คำสั่งศาล

      ศาลยุติธรรม ถูกลากให้เข้ามาเป็นตัวละครที่โดดเด่นเมื่อผู้ที่เคลื่อนไหวทางการเมืองถูกคุมขังด้วยคำสั่งของศาล การแสดงความไม่พอใจต่อศาลจึงเกิดขึ้นตามมา...
17 กันยายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2562 โดยมีจุดน่าสนใจอยู่ที่ข้อที่ 10 ในข้อกำหนดดังกล่าว ที่นำบัญญัติเรื่องการ "...