คมช. สดมภ์นวมทอง

"อันประชา สามัคคี มีจัดตั้ง เป็นพลัง แกร่งกล้า มหาศาล แสนอาวุธ หมู่อันธพาล ไม่อาจต้าน แรงมหา ประชาชน" ข้อความตอนหนึ่งของบทกวี "พลังประชาชน" ของกุหลาบ สายประดิษฐ์ คือข้อความที่ปรากฎบนเสื้อยืดที่...