แรงงานข้ามชาติ

  บริษัท ธรรมเกษตร เป็นเจ้าของธุรกิจฟาร์มไก่ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลพบุรี ทำกิจการเลี้ยงไก่และขายให้กับ "เบทาโกร" ยักษ์ใหญ่ในธุรกิจนี้ที่จะรับซื้อไก่เพื่อไปแปรรูปเป็นอาหารต่อ...