1135 1964 1438 1951 1572 1572 1840 1363 1697 1307 1217 1510 1977 1210 1055 1693 1247 1518 1270 1099 1499 1624 1760 1262 1549 1573 1230 1196 1736 1120 1526 1982 1470 1458 1969 1583 1228 1807 1194 1445 1639 1511 1102 1076 1113 1629 1009 1413 1109 1220 1428 1546 1010 1645 1422 1950 1109 1930 1167 1048 1202 1921 1287 1692 1204 1475 1715 1289 1374 1932 1024 1857 1341 1345 1792 1789 1070 1205 1042 1754 1809 1880 1250 1249 1103 1420 1061 1262 1063 1911 1000 1849 1409 1428 1951 1700 1411 1282 1748 ม็อบ18พฤศจิกา | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ม็อบ18พฤศจิกา

  ติ๊ก-วิทยา ไชยคำหล้า จากคณะก่อการล้านนาใหม่เป็นหนึ่งใน 25 ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมระหว่างการชุมนุมคัดค้านการประชุมเอเปคเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 การชุมนุมดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18...