1721 1118 1207 1453 1209 1633 1621 1334 1403 1687 1712 1844 1698 1846 1392 1816 1898 1798 1029 1465 1801 1888 1924 1560 1484 1777 1705 1591 1171 1930 1584 1678 1680 1586 1726 1949 1150 1947 1057 1400 1753 1737 1797 1862 1764 1533 1537 1829 1686 1927 1467 1937 1710 1691 1391 1308 1267 1602 1371 1033 1255 1482 1778 1008 1727 1874 1810 1811 1695 1287 1593 1229 1639 1925 1295 1145 1525 1342 1939 1766 1286 1859 1450 1615 1171 1229 1496 1624 1290 1145 1507 1135 1919 1335 1829 1523 1740 1210 1051 ปล่อยตัวชั่วคราว | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ปล่อยตัวชั่วคราว

    จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 มีนักกิจกรรมทางการเมืองที่ถูกคุมขังระหว่างการสอบสวนและระหว่างที่คดียังไม่ถึงที่สุดอย่างน้อย 11 คน นับจากกระแสเรียกร้องทางการเมืองรอบใหม่...
แม้จะมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ และมีการออกข้อกำหนดห้ามชุมนุมโดยอ้างเหตุการระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563...