1418 1673 1716 1376 1535 1818 1154 1640 1848 1002 1713 1850 1174 1526 1807 1832 1162 1096 1816 1317 1404 1331 1168 1025 1812 1057 1847 1544 1513 1461 1670 1544 1797 1712 1113 1963 1165 1076 1265 1349 1129 1601 1313 1998 1215 1145 1752 1719 1331 1161 1460 1964 1418 1959 1140 1760 1714 1246 1506 1853 1703 1608 1689 1002 1758 1465 1287 1843 1467 1389 1109 1878 1510 1849 1368 1739 1700 1525 1674 1407 1690 1649 1300 1683 1294 1375 1220 1225 1376 1748 1776 1815 1833 1864 1867 1939 1143 1533 1079 ราษฎรประสงค์ | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ราษฎรประสงค์

โกรธมาก! ผู้ต้องหาคดีมาตรา 112 ไม่ได้ประกันตัวระหว่างสู้คดี สิ้นหวังสุดๆ อ่านข่าวคำพิพากษาคดีมาตรา 112 แล้วไม่ยุติธรรมเลย เศร้าจัง คนถูกฟ้องด้วยมาตรา 112 ...
แม้จะมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ และมีการออกข้อกำหนดห้ามชุมนุมโดยอ้างเหตุการระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563...