สถิติการปิดกั้นเว็บไซต์ในประเทศไทย นับตั้งแต่ปี 2550-2556

นับแต่ปี 2550-2556 สถิติการระงับการเผยแพร่เนื้อหา หรือการปิดเว็บไซต์โดยอาศัยมาตรา 20 พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ผ่านคำสั่งศาลจำนวน 380 ฉบับ จำนวนทั้งสิ้น 107,830 ยูอาร์แอล ทั้งนี้ เนื้อหาที่ถูกปิดกั้นเป็นอันดับหนึ่ง คือ เนื้อหาและภาพดูหมิ่น หมิ่นประมาท พระมหากษัตริย์ พระราชินี และรัชทายาท ซึ่งมีคำสั่งศาล จำนวน 267 ฉบับให้ระงับการเข้าถึง 82,418 ยูอาร์แอล หรือคิดเป็นร้อยละ 76.4 ของจำนวนยูอาร์แอลที่ถูกปิดกั้นทั้งหมด อันดับสอง คือ เนื้อหาและภาพลามกอนาจาร มีคำสั่งศาล 84 ฉบับ ให้ระงับการเข้าถึง 24,139 ยูอาร์แอล หรือคิดเป็นร้อยละ 22.38 ของจำนวนยูอาร์แอลที่ถูกปิดกั้นทั้งหมด

Content 2007 2008 2009 2,010 2,011 2,012 2,013 Total
Court order URL Court order URL Court order URL Court order URL Court order URL Court order URL Court order URL Court order URL
Insulting the king, the queen, or the heir 0 0 7 1,937 30 16,525 27 39,115 26 3,213 132 16,813 45 4,815 267 82,418
Obscene or pornographic       0 0 4 96 27 11,609 15 6,105 6 1,585 25 4,218 7 526 84 24,139
Abortion pills       0 0 1 37 3 320 0 0 0 0 0 0 0 0 4 357
Encourage gambling       0 0 0 0 2 246 0 0 0 0 0 0 0 0 2 246
Depreciate the religion       1 2 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 2 5 8
Other       0 0 0 0 1 3 3 137 1 280 8 216 5 26 18 662
Total 1 2 13 2,071 64 28,705 45 45,357 33 5,078 166 21,248 58 5,369 380 107,830
Prime Minister ICT Minister Courts Order URLs
Yingluck Shinawatra
5 August 2011 – Present
GP Capt. Anudit Nakornsap
9 August 2011 – Present
237 27,685
Abhisit Vejjajiva
17 December 2008 - 5 August 2011
Chuti Krairiksh
6 June 2010 - 9 August 2011
45 22,544
Sub. Lt. Ranongrak Suwanchawee
20 December 2008 - 6 June 2010
84 55,528

 

เอกสารแนบSize
สถิติการปิดกั้นเว็บไซต์ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2007-2012133.9 KB
ชนิดบทความ: