1512 1081 1088 1806 1022 1757 1811 1544 1253 1683 1124 1768 1908 1368 1831 1066 1224 1885 1299 1320 1838 1157 1614 1804 1361 1236 1273 1874 1621 1736 1097 1795 1950 1633 1370 1571 1030 1857 1430 1511 1146 1276 1751 1600 1390 1824 1138 1809 1297 1337 1396 1876 1637 1071 1391 1858 1329 1958 1283 1452 1893 1161 1894 1118 1412 1859 1364 1234 1467 1067 1888 1396 1059 1297 1911 1016 1024 1835 1148 1109 1409 1368 1703 1774 1908 1027 1767 1013 1778 1169 1060 1492 1364 1002 1280 1071 1080 1462 1042 มาเลเซีย | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

มาเลเซีย

นับตั้งแต่หลังการรัฐประหารในปี 2557 กฎหมายยุยงปลุกปั่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 กลายเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญของรัฐในการยับยั้งการเคลื่อนไหวของประชาชนในเชิงต่อต้านหรือวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล...
        ปี 2562 ประเด็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองถูกพูดถึงอยู่บ่อยครั้ง จากเหตุการณ์ศพริมน้ำโขงที่มีแท่งซีเมนต์ยัดที่ช่องท้อง ซึ่งปรากฏในภายหลังว่า...
มองจากสายตาคนนอก มาเลเซียเป็นประเทศที่เศรษฐกิจและสังคมเจริญเติบโตไม่น้อย บ้านเมืองสะอาดสะอ้าน การคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะในเมืองหลวงอย่างกรุงกัวลาลัมเปอร์ก็สะดวกสบาย...