ต๋ง

ต๋งทะลุฟ้า (ปนัดดา ศิริมาศกุล) และยาใจ (ทรงพล สนธิรักษ์) ทะลุฟ้า คือนักกิจกรรมของกลุ่มทะลุฟ้าที่มักปรากฎตัวด้วยกันบนเวทีเวลามีการชุมนุม แต่นอกจากบทบาทที่ทั้งสองมีร่วมกันในขบวนแล้ว...
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 กลุ่มทะลุฟ้า นำโดยไผ่-จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา...