รวมคดีละเมิดอำนาจศาล/หมิ่นศาล เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมือง

 
1854
 
 
หมายเหตุ : ทำความเข้าใจความผิดฐาน 'ละเมิดอำนาจศาล' และ 'ดูหมิ่นศาล' ที่ https://freedom.ilaw.or.th/en/node/487
ตารางรวมคดี 'ละเมิดอำนาจศาล' ที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมือง
คดี ผู้แสดงออก กิจกรรม กำหนดนัด ผลของคดี
1

เลิศศักดิ์, นวพล 

กิจกรรมให้กำลังใจหน้าทางเข้าสนง.อัยการ วันที่ 8 มี.ค. 64

นัดไต่สวน(1) 15 มิ.ย.64 

ไต่สวน(2) 13 ก.ย.64 

พิพากษา 22 ธ.ค.64

จำคุก 1 เดือนและปรับ 500 บาท ให้รอลงอาญา
2

อรรถพล,

ชินวัตร,

อนุรักษ์

ปรากฎภาพถ่ายในห้องพิจารณาคดี วันที่ 8 มี.ค.64

นัดไต่สวน 31 พ.ค.64

หมายเหตุ : อรรถพลขอเลื่อนคดี

จำคุก
คนละ 15 วัน ปรับคนละ 500 บาท
โทษจำคุกให้รอลงอาญา 1 ปี
3 พริษฐ์

อ่านแถลงการณ์วิพากษ์วิจารณ์ศาลและประกาศอดอาหารในห้องพิจารณาศาลอาญา วันที่ 15 มี.ค.64

 

นัดไต่สวนและพิพากษา 22 มี.ค.64

 

ให้กักขัง 14 วัน  
4 ชินวัตร ชุมนุมหน้าศาลอาญา วันที่ 29 เม.ย.64 นัดไต่สวน 8 มิ.ย.64 

จำคุก 4 เดือน

ไม่รอลงอาญา คดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์

(ประกันตัว)

5 พิสิฏฐ์กุล ชุมนุมหน้าศาลอาญา วันที่ 29 เม.ย.64

นัดไต่สวน 20 พ.ค.64 

เลื่อนเป็น 18 มิ.ย.64

ให้รอการกำหนดโทษเป็น

เวลาสองปี และกำหนดเงื่อนไขคุมประพฤติ

ห้ามแสดงพฤติการณ์ไม่เรียบร้อยในบริเวณภายในระยะเวลากำหนดโทษ

6 เอเลียต ชุมนุมหน้าศาลอาญา วันที่ 29 เม.ย.64

นัดไต่สวน 6 ต.ค.64

นัดฟังคำพิพากษา

19 ต.ค.64 

ให้รอการกำหนดโทษเป็น

เวลาสองปี และกำหนดเงื่อนไขคุมประพฤติ

ห้ามแสดงพฤติการณ์ไม่เรียบร้อยในบริเวณภายในระยะเวลากำหนดโทษ

7 เบนจา ชุมนุมหน้าศาลอาญา วันที่ 29 เม.ย.64

นัดไต่สวน 21 มิ.ย.64

นัดฟังคำพิพากษา

1 พ.ย.64

จำคุก 6 เดือน
8 ณัฐชนน ชุมนุมหน้าศาลอาญา วันที่ 29 เม.ย.64

นัดไต่สวน 23 มิ.ย.64

นัดฟังคำพิพากษา

1 พ.ย.64

จำคุก 4 เดือน

(ประกันตัว)

9 ภัทรพงศ์ ชุมนุมหน้าศาลอาญา วันที่ 29 เม.ย.64

นัดไต่สวน 28 พ.ย.64

นัดฟังคำพิพากษา

23 ธ.ค.64

ให้รอกำหนดโทษ 2 ปี
10

เบนจา,

ณัฐชนน

ชุมนุมหน้าศาลอาญา วันที่ 30 เม.ย.64

นัดไต่สวน 29 ต.ค.64 

ฟังคำพิพากษา

2 ธ.ค.64

เบนจา ปรับ 500 บาท

ณัฐชนน จำคุก 2 เดือน (ประกันตัว)

11 ศุภกิจ, วีรภาพ, พัชรวัฒน์, จุฑาทิพย์, ศรัณย์ ชุมนุมหน้าศาลอาญา วันที่ 2 พ.ค.64

นัดไต่สวน 25-26 พ.ย.64

พิพากษา 22 ธ.ค. 64

ศุภกิจ , วีรภาพ , พัชรวัฒน์ ให้กักขัง 40 วัน 

จุฑาทิพย์ จำคุก 2 เดือน ปรับ 320 บาท รอการลงโทษ 2 ปี และให้คุมประพฤติ 1 ปี พร้อมกับต้องทำงานบำเพ็ญประโยชน์ 12 ชั่วโมง

ศรัณย์ ให้กักขัง 2 เดือน

12 อดิศักดิ์

ถูกกล่าวหาว่าตบไหล่และมีปากเสียงกับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

วันที่ 8 เม.ย.64

นัดไต่สวน 8 มิ.ย.64

เลื่อนเป็น 2 ก.ค.64

ปรับ 500 บาทและตักเตือนไม่ให้กระทำอีก
13 โจเซฟ กรีดแขนในห้องพิจารณาศาลอาญากรุงเทพใต้ วันที่ 11 ต.ค.64

นัดไต่สวน 22 พ.ย.64

ฟังคำพิพากษา 17 ธ.ค.64

จำคุก 1 เดือน ปรับ 250 บาท

ให้รอลงอาญา 6 เดือน 

14

เพนกวิน พริษฐ์, ฟ้า พรหมศร, ต๋ง ทะลุฟ้า, ปูน ทะลุฟ้า, ไมค์ ภาณุพงศ์, บอยธัชพงศ์, แซม สาแมท, ณัฐชนน, ฮิวโก้ สิริชัย 

ไลฟ์สดและเขียนผนังในห้องพักผู้ต้องหาที่ศาลธัญบุรี วันที่ 9 ส.ค.64

นัดไต่สวน 9 พ.ย.64

นัดฟังคำพิพากษา 22 พ.ย.64

กักขัง 10 วัน

(ได้ประกันตัว)

ตารางรวมคดี 'ดูหมิ่นศาล' ที่เกี่ยวเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง
คดี ผู้แสดงออก กิจกรรม กำหนดนัด ผลของคดี
1 ชินวัตร, พิสิฏฐ์กุล, เอเลียต ชุมนุมหน้าศาลอาญา วันที่ 29 เม.ย.64

ได้รับการประกันตัวในชั้นสอบสวน

นัดรายงานตัวต่อศาล 24 พ.ค.64

 
  เบนจา, ณัฐชนน, ภัทรพงศ์ ชุมนุมหน้าศาลอาญา วันที่ 29 เม.ย.64 นัดพบอัยการ 16 มิ.ย.64  
2 เบนจา, ณัฐชนน ชุมนุมหน้าศาลอาญา วันที่ 30 เม.ย.64 นัดพบอัยการ 16 มิ.ย.64  
3 สมยศ ชุมนุมหน้าศาลอาญา วันที่ 30 เม.ย.64

ได้รับการประกันตัวในชั้นสอบสวน

นัดรายงานตัวต่อศาล 1 ก.ค.64

 
4
ศุภกิจ, วีรภาพ, ปรณัท, 
พัชรวัฒน์, จุฑาทิพย์ 
ว่าที่ ร.ต.อิทธิกร, ปรีชญา,
สุทธิตา,โสภณ,  
ยงยุทธ, ศรัณย์, ชนกันต์, 
ชาติชาย 

 

ชุมนุมกลุ่ม REDEM หน้าศาลอาญา

วันที่ 2 พ.ค.64

 

ได้รับการประกันตัวในชั้นสอบสวน

นัดรายงานต่อศาล 1 ก.ค.64

 

 

ชนิดบทความ: