ประทุษร้ายต่อเสรีภาพพระราชินี

                                                       ...