กันยายน 2564

  หลังกิจกรรมทางการเมืองหยุดไปชั่วขณะจากการระบาดระลอกสี่ของโควิด 19 ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ที่พบผู้ติดเชื้อหลักหมื่นต่อวัน...