รวมคดีละเมิดอำนาจศาล/หมิ่นศาล เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมือง

 
1854
 
 
หมายเหตุ : ทำความเข้าใจความผิดฐาน 'ละเมิดอำนาจศาล' และ 'ดูหมิ่นศาล' ที่ https://freedom.ilaw.or.th/en/node/487
ตารางรวมคดี 'ละเมิดอำนาจศาล' ที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมือง
คดี ผู้แสดงออก กิจกรรม กำหนดนัด ผลของคดี
1

เลิศศักดิ์, นวพล 

กิจกรรมให้กำลังใจหน้าทางเข้าสนง.อัยการ วันที่ 8 มี.ค. 64

นัดไต่สวน(1) 15 มิ.ย.64 

ไต่สวน(2) 13 ก.ย.64 

 
2

อรรถพล,

ชินวัตร,

อนุรักษ์

ปรากฎภาพถ่ายในห้องพิจารณาคดี วันที่ 8 มี.ค.64

นัดไต่สวน 31 พ.ค.64

หมายเหตุ : อรรถพลขอเลื่อนคดี

พิพากษาลงโทษจำคุก
คนละ 15 วัน ปรับคนละ 500 บาท
โทษจำคุกให้รอลงอาญา 1 ปี
3 พริษฐ์

อ่านแถลงการณ์วิพากษ์วิจารณ์ศาลและประกาศอดอาหารในห้องพิจารณาศาลอาญา วันที่ 15 มี.ค.64

 

นัดไต่สวนและพิพากษา 22 มี.ค.64

 

พิพากษาให้กักขัง 14 วัน  
4 ชินวัตร ชุมนุมหน้าศาลอาญา วันที่ 29 เม.ย.64 นัดไต่สวน 8 มิ.ย.64 

พิพากษาลงโทษ จำคุก 4 เดือน

ไม่รอลงอาญา คดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์

(ประกันตัว)

5 พิสิฏฐ์กุล ชุมนุมหน้าศาลอาญา วันที่ 29 เม.ย.64

นัดไต่สวน 20 พ.ค.64 

เลื่อนเป็น 18 มิ.ย.64

พิพากษาให้รอการกำหนดโทษเป็น

เวลาสองปี และกำหนดเงื่อนไขคุมประพฤติ

ห้ามแสดงพฤติการณ์ไม่เรียบร้อยในบริเวณภายในระยะเวลากำหนดโทษ

6 เอเลียต ชุมนุมหน้าศาลอาญา วันที่ 29 เม.ย.64

นัดไต่สวน 6 ต.ค.64

นัดฟังคำพิพากษา

19 ต.ค.64 

พิพากษาให้รอการกำหนดโทษเป็น

เวลาสองปี และกำหนดเงื่อนไขคุมประพฤติ

ห้ามแสดงพฤติการณ์ไม่เรียบร้อยในบริเวณภายในระยะเวลากำหนดโทษ

7 เบนจา ชุมนุมหน้าศาลอาญา วันที่ 29 เม.ย.64

นัดไต่สวน 21 มิ.ย.64

นัดฟังคำพิพากษา

1 พ.ย.64

พิพากษาให้จำคุก 6 เดือน
8 ณัฐชนน ชุมนุมหน้าศาลอาญา วันที่ 29 เม.ย.64

นัดไต่สวน 23 มิ.ย.64

นัดฟังคำพิพากษา

1 พ.ย.64

พิพากษาให้จำคุก 4 เดือน

(ประกันตัว)

9 ภัทรพงศ์ ชุมนุมหน้าศาลอาญา วันที่ 29 เม.ย.64

นัดไต่สวน 28 พ.ย.64

รอฟังคำพิพากษา

23 ธ.ค.64

 
10

เบนจา,

ณัฐชนน

ชุมนุมหน้าศาลอาญา วันที่ 30 เม.ย.64

นัดไต่สวน 29 ต.ค.64 

รอฟังคำพิพากษา

2 ธ.ค.64

 
11 ศุภกิจ, วีรภาพ, พัชรวัฒน์, จุฑาทิพย์, ศรัณย์ ชุมนุมหน้าศาลอาญา วันที่ 2 พ.ค.64 นัดไต่สวน 25-26 พ.ย.64  
12 อดิศักดิ์

ถูกกล่าวหาว่าตบไหล่และมีปากเสียงกับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

วันที่ 8 เม.ย.64

นัดไต่สวน 8 มิ.ย.64

เลื่อนเป็น 2 ก.ค.64

พิพากษาให้ปรับ 500 บาทและตักเตือนไม่ให้กระทำอีก
13 โจเซฟ กรีดแขนในห้องพิจารณาศาลอาญากรุงเทพใต้ วันที่ 11 ต.ค.64 นัดไต่สวน 22 พ.ย.64  
14

เพนกวิน พริษฐ์, ฟ้า พรหมศร, ต๋ง ทะลุฟ้า, ปูน ทะลุฟ้า, ไมค์ ภาณุพงศ์, บอยธัชพงศ์, แซม สาแมท, ณัฐชนน, ฮิวโก้ สิริชัย 

ไลฟ์สดและเขียนผนังในห้องพักผู้ต้องหาที่ศาลธัญบุรี วันที่ 9 ส.ค.64

นัดไต่สวน 9 พ.ย.64

นัดฟังคำพิพากษา 22 พ.ย.64

พิพากษาให้กักขัง 10 วัน

(ได้ประกันตัว)

ตารางรวมคดี 'ดูหมิ่นศาล' ที่เกี่ยวเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง
คดี ผู้แสดงออก กิจกรรม กำหนดนัด ผลของคดี
1 ชินวัตร, พิสิฏฐ์กุล, เอเลียต ชุมนุมหน้าศาลอาญา วันที่ 29 เม.ย.64

ได้รับการประกันตัวในชั้นสอบสวน

นัดรายงานตัวต่อศาล 24 พ.ค.64

 
  เบนจา, ณัฐชนน, ภัทรพงศ์ ชุมนุมหน้าศาลอาญา วันที่ 29 เม.ย.64 นัดพบอัยการ 16 มิ.ย.64  
2 เบนจา, ณัฐชนน ชุมนุมหน้าศาลอาญา วันที่ 30 เม.ย.64 นัดพบอัยการ 16 มิ.ย.64  
3 สมยศ ชุมนุมหน้าศาลอาญา วันที่ 30 เม.ย.64

ได้รับการประกันตัวในชั้นสอบสวน

นัดรายงานตัวต่อศาล 1 ก.ค.64

 
4
ศุภกิจ, วีรภาพ, ปรณัท, 
พัชรวัฒน์, จุฑาทิพย์ 
ว่าที่ ร.ต.อิทธิกร, ปรีชญา,
สุทธิตา,โสภณ,  
ยงยุทธ, ศรัณย์, ชนกันต์, 
ชาติชาย 

 

ชุมนุมกลุ่ม REDEM หน้าศาลอาญา

วันที่ 2 พ.ค.64

 

ได้รับการประกันตัวในชั้นสอบสวน

นัดรายงานต่อศาล 1 ก.ค.64

 

 

ชนิดบทความ: