ฮุนเซ็น

In 2017, independent media in Cambodia faced a difficult situation. Cambodia Daily, an English daily newspaper that was established in 1993 announced its immediate closure in September after it was...
ปี 2560 เป็นปีที่สื่ออิสระซึ่งเผยแพร่เนื้อหาในลักษณะวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลกัมพูชาต้องเผฃิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก Cambodia Daily หนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2536...