1774 1458 1327 1429 1789 1277 1404 1116 1877 1414 1482 1387 1957 1363 1918 1585 1358 1121 1144 1333 1650 1564 1989 1535 1273 1012 1275 1059 1700 1397 1612 1309 1024 1655 1982 1102 1598 1687 1346 1452 1171 1375 1864 1679 1857 1180 1057 1438 1922 1251 1080 1535 1020 1265 1444 1987 1181 1060 1795 1607 1815 1119 1277 1953 1650 1101 1558 1409 1859 1945 1390 1917 1292 1616 1717 1739 1010 1402 1415 1486 1559 1796 1225 1695 1879 1386 1571 1840 1281 1951 1678 1529 1548 1976 1287 1028 1050 1964 1028 พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ

เมื่อพูดถึง “ภาคใต้” หลายคนอาจนึกถึงลมเย็นๆ ริมหาด การไปดำน้ำดูปะการังสวยๆ หรือแกงไตปลาอร่อยๆ แต่เมื่อขยายอาณาบริเวณเข้าไปในประเด็นการเมือง "ภาคใต้" นับเป็นพื้นที่หนึ่งในประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเป็น “...
  On February 22, 2020, the Student Union of Thailand organised a flash mob called ‘There is no Justice in this Country’ at the Pridi Courtyard in Thammasat University, Tha Prachan. Initially,...
      The Public Assembly Act B.E.2558 (2015) was enacted to control assemblies conducted in public places by providing specific duties for organizers and participants involved in...
    พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ออกมาใช้ควบคุมการชุมนุมใน "ที่สาธารณะ" โดยกำหนดให้ผู้จัดการชุมนุม และผู้เข้าร่วมการชุมนุมมีหน้าที่เฉพาะ ที่สำคัญ คือ...
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 สหภาพนักเรียน นิสิตและนักศึกษาแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม Flash Mob "ประเทศนี้ไม่มีความยุติธรรม" บริเวณลานปรีดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์...
จากเหตุการณ์ที่ผู้จัดกิจกรรม แฟลชม็อบ #จันรีไม่รอกู้เดี๋ยวสู้เอง โดยจัดการชุมนุมขึ้นที่ บริเวณสนามสามเหลี่ยมทุ่งนาเชย อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ผู้จัดไม่ได้แจ้งการชุมนุมตาม...
  ปัจจุบันแม้เรียกได้ว่าพ้นยุคทหารไปแล้ว แต่เชื่อหรือไม่ว่าข้อหาที่เกิดจากประกาศคำสั่งของคณะรัฐประหารยังคงมีผลอยู่ในระบบยุติธรรมของไทย    ในยุค คสช....