1271 1536 1661 1727 1102 1613 1881 1016 1505 1439 1720 1553 1822 1274 1033 1999 1832 1341 1305 1769 1889 1423 1544 1421 1481 1782 1223 1632 1348 1564 1655 1686 1097 1979 1095 1810 1129 1754 1672 1724 1035 1354 1840 1303 1892 1569 1429 1032 1282 1929 1759 1362 1972 1562 1290 1796 1791 1584 1135 1819 1754 1572 1643 1709 1616 1303 1377 1263 1781 1993 1111 1396 1937 1533 1868 1098 1740 1804 1275 1307 1151 1266 1275 1878 1355 1126 1658 1369 1503 1667 1253 1992 1435 1375 1309 1602 1292 1990 1397 หมายเรียก | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

หมายเรียก

  ชวนทำความเข้าใจสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน เมื่อถูกตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐติดตาม คุกคาม เรียกให้ไปพบ หรือจับกุม จากการแสดงออกทางการเมืองภายใต้การประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ยาวนานกว่าหนึ่งปีเต็ม...
‘แชมป์ 1984’ นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยผู้โด่งดังจากการกินแซนด์วิชแล้วอ่านหนังสือ 1984 และเป็นหนึ่งในหกผู้ถูกแจ้งข้อกล่าวหา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จากการไปเรียกร้องกรณีวันเฉลิมหน้าสถานทูตกัมพูชาเมื่อวันที่...