประท้วงรัฐบาลเพื่อนำมาสู่การให้รัฐบาลทำตามข้อเรียกร้องสามข้อภายในโรงเรียน 
 
 
จังหวัดปัตตานี กิจกรรม "หมุดหมายประชาธิปไตย ร่วมเเฟลชม็อบไล่เผด็จการไปด้วยกัน"
 
กรณีที่หนึ่ง: นักเรียน 3 คน จากโรงเรียนในจังหวัดปัตตานีถูกคุณครูฝ่ายปกครองเรียกผู้ปกครองเข้าพบ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
เหตุการณ์โดยสังเขป: เวลาประมาณ 11.38 น. มีนักเรียนชั้น ม.6 จากโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานี จำนวน 3 คน โทรมาแจ้งว่า ทางครูฝ่ายปกครองเชิญนักเรียนทั้ง 3 คน เเละผู้ปกครองมาพบที่โรงเรียน โดยโรงเรียนเเจ้งว่ามีตำรวจสันติบาลโทรศัพท์มาหา เเละบอกว่ามีนักเรียนของโรงเรียนดังกล่าวไปชุมนุมที่ ม.อ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เเละถือป้ายรอยัลลิสต์มาเก็ตเพลส โดยอ้างว่าอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยเเจ้งผ่านครูฝ่ายปกครอง 
 
เวลาประมาณ 12.21 น. นักเรียนกลุ่มเดิมโทรมาแจ้งว่าโรงเรียนให้ทั้ง 3 คนกลับบ้าน โดยให้อยู่ในความดูเเลของผู้ปกครอง เเละครู และแจ้งให้นักเรียนทั้ง 3 คน ปิดเครื่องมือสื่อสาร โดยนักเรียนกลุ่มดังกล่าวแจ้งว่าพวกเขากังวลเรื่องความปลอดภัยของครอบครัว
 
 
จังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรม #สมุทรปราการจะไม่ทน
 
กรณีที่หนึ่ง: เอกภพ ถูกตำรวจนอกเครื่องแบบ สภ.กิ่งแก้วเยี่ยมบ้าน
วันที่ 18 กรกฎาคม 2563
เหตุการณ์โดยสังเขป: เอกภพแจ้งว่า เวลาประมาณ 7.00 น. ตำรวจนอกเครื่องแบบอ้างตัวว่า เป็นตำรวจสืบสวน สภ.กิ่งแก้ว สมุทรปราการ มาที่บ้านของเอกภพ และถ่ายรูปเขาไป
 
กรณีที่สอง: เอกภพ ถูกตำรวจนอกเครื่องแบบเยี่ยมบ้านครั้งที่สอง
วันที่ 19 กรกฎาคม 2563
เหตุการณ์โดยสังเขป: เอกภพแจ้งว่า เวลาประมาณ 10.00 น. ตำรวจนอกเครื่องแบบหนึ่งคนมาที่บ้าน สอบถามข้อมูลเกี่ยวแนวทางการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม #เยาวชนปลดแอก และสหภาพนักเรียนฯ เอกภพตอบว่า หากมีการเคลื่อนไหวอีกจะเข้าร่วม
 
กรณีที่สาม: เอกภพ ถูกตำรวจนอกเครื่องแบบเยี่ยมบ้านครั้งที่สาม
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
เหตุการณ์โดยสังเขป: เอกภพแจ้งว่า เวลาประมาณ 10.00 น. ตำรวจนอกเครื่องแบบหนึ่งคนมาที่บ้าน และถ่ายรูปเขา
 
กรณีที่สี่: เอกภพ ถูกตำรวจนอกเครื่องแบบเยี่ยมบ้านครั้งที่สี่
วันที่ 25 กรกฎาคม 2563
เหตุการณ์โดยสังเขป: เอกภพแจ้งว่า เวลาประมาณ 10.00 น. ตำรวจนอกเครื่องแบบหนึ่งคนมาที่บ้าน และถ่ายรูปเขาไปอีก
 
 
จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรม #กาญจน์ปลดแอก 
 
กรณีที่หนึ่ง: นักเรียนกลุ่มผู้จัดงานถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเยี่ยมบ้าน
วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 
เหตุการณ์โดยสังเขป: มติชนออนไลน์ รายงานว่า ก่อนจัดงาน #กาญจน์ปลดแอก  1 วัน มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงไม่ระบุสังกัด เดินทางไปที่บ้านของนักเรียนในกลุ่มผู้จัดงาน โดยพูดคุยกับญาติของนักเรียนหลายคนพร้อมทั้งขอให้ลบโพสต์นัดชุมนุม และแจ้งกับทางผู้ปกครองว่า รู้ตัวแกนนำและผู้เกี่ยวข้องในการจัดชุมนุมหมดแล้ว
 
 
จังหวัดเลย กิจกรรม #เมืองเลยสิบ่ทนก๋อ 
 
กรณีที่หนึ่ง: ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถูกตำรวจและทหารในพื้นที่ไปเยี่ยมบ้าน
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 
เหตุการณ์โดยสังเขป: ก่อนวันจัดงาน ตำรวจสันติบาล และทหาร โทรศัพท์ไปหาครอบครัวของผู้เข้าร่วมกิจกรรม   #เมืองเลยสิบ่ทนก๋อ สอบถามเรื่องสถานะการเป็นแกนนำจัดกิจกรรม แต่ครอบครัวของผู้เข้าร่วมปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นแกนนำแต่อย่างใด นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลายคนยังถูกติดตามจากตำรวจนอกเครื่องแบบโดยการนัดทานข้าว และพูดคุยส่วนตัว
 
กรณีที่สอง: ผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเลยถูกเรียกตัวไปที่สถานีตำรวจ
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
เหตุการณ์โดยสังเขป: ผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเลยถูกเรียกตัวไปที่สถานีตำรวจ เนื่องจากในงาน  #เมืองเลยสิบ่ทนก๋อ มีนักเรียนจากโรงเรียนดังกล่าวขึ้นปราศรัย 
 
กรณีที่สาม: คนให้เช่ารถเครื่องเสียงถูกเยี่ยมบ้าน ครั้งที่ 1 
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 
เหตุการณ์โดยสังเขป: เทวากรณ์ผู้ให้เช่ารถกระบะเครื่องเสียงที่ใช้ในการจัดกิจกรรม #เมืองเลยสิบ่ทนก๋อ ได้รับโทรศัพท์จากป้า แจ้งว่าในเช้าวันที่ 30 กรกฎาคม 1 วันหลังการชุมนุม ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาหลัก หมู่ที่ 6 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย เดินทางมาที่บ้านของป้าเขาซึ่งเป็นที่อยู่ตามทะเบียนราษฎรของพี่สาวของเขา ซึ่งมีชื่อเป็นเจ้าของรถเครื่องเสียงคันที่เขาให้กลุ่มผู้จัดการชุมนุมเช่า และสอบถามว่าพี่สาวของเขาซึ่งเป็นเจ้าของรถเป็นใคร ไปทำอะไรในการชุมนุม แต่ป้าไม่ได้บอกเขาว่าการสนทนาดังกล่าวใช้เวลานานเท่าไหร่
 
กรณีที่สี่: คนให้เช่ารถเครื่องเสียงถูกเยี่ยมบ้าน ครั้งที่ 2
วันที่ 3 สิงหาคม 2563
เหตุการณ์โดยสังเขป: เทวากรณ์ผู้ให้เช่ารถกระบะเครื่องเสียงที่ใช้ในการจัดกิจกรรม #เมืองเลยสิบ่ทนก๋อ แจ้งว่าในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ในช่วงเช้ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาที่บ้านของป้าเขาอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ทราบว่ามากี่นาย ตำรวจที่มาได้สอบถามป้าของเขาเกี่ยวกับพี่สาวของเขาว่ามีความเกี่ยวข้องกับการชุมนุมอย่างไรเช่นเดียวกับที่ผู้ใหญ่บ้านถาม เทวากรณ์คาดว่าเจ้าหน้าที่น่าจะถ่ายภาพทะเบียนรถของเขาไว้และนำไปตรวจสอบจึงติดตามไปหาพี่สาวของเขาซึ่งเป็นเจ้าของรถ หลังจากนั้นยังไม่มีข้อมูลการคุกคามลักษณะอื่นเพิ่มเติม
 
 
จังหวัดนนทบุรี กิจกรรม #เด็กนนท์พร้อมชนเผด็จการ
 
กรณีที่หนึ่ง: เด็กนักเรียนถูกสารวัตรนักเรียน และคุณครูสกัดไม่ให้ไปร่วมชุมนุม
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
เหตุการณ์โดยสังเขป: ระหว่างการชุมนุมแกนนำประกาศว่า โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีมีสารวัตรนักเรียน และคุณครูสอบถามนักเรียนว่าไปชุมนุม #เด็กนนท์พร้อมชนเผด็จการ หรือไม่ หากไปชุมนุมจะสกัดกั้นไม่ให้ขึ้นรถ
 
 
จังหวัดสงขลา กิจกรรม “ผูกโบว์ขาวต้านเผด็จการ” 
 
กรณีที่หนึ่ง: คุณครูขอให้นักเรียนยกเลิกการทำกิจกรรมในโรงเรียน
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
เหตุการณ์โดยสังเขป: กลุ่มนักเรียนที่จัดกิจกรรม "ผูกโบว์ขาวต้านเผด็จการ"  ในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ หาดใหญ่ แจ้งว่าถูกคุณครูฝ่ายพัฒนาผู้เรียนเรียกพบหลังนำกล่องแจกโบว์ขาวไปตั้งไว้ในโรงเรียน และขอให้เลิกตั้งกล่องและหยุดประชาสัมพันธ์ โดยให้เหตุผลว่า ไม่อยากให้เป็นเหยื่อของการเมือง
 
 
จังหวัดขอนแก่น กิจกรรม #อีสานบ่ย่านเด้อ
 
กรณีที่หนึ่ง: นักศึกษาถูกส่งรูปเข้าร่วมชุมนุมให้ครอบครัว
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
เหตุการณ์โดยสังเขป: นักศึกษาคนนี้รายงานว่าในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ได้ไปร่วมกิจกรรม #อีสานบ่ย่านเด้อ ที่จังหวัดขอนแก่น และขึ้นปราศรัยเรื่องกฎหมายเกณฑ์ทหารที่จังหวัดเลย ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 หลังจากนั้นวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 มีคนส่งรูปขณะร่วมชุมนุมที่ขอนแก่น พร้อมกับรูปหน้าในบัตรประชาชนของเขาให้กับคนในครอบครัว และมีการเรียกคนในครอบครัวไปพูดคุย และส่งข้อความทางไลน์ไปหาคนในครอบครัวด้วย จนคนในครอบครัวบอกว่าให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับการเมือง และเรื่องกองทัพ  
 
 
จังหวัดอำนาจเจริญ กิจกรรม #เมืองอำนาจไม่หลงอำนาจไม่เอาเผด็จการ
 
กรณีที่หนึ่ง: แก้ว (นามสมมติ) ตำรวจติดตามสอบถามข้อมูล
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
เหตุการณ์โดยสังเขป: ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงานว่า ก่อนจัดกิจกรรม 1 วัน แก้ว (นามสมมติ) หนึ่งในนักศึกษาผู้จัดกิจกรรมถูกตำรวจมาติดตามสอบถามข้อมูลจากคนรอบข้างและตัวเธอเอง ทั้งยังให้ข้อมูลกับคนแถวบ้านว่า เธอมีชื่ออยู่ในลิสต์เป็นแกนนำก่อม็อบ
 
“แก้ว” ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมกับไอลอว์ว่า เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. มีตํารวจ 2 คนที่เเทนตัวเองว่าเป็นสารวัตรได้เข้ามาที่บ้านของเเกนนําเยาวชนอำนาจเจริญ เเละขอชื่อ นามสกุล เบอร์โทร และรายละเอียดในการจัดกิจกรรม ซึ่งก่อนหน้านั้นตำรวจได้โทรศัพท์มาก่อน 2 ครั้ง เเละมีการเข้ามาบ้านอีก 1 ครั้ง รวมเป็น 3 ครั้ง ทางผู้ปกครองรู้สึกกลัวจึงสั่งให้ลูกห้ามจัดกิจกรรมเด็ดขาด 
 
สุดท้ายมีการยกเลิกกิจกรรมในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 โดยผู้จัดกิจกรรม แจ้งสาเหตุของการยกเลิก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปเเบบกิจกรรม คือจากเเต่เดิมจะมีการชูป้าย เเละให้คนมาเขียนเเสดงความคิดเห็น ระยะเวลาของกิจกรรมคือ 1 ชั่วโมง เเต่เจ้าของตลาดนัดข้างหอนาฬิกาซึ่งเป็นที่นัดหมายจัดกิจกรรมได้ประกาศหยุดวันที่ 30 เพื่อเป็นการกดดันทางผู้จัดว่าหากยังจะชุมนุมต่อ พ่อค้าเเม่ค้าจะหารายได้ไม่ได้ เเละพยายามชี้นําอีกว่าสาเหตุที่ตลาดต้องหยุดก็เพราะการชุมนุมดังกล่าว 
 
 
จังหวัดหนองบัวลำภู กิจกรรม #หนองบัวลำภูทนบ่ไหวแล้ว
 
กรณีที่หนึ่ง: ผู้จัดกิจกรรมถูกตำรวจสันติบาลเยี่ยมบ้าน
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 
เหตุการณ์โดยสังเขป: ได้รับแจ้งจากทางผู้จัดกิจกรรม #หนองบัวลำภูทนบ่ไหวแล้ว ว่ามีตำรวจนอกเครื่องแบบ สภ.เมืองหนองบัวลำภู 4 คน มาตามหาที่บ้าน และสอบถามผู้จัดว่าเป็นใคร ทำงานที่ไหน เคยยุ่งเกี่ยวกับการเมืองหรือไม่ สังกัดพรรคอะไร  ทั้งนี้ผู้จัดไม่ได้อยู่บ้านในเวลาดังกล่าว และได้รับแจ้งจากผู้ที่อยู่ทางบ้านจึงทำให้ทราบเรื่อง
 
 
จังหวัดสงขลา คุกคามผู้สังเกตการณ์
 
กรณีที่หนึ่ง: ผู้สังเกตการณ์การชุมนุมถูกเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเยี่ยมบ้านครั้งแรก
30 กรกฎาคม 2563
เหตุการณ์โดยสังเขป: ช. (นามสมมติ) เป็นนักศึกษาตัวแทนผู้สังเกตการณ์การชุมนุมของไอลอว์ในพื้นที่ภาคใต้ที่จะสวมใส่ป้ายผู้สังเกตการณ์ทุกครั้ง หลังการลงพื้นที่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย คลองหวะในกิจกรรมชวนวาดรูปเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 วันถัดมา (วันที่ 30 กรกฎาคม 2563) เวลาประมาณ 12.35 น. มีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบขับมอเตอร์ไซค์มาพบยายของ ช. ที่บ้านใน อ.นาทวี  และมีคนไปตามพ่อกับแม่ให้มาพบเจ้าหน้าที่ 
 
เจ้าหน้าที่เอารูป ช. ให้พ่อกับแม่ดูว่า ช. ไปเข้าร่วมชุมนุม แล้วถามว่านี่ใช่ลูกคุณหรือไม่ และถามข้อมูลส่วนตัวของ ช. เช่น เรียนที่ไหน อยู่ปีไหนแล้ว และจะขอพบ ช. ได้หรือไม่   
 
แม่ของ ช. ได้ถามเจ้าหน้าที่ว่า ช. ผิดอะไรทำไมถึงมาหาถึงที่บ้าน และถ้าจะมาก็ให้มาที่บ้านแม่ อย่าไปที่บ้านยายเพราะยายอยู่คนเดียว  เจ้าหน้าที่บอกว่าพวกเค้าติดตาม ช. อยู่ โดยมีทีมส่วนกลางเป็นผู้ส่งข้อมูลมา 
 
เจ้าหน้าที่ได้ถ่ายรูปพ่อกับแม่ของ ช. และได้ถ่ายรูปบัตรประชาชนไว้ด้วย และได้บอกว่าวันหลังจะมาอีก จะมาพร้อมกับหัวหน้าของเขา และจะมาโดยสวมชุดในเครื่องแบบ
 
กรณีที่สอง: ผู้สังเกตการณ์การชุมนุมถูกเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบไปหาครั้งที่สอง
วันที่ 4 สิงหาคม 2563
เหตุการณ์โดยสังเขป: มีรายงานจาก ช. ว่า เวลาประมาณ 19.50 น. ตำรวจนอกเครื่องเเบบ 5 คน แจ้งว่ามาจาก สภ.คอหงส์ เข้าไปถามเพื่อนของ ช. ว่าสนิทกันหรือไม่ เห็นเคยนั่งด้วยกัน ถามต่อว่าเรียนอยู่ปีไหนปีเดียวกับ ช. หรือไม่ เเละพักอยู่หอในหรือหอนอกของมหาวิทยาลัย จากนั้นเพื่อนของ ช. ก็ตอบไปบ้างไม่ตอบบ้าง และถามกลับว่าเเล้วพวกพี่มาทำอะไร? เขาบอกว่าได้รับคำสั่งให้มาจับตา ช. จากนั้นตำรวจชุดดังกล่าวจะถ่ายรูปป้ายทะเบียนรถเพื่อน ช. เเต่เพื่อน ช. หันไปมองก่อนเขาจึงไม่ถ่าย
 
 
จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรม #ร้อยเอ็ดเราไม่เอาเผด็จการ
 
กรณีที่หนึ่ง: ตำรวจไปหาหนึ่งในผู้จัดที่หมู่บ้านเพื่อขอนัดคุยกับกลุ่มผู้จัดกิจกรรมก่อนจัดกิจกรรม
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
เหตุการณ์โดยสังเขป: มีรายงานว่า รอง ผกก.สืบสวน สภ.เมืองร้อยเอ็ด ไปพบนักศึกษาที่เป็นแกนนำจัดกิจกรรม ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านของเธอ เพื่อขอนัดหมายผู้จัดกิจกรรมไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่สามฝ่ายคือตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ที่สถานีตำรวจในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. แต่ทีมผู้จัดขอให้พูดคุยในที่สาธารณะ รอง ผกก. ตกลงเปลี่ยนสถานที่นัดหมายเป็นบริเวณเต็นท์ข้างลานกิจกรรมหน้าบึงพลาญชัย ซึ่งกำหนดเป็นที่นัดหมายทำกิจกรรม #ร้อยเอ็ดเราไม่เอาเผด็จการ
 
กรณีที่สอง: เจ้าหน้าที่ไม่ทราบฝ่ายไปเยี่ยมบ้านของนักศึกษาที่มีกำหนดขึ้นร้องเพลงในกิจกรรม
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
เหตุการณ์โดยสังเขป: มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ไม่ทราบฝ่ายไปที่บ้านของนักศึกษารายหนึ่งในจังหวัดมุกดาหารและมีการถ่ายภาพบ้านและครอบครัวของนักศึกษารายดังกล่าวไปด้วย
 
 
จังหวัดอุดรธานี กิจกรรม #อุดรสิบ่ทน
 
กรณีที่หนึ่ง: นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมถูกเรียกเข้าห้องปกครอง
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 
เหตุการณ์โดยสังเขป: เวลาประมาณ 14.30 น. ผู้จัดกิจกรรม #อุดรสิบ่ทน แจ้งว่ามีนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งใจกลางเมืองอุดรธานี ที่เข้าร่วมทำกิจกรรมการชุมนุม โดนเรียกเข้าห้องปกครอง สืบเนื่องจากนักเรียนได้ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวกันในโรงเรียน รณรงค์ให้ยกเลิกหมอบกราบ จึงถูกครูเรียกเข้าพบ เบื่องต้นมีการคุกคาม ข่มขู่นักเรียนในเรื่องการเคลื่อนไหว การติดป้ายภายในโรงเรียน และบอกนักเรียนว่าไม่มีสิทธิทำกิจกรรมภายในโรงเรียนเพราะเป็นกฎ นักเรียนจึงถามว่ากฎข้อใด แต่ไม่ได้คำตอบจากคุณครู รวมถึงข่มขู่เรื่องการอัดเสียง และจะถูกหักคะแนน 
 
นอกจากนี้ครูยังตามหาตัวคนชูป้ายในงานชุมนุมอุดรสิบ่ทนและยังโดนว่ากล่าวเรื่องการขึ้นปราศรัยด้วย รวมถึงขู่จะหักคะแนนความประพฤติของนักเรียน
 
 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร กิจกรรม #หอวังจะพังเผด็จการ
 
วันที่ 5 สิงหาคม 2563
เหตุการณ์โดยสังเขป: ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงานว่า หลังจากที่นักเรียนหอวังประกาศจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เริ่มมีการแชร์และทวิตบนโลกออนไลน์ ในช่วงเช้าวันที่ 5 สิงหาคม 2563 นักเรียนที่จะจัดกิจกรรมได้ถูกผู้อำนวยการของโรงเรียนเรียกตัวไปพูดคุย แต่เมื่อไปพบผู้อำนวยการ กลับพบว่ามีทั้งคุณครูในโรงเรียนจากฝายต่างๆ มากกว่า 10 คน และยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 นาย ระบุว่า มาจากสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน มาร่วมในการพูดคุยด้วย
 
ทางผู้อำนวยการของโรงเรียนได้แจ้งกับนักเรียนว่ากิจกรรมที่มีการประชาสัมพันธ์ จะทำให้ชื่อเสียงของโรงเรียนเสียหาย เนื่องจากมีการใช้ชื่อโรงเรียนในการทำกิจกรรม เมื่อนักเรียนแจ้งว่าจะสามารถเปลี่ยนไปใช้คำว่า “กลุ่มนักเรียนหอวัง” แทนได้หรือไม่ ทางผู้อำนวยการยังยืนยันว่าไม่สามารถใช้ได้ เพราะเป็นชื่อของโรงเรียนอยู่
 
ผู้อำนวยการยังระบุเรื่องการไม่อนุญาตให้จัดหรือใช้ชื่ออาคารวชิรุณหิศในการจัดกิจกรรมด้วย เพราะเป็นชื่อที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ และยังระบุว่ากิจกรรมไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกมาเข้าร่วมด้วย
 
นอกจากนั้นทางตำรวจจากสน.พหลโยธินยังพยายามสอบถามแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนี้ รูปแบบของกิจกรรม และยืนยันให้นักเรียนหาวิธีไม่ให้มีบุคคลที่สามมาเข้าร่วม ตำรวจยังพยายามขอข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน ทั้งชื่อสกุล เบอร์ติดต่อของนักเรียน และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครอง และยังมีการระบุว่าจะแจ้งผู้ปกครองของนักเรียนให้รับรู้ด้วย
 
ในการพูดคุย ทางโรงเรียนและตำรวจไม่ได้มีการสั่งห้ามทำกิจกรรมโดยตรง แต่ก็มีลักษณะการพยายามตั้งเงื่อนไขจำนวนมากในการจัดกิจกรรม ทำให้นักเรียนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบไป ทั้งยังถูกย้ำว่ากิจกรรมจะส่งผลกระทบถึงชื่อเสียงของโรงเรียน
 
หลังจากการพูดคุย ทางกลุ่มนักเรียนจึงได้ประกาศเปลี่ยนรูปแบบการชุมนุม โดยปรับเหลือการชูกระดาษเปล่าเป็นเวลา 10 นาที โดยไม่ส่งเสียงหรือกล่าวคำพูดใดๆ ทั้งยังย้ายสถานที่จัดไปยังหอประชุมโรงเรียนหอวังแทน โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุมไม่เกิน 80 คน และให้มีการลงชื่อนักเรียนที่จะเข้าร่วมก่อน ทั้งผู้เข้าร่วมต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และไม่ให้บุคคลภายนอกและศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย
 
แต่ต่อมานักเรียนเห็นว่ารูปแบบกิจกรรมในลักษณะนี้จะส่งผลถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วม และอาจทำให้เกิดการคุกคามนักเรียนเกิดขึ้น จึงตัดสินใจประกาศยกเลิกกิจกรรมไปก่อน
 
นักเรียนผู้จัดกิจกรรมระบุว่าเริ่มแรกกิจกรรมเพียงต้องการร่วมกันเรียกร้องประชาธิปไตยในพื้นที่โรงเรียน สิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อถูกกดดันจนต้องยกเลิกกิจกรรม ทำให้รู้สึกหมดหวังนิดหน่อย แต่ก็คิดว่าเป็นประสบการณ์ และทางกลุ่มนักเรียนคิดว่าจะหาวิธีร่วมกันแสดงออกต่อไป
 
 
จังหวัดกระบี่ กิจกรรมชูป้ายคู่ขนานไปกับกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก
 
กรณีที่หนึ่ง และสอง ตำรวจเยี่ยมบ้าน
วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 
เหตุการณ์โดยสังเขป: ช่วงเช้ามีตำรวจในเครื่องแบบ 1 นายและนอกเครื่องแบบ 1 นายมาที่บ้านของน้ำผึ้ง หนึ่งในผู้ทำกิจกรรมชูป้ายที่ถนนคนเดินกระบี่เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 มาพูดคุยกับแม่ของน้ำผึ้งว่า ลูกสาวต้องการอะไร ใครอยู่เบื้องหลังการทำกิจกรรมและมีการจ้างหรือไม่ วันดังกล่าวน้ำผึ้งไม่ได้พูดคุยกับตำรวจโดยตรง ปล่อยให้แม่เป็นผู้พูดคุย เย็นวันเดียวกันมีตำรวจในเครื่องแบบ 3 นายมาที่บ้านอีกครั้งหนึ่ง ทำให้รู้สึกถูกคุกคาม
 
กรณีที่สาม เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวโดยประชาชน
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
เหตุการณ์โดยสังเขป: ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่า สิทธิชัย อยู่เจริญ นำข้อมูลส่วนตัวของน้ำผึ้งได้แก่ ชื่อ สกุลและที่อยู่ไปโพสต์บนเฟซบุ๊ก กรณีนี้น้ำผึ้งไม่ได้ลงบันทึกประจำวันหรือแจ้งความเนื่องจากเห็นว่า มีระยะเวลาในการดำเนินคดีตามกฎหมายนาน
 
กรณีที่สี่ ตำรวจขอเยี่ยมบ้านแต่ยกเลิกภายหลัง
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 
เหตุการณ์โดยสังเขป: น้ำผึ้งแจ้งว่า ตำรวจติดต่อผ่านทนายความที่รู้จักกับครอบครัวว่า จะขอเข้ามาพูดคุย น้ำผึ้งจึงโพสต์สถานการณ์บนเฟซบุ๊ก จากนั้นตำรวจนายดังกล่าวยกเลิกการเข้ามาพูดคุยที่บ้าน
 
 
จังหวัดกระบี่ กิจกรรม #กระบี่ไม่ทน
 
กรณีที่หนึ่ง: ตำรวจเยี่ยมบ้านและให้เซ็นบันทึกข้อตกลงหลังถือป้ายในงาน #กระบี่ไม่ทน
วันที่ 6 สิงหาคม 2563
เหตุการณ์โดยสังเขป: ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงานว่า ในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. วี (นามสมมติ) ถูกตำรวจสันติบาลแต่งกายนอกเครื่องแบบ 1 คน ขับรถยนต์กระบะมีตราสัญลักษณ์ตำรวจสันติบาลมาหาที่บ้าน เมื่อตำรวจเห็นวีได้ทำการสอบถามว่าใช่บ้านเลขที่ตามข้อมูลที่ตำรวจเตรียมมาหรือไม่ และตรวจสอบชื่อ-นามสกุลจริงของวี ซึ่งวีเห็นว่าตำรวจมีข้อมูลเกี่ยวกับเขาที่ถูกต้องจึงยืนยันข้อมูลไป แล้วตำรวจจึงแสดงบัตรให้ดูว่าเป็นตำรวจสันติบาล แต่วีจำชื่อไม่ได้
 
หลังจากนั้น ตำรวจบอกกับวีว่า “นี่คือการมาช่วยเหลือ ถ้าหากไม่อยากคุยก็ไม่เป็นไร แต่ก็ไปว่ากันในศาล” และยังกล่าวอีกว่า “ถ้าจะด่ารัฐบาลก็ด่าไปเลยไม่เป็นไร แต่อย่ามาวุ่นวายกับเรื่องสถาบัน” โดยวีสังเกตว่าในมือของตำรวจถือเอกสาร MOU ที่ถูกเซ็นแล้วไว้จำนวนหนึ่ง ซึ่งตำรวจบอกว่าเอาไปให้คนอื่นๆ เซ็นมาแล้วหลายคน และได้ให้วีดูคร่าวๆ โดยบอกว่าสำหรับกรณีของวีนั้น ตำรวจได้เอามาให้ดูก่อน โดยจะกลับมาให้เซ็นอีกครั้งพรุ่งนี้ เนื้อหาใน MOU ที่จะต้องเซ็นคือ การยอมรับว่าตนเอง เป็นผู้ถือป้ายรอยัลลิสต์มาเก็ตเพลสจริง และให้ยอมรับว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและจะไม่ทำเช่นนี้อีก เบื้องต้นวีได้ยืนยันกับตำรวจว่าจะไม่เซ็น “เอกสารข้อตกลงยินยอม” หรือ MOU ดังกล่าว 
 
 
จังหวัดยโสธร กิจกรรม #ยโสธรบ่ออนซอนเผด็จการ
 
กรณีที่หนึ่ง: ตำรวจสันติบาลสอบถามข้อมูลส่วนตัวหลังปราศรัยเสร็จ
วันที่ 8 สิงหาคม 2563
เหตุการณ์โดยสังเขป: ปอ (นามสมมติ) แจ้งว่าหลังจากขึ้นปราศรัยในงานเสร็จ ได้ถูกเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบคาดว่าน่าจะเป็นตำรวจสันติบาลเข้ามาพูดคุย และสอบถามข้อมูลส่วนตัวทั้งชื่อ-นามสกุล โรงเรียน และที่อยู่ไป
 
กรณีที่สอง: คุณครูเรียกไปคุยเพราะไปร่วมชุมนุม
วันที่ 8 สิงหาคม 2563
เหตุการณ์โดยสังเขป: ตาม (นามสมมติ) แจ้งว่าหลังจากไปร่วมกิจกรรม #ยโสธรบ่ออนซอนเผด็จการ ได้ถูกครูในโรงเรียนเรียกเข้าไปพูดคุยเพื่อสอบถามว่าไปเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจริงหรือไม่
 
 
จังหวัดสมุทรสงคราม กิจกรรม #แม่กลองต้องขยับ
 
กรณีที่หนึ่ง: แกนนำถูกเจ้าหน้าที่ตามถึงบ้านหลังจัดงานเสร็จ
วันที่ 8 สิงหาคม 2563
เหตุการณ์โดยสังเขป: มีรายงานว่าหลังจัดกิจกรรมเสร็จหนึ่งในแกนนำที่จัดกิจกรรม #แม่กลองต้องขยับ ถูกเจ้าหน้าที่ไม่ทราบฝ่ายขับรถตามถึงที่บ้าน 
 
 
จังหวัดพิษณุโลก กิจกรรม #พิษณุโลกคนกล้าไม่ก้มหัวให้เผด็จการ
 
กรณีที่หนึ่ง: ทีมผู้จัดถูกเจ้าหน้าที่ไม่ทราบฝ่ายควบคุมตัวก่อนเริ่มงาน
วันที่ 9 สิงหาคม 2563
เหตุการณ์โดยสังเขป: หนึ่งในกลุ่มผู้จัดกิจกรรม #พิษณุโลกคนกล้าไม่ก้มหัวให้เผด็จการ แจ้งในเฟซบุ๊กเพจ “พิษณุโลกคนกล้าไม่ก้มหน้าให้เผด็จการ” ว่า ก่อนจะเริ่มจัดงานในช่วงเย็น เวลาประมาณ 12.00 น. เขา และน้องอีก 1 คน ได้ขับรถจักรยานยนต์มาจอดที่ลานจอดรถวัดใหญ่ (วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร) เพื่อมาพบกับคนที่อาสาเข้ามาช่วยงานอีก 3 คน ซึ่งจอดรถกระบะรออยู่ที่ลานจอดรถของวัด ระหว่างที่กำลังคุยกันอยู่ 5 คน ยังไม่ถึง 10 นาที ได้มีคนกลุ่มหนึ่งจำนวนมากกว่า 10 คน อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ไม่แจ้งสังกัด ได้เข้ามาพูดคุย โดยจะขอรับทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยดูแลความเรียบร้อย โดยบอกว่าจะไม่ยุ่งกับการจัดกิจกรรมแต่จะขอทราบว่าจะทำอะไรบ้าง แล้วจะช่วยดูแลความปลอดภัย ในระหว่างนั้นมีคนในทีมผู้จัดถ่ายคลิปการพูดคุย เจ้าหน้าที่จึงพาเราไปคุยในศาลา เมื่อถึงในศาลา เจ้าหน้าที่ได้เข้าจับ และล็อค และค้นตัว ยึดมือถือของทุกคนไป พอทราบว่าจะถูกควบคุมตัวแน่ๆ จึงขอติดต่อญาติและเพื่อนก่อน แต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาต บอกเพียงว่า "ให้ความร่วมมือดีๆ จะได้ไม่ต้องใช้กำลังกัน พี่ไม่อยากทำอะไรให้มันรุนแรง เราคนพิดโลกด้วยกัน" หลังจากนั้นมีรถกระบะมาจอดหน้าศาลา 5 คัน เป็นรถกระบะ 4 ประตู มีการควบคุมตัวทั้ง 5 ขึ้นรถคนละคัน และเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งได้นำของที่เตรียมมาจัดกิจกรรม คือขนม และป้ายผ้า ขึ้นรถไปด้วย แล้วพาไปในบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่รู้จัก ก่อนจะมีคนเข้ามาคุยเพื่อปรับทัศนคติเกี่ยวกับการจัดงานแล้วควบคุมตัวไว้จนพ้นเวลาการจัดงาน และส่งกลับบ้านในเวลาประมาณ 3 ทุ่มของวันเดียวกัน
 
 
จังหวัดกรุงเทพ คุกคามนักศึกษา
 
กรณีที่หนึ่ง: ตำรวจนอกเครื่องแบบไปสอบถามข้อมูลจากรปภ. ที่คอนโดนิสิตจุฬา
วันที่ 9 สิงหาคม 2563
เหตุการณ์โดยสังเขป: สิรินทร์ นักกิจกรรม และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายงานว่า มีตำรวจนอกเครื่องแบบมาถามหาที่คอนโด โดยได้ถามรปภ. ว่าสิรินทร์อยู่ห้องไหน อยู่ในคอนโดหรือไม่ พร้อมเอารูปของสิรินทร์ในงานชุมนุมให้รปภ. ดู
 
 
 
สรุปสถิติการคุกคามตั้งแต่หลังการชุมนุมวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 มีทั้งหมด 78 ครั้ง ซึ่งรวมกรณีเปิดเผยได้ตามรายงานนี้ 63 ครั้ง และกรณีที่ผู้ถูกคุกคามไม่ให้เปิดเผย 15 ครั้ง
 
นอกจากนี้พบว่า ยังมีรูปแบบการคุกคามรูปแบบคือ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบป้ายทะเบียนพาหนะที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 6 กิจกรรมดังนี้ และมีการติดตามและคุกคามตามหลังดังนี้
 
1. กิจกรรมของเยาวชนปลดแอกเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 หลังกิจกรรมมีผู้ถูกหมายเรียกพยานสองคนเนื่องจากสืบความเจ้าของป้ายทะเบียนรถยนต์ที่นำไปจอดไว้บริเวณดังกล่าว 
 
2. กิจกรรมของอานนท์ นำภา และพวก ที่หน้ากองทัพบกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 มีการถ่ายภาพทะเบียนรถยนต์ขนเครื่องเสียงเข้าไปในพื้นที่กิจกรรม หลังจากนั้นมีตำรวจจราจรขับรถตามและขอตรวจบัตรประชาชน เจ้าของรถแจ้งว่า ตอนที่จอดรถก็ได้ภาพทะเบียนไปเยอะแล้ว หากมีการกระทำความผิดใดให้เรียกไปที่สถานีตำรวจ
 
3. กิจกรรมที่แหลมแท่น จังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563  หลังกิจกรรมยังไม่มีรายงานการคุกคาม
 
4. กิจกรรมของกลุ่ม IGNORANCE DEMOCRACY ที่จังหวัดเลยเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563  เจ้าหน้าที่ไม่ทราบสังกัดมีการถ่ายภาพป้ายทะเบียนของรถเครื่องเสียงที่ผู้จัดฯจ้างมา และต่อมาตำรวจในเครื่องแบบได้ไปที่บ้านของป้าของเทวากรณ์ บุคคลที่เป็นผู้ให้เช่าเครื่องเสียง แต่เหตุที่ไปที่บ้านของป้าเนื่องจากป้าของเทวากรณ์มีชื่อเป็นเจ้าของรถ
 
5.  กิจกรรมที่วงเวียนสะพานหิน จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563  หลังกิจกรรมยังไม่มีรายงานการคุกคาม
 
6. กิจกรรมของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมในเวลา 19.50 น. พบเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบถ่ายภาพทะเบียนรถที่จอดบริเวณลานจอดรถคณะนิติศาสตร์ ยังไม่มีรายงานการคุกคาม
 
หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่ทราบข้อมูลการคุกคามประชาชนที่แสดงออกในประเด็นสาธารณะต่างๆ ด้วยรูปแบบใดก็ตาม โดยเจ้าหน้าที่รัฐ หรือเป็นผู้ประสบเหตุคุกคามด้วยตัวเอง สามารถติดต่อเพื่อให้ข้อมูลกับไอลอว์ได้ทั้งทางโทรศัพท์หมายเลข 02 002 7878 email ilaw@ilaw.or.th หรือทาง facebook messenger ของเพจ ilaw หรือทาง Direct message ทาง twitter iLawFX

 

ชนิดบทความ: