หมิ่นกษัตริย์

รามิล-ศิวัญชลี วิชญเสรีวัฒน์ จาก “ดาวเคราะห์น้อย B 612” เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นนักกิจกรรมที่แสดงออกความคิดทางการเมืองในคลื่นการชุมนุมของนักเรียนและนักศึกษาตั้งแต่ปี 2563...