ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน

        ทวี เที่ยงวิเศษ หรือ “อาทิตย์ ทะลุฟ้า” เป็นนักกิจกรรมคนหนึ่งที่ผันตัวมาร่วมการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างเต็มตัวในปี 2564 และต้องกลายเป็นผู้ต้องขังในคดีทางการเมือง...