1737 1948 1735 1945 1531 1905 1142 1302 1698 1995 1485 1503 1097 1675 1540 1758 1033 1645 1447 1334 1130 1893 1910 1005 1081 1063 1337 1578 1672 1189 1674 1490 1652 1477 1725 1077 1050 1127 1165 1568 1132 1814 1198 1905 1644 1083 1041 1025 1708 1793 1314 1286 1841 1326 1546 1252 1526 1148 1457 1596 1147 1419 1252 1882 1948 1392 1545 1626 1092 1392 1846 1317 1711 1097 1519 1269 1372 1854 1133 1585 1410 1341 1655 1342 1919 1386 1378 1136 1168 1257 1926 1353 1215 1923 1943 1428 1484 1309 1737 ขบวนเสด็จ | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ขบวนเสด็จ

นับถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ก็นับเป็นเวลา 27 วันแล้วที่ตะวัน-ทานตะวันและแบม-อรวรรณ ซึ่งอยู่ในความควบคุมของราชทัณฑ์ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม- 6 กุมภาพันธ์ 2566...
    จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 มีนักกิจกรรมทางการเมืองที่ถูกคุมขังระหว่างการสอบสวนและระหว่างที่คดียังไม่ถึงที่สุดอย่างน้อย 11 คน นับจากกระแสเรียกร้องทางการเมืองรอบใหม่...
นับตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นมา มีการชุมนุมหรือจัดกิจกรรมทางการเมืองเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ อย่างน้อย 4 ครั้ง แต่ทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรมดังกล่าว...
วันที่ 14 ตุลาคม 2563 คณะราษฎร 63 จัดการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและมีกำหนดเคลื่อนขบวนไปที่ทำเนียบรัฐบาล...
  ขบวนเสด็จ  ไม่ได้เพิ่งมาเป็นประเด็นตอนมีม็อบชู 3 นิ้วและมีคนโดนแจ้งข้อหามาตรา 110 แต่เรื่องนี้เป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามและวิพากษ์วิจารณ์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 แล้ว...
การปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ถือเป็นภารกิจที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น ดังจะเห็นได้จากการระบุไว้ในประกาศ คสช.ที่ 1/2557 ซึ่งออกมาในวันยึดอำนาจ 22 พฤษภาคม 2557...