เลือกตั้ง2562

    ในการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 เกิดขึ้นภายใต้รัฐบาลคสช.ที่ปกครองประเทศมาตั้งแต่ปี 2557 ระหว่างทางนั้นได้วางกลไกในการจำกัดเสรีภาพการแสดงออกไว้จำนวนมาก เช่น คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558...