1000 1595 1800 1080 1938 1078 1689 1632 1824 1767 1737 1192 1021 1922 1277 1382 1128 1275 1311 1857 1498 1484 1397 1777 1292 1175 1098 1246 1000 1789 1453 1556 1147 1509 1186 1708 1300 1871 1308 1918 1192 1629 1461 1411 1041 1740 1370 1075 1126 1977 1950 1998 1876 1948 1516 1784 1959 1999 1287 1883 1610 1824 1919 1497 1483 1358 1157 1683 1223 1217 1495 1447 1414 1875 1856 1029 1379 1444 1752 1343 1415 1667 1056 1606 1980 1018 1825 1929 1912 1940 1560 1232 1823 1236 1618 1809 1280 1606 1824 บอล | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

บอล

พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 2558 (พ.ร.บ.ชุมนุม) เป็นกฎหมายที่ถูกผ่านโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในปี 2558 ช่วงที่คำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่ 3/2558 ข้อ 12...
วันนี้ (11 ตุลาคม 2562) พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบกบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แผ่นดินของเราในมุมมองด้านความมั่นคง” ที่กองบัญชาการกองทัพบก โดยในการบรรยายผบ.ทบ....