มาตรา 326

    Defamation offense is often implemented among controversial situations, especially when there are various different opinions or ‘cursing’. Particularly, in an age where people can...
  ความผิดฐาน "หมิ่นประมาท" เป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่ถูกหยิบขึ้นมาใช้กันบ่อยครั้ง ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีความขัดแย้ง และมีคนแสดงความคิดเห็นแตกต่างกัน หรือมีการ "ด่ากัน"...