ค่าแรงขั้นต่ำ

  Thammakaset Co., Ltd., an owner of a poultry farm in Lopburi Province and a supplier of Betagros, one of the major company in Thai food industry. This poultry farm employed migrant workers...
  บริษัท ธรรมเกษตร เป็นเจ้าของธุรกิจฟาร์มไก่ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลพบุรี ทำกิจการเลี้ยงไก่และขายให้กับ "เบทาโกร" ยักษ์ใหญ่ในธุรกิจนี้ที่จะรับซื้อไก่เพื่อไปแปรรูปเป็นอาหารต่อ...