องค์กรเก็บขยะแผ่นดิน

ปี 2563 จนถึงอย่างน้อยกรกฎาคม 2564 เป็นช่วงเวลาที่การชุมนุมและการเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่ในกระแสสูง ข้อเรียกร้อง "ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์" ถูกยกมาพูดในพื้นที่การชุมนุมอย่างเปิดเผย...