1631 1757 1622 1230 1462 1775 1376 1012 1780 1523 1920 1618 1125 1182 1043 1351 1692 1409 1778 1295 1514 1737 1970 1498 1132 1533 1962 1351 1320 1013 1552 1037 1472 1557 1086 1490 1923 1491 1976 1642 1009 1159 1326 1058 1043 1009 1437 1839 1494 1159 1248 1180 1877 1063 1660 1959 1881 1640 1628 1853 1771 1266 1909 1117 1501 1982 1927 1921 1833 1655 1690 1161 1731 1777 1500 1029 1491 1480 1400 1802 1874 1650 1946 1604 1554 1271 1872 1813 1234 1961 1218 1006 1284 1109 1083 1585 1695 1758 1804 การ์ตูนล้อการเมือง | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

การ์ตูนล้อการเมือง

เช้าวันที่ 7 กรกฎาคม ตำรวจราว 13 นาย นำกำลังไปล้อมบ้านพักหลังหนึ่งย่านพระประแดง บ้านหลังนั้นไม่ใช่บ้านของพ่อค้ายาเสพย์ติด ไม่ใช่บ้านของคนร้ายคดีฆาตกรรม แต่เป็นบ้านของ "จิรวัฒน์" หรือ "ตั้ม"...
มองจากสายตาคนนอก มาเลเซียเป็นประเทศที่เศรษฐกิจและสังคมเจริญเติบโตไม่น้อย บ้านเมืองสะอาดสะอ้าน การคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะในเมืองหลวงอย่างกรุงกัวลาลัมเปอร์ก็สะดวกสบาย...