เยาวชน

    “เหมือนถูกตัดสินแล้ว" เพชร ธนกร กับประสบการณ์ในกระบวนการยุติธรรมเยาวชน   เพชร ธนกร อดีตนักเรียนอาชีวะเป็นหนึ่งในเยาวชนอายุไม่ถึง 18 ปี ที่ถูกดำเนินคดีจากการร่วมการชุมนุมระหว่างปี...
ปี 2563-2564 เป็นช่วงที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาแสดงออกอย่างเข้มข้ม ทั้งการตั้งคำถามต่อระบบการศึกษา กฎระเบียบในโรงเรียน และประเด็นโครงสร้างทางการเมืองที่เป็นอนาคตของพวกเขา แม้พวกเขายังอายุไม่ถึง 18...
  20 สิงหาคม 2564 นับเป็นวันที่ 11 แล้วที่แยกดินแดงกลายเป็นพื้นที่สมรภูมิที่ผู้ชุมนุมขับไล่รัฐบาลกับตำรวจชุดควบคุมฝูงชนปะทะกันด้วยอาวุธและความรุนแรง  ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ...