1427 1264 1430 1309 1849 1215 1542 1678 1947 1479 1323 1594 1119 1787 1999 1561 1516 1329 1025 1587 1566 1779 1787 1991 1995 1424 1871 1678 1434 1507 1328 1859 1893 1791 1827 1793 1180 1501 1027 1699 1961 1340 1141 1821 1482 1008 1396 1655 1055 1207 1823 1274 1572 1970 1266 1623 1792 1058 1981 1509 1207 1273 1384 1892 1374 1321 1100 1200 1370 1272 1839 1864 1858 1565 1802 1301 1590 1613 1504 1413 1604 1075 1329 1377 1446 1336 1545 1917 1122 1241 1554 1934 1118 1118 1051 1500 1266 1359 1852 ธนวัฒน์ | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ธนวัฒน์

  อ.ดร.พัชร์ นิยมศิลป อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จากกรณีที่นักกิจกรรมสองคน คือ พริษฐ์​ หรือ เพนกวิน และ ธนวัฒน์ หรือ บอลทำกิจกรรมแขวนพริกกระเทียมขับไล่...
วันนี้ (11 ตุลาคม 2562) พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบกบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แผ่นดินของเราในมุมมองด้านความมั่นคง” ที่กองบัญชาการกองทัพบก โดยในการบรรยายผบ.ทบ....