1833 1845 1844 1882 1269 1346 1270 1915 1876 1683 1507 1606 1403 1165 1541 1633 1591 1411 1508 1483 1306 1062 1384 1435 1297 1197 1362 1357 1230 1250 1519 1145 1362 1544 1849 1647 1857 1731 1687 1501 1284 1789 1501 1411 1668 1503 1546 1296 1204 1777 1868 1207 1133 1966 1104 1804 1165 1035 1739 1398 1108 1594 1550 1562 1732 1807 1763 1324 1952 1716 1757 1445 1113 1588 1927 1259 1888 1690 1744 1191 1592 1073 1012 1251 1688 1020 1487 1365 1946 1452 1941 1908 1563 1266 1850 1781 1456 1797 1253 โจนาธาน เฮด | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

โจนาธาน เฮด

  ก่อนยุครัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ การจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ ตั้งแต่ประเด็นเบาๆ อย่างประเด็นวัฒนธรรม ไปจนถึงประเด็นทางการเมืองหรือประเด็นที่มีความอ่อนไหว เช่นประเด็นมาตรา 112 สามารถจัดได้อย่างเสรี...