1050 1634 1818 1482 1268 1481 1251 1698 1364 1117 1853 1925 1670 1538 1080 1925 1016 1387 1129 1011 1894 1536 1507 1950 1843 1040 1506 1037 1515 1870 1478 1726 1352 1330 1983 1879 1833 1020 1650 1210 1037 1187 1215 1719 1800 1325 1383 1773 1164 1217 1444 1023 1511 1617 1014 1654 1077 1596 1065 1022 1904 1143 1399 1022 1019 1711 1335 1741 1778 1007 1185 1845 1503 1555 1756 1434 1925 1947 1494 1887 1208 1978 1331 1390 1076 1902 1059 1524 1187 1130 1656 1603 1141 1904 1518 1149 1387 1269 1846 คณะก่อการล้านนาใหม่ | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

คณะก่อการล้านนาใหม่

  ติ๊ก-วิทยา ไชยคำหล้า จากคณะก่อการล้านนาใหม่เป็นหนึ่งใน 25 ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมระหว่างการชุมนุมคัดค้านการประชุมเอเปคเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 การชุมนุมดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18...