1751 1622 1239 1052 1832 1986 1610 1137 1761 1128 1550 1411 1559 1450 1598 1584 1932 1441 1955 1477 1783 1782 1462 1516 1183 1282 1743 1996 1934 1098 1306 1880 1890 1408 1813 1629 1348 1988 1331 1033 1148 1247 1008 1191 1688 1473 1974 1231 1672 1707 1524 1080 1747 1683 1572 1592 1031 1610 1080 1982 1092 1762 1806 1930 1632 1963 1972 1028 1111 1797 1427 1403 1227 1498 1816 1075 1934 1974 1831 1217 1539 1619 1223 1230 1359 1017 1415 1244 1433 1950 1221 1156 1864 1895 1033 1157 1292 1083 1424 คณะนิติศาสตร์ | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

คณะนิติศาสตร์

สนทนากับนักกิจกรรมม.อุบลฯ ในเหตุแห่งการออกมาวิ่งไล่ใครบางคน เอ็มมี่ นัฐพงษ์ ป้องแสง วัย 22 ปี  บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนักกิจกรรมจากกลุ่มดินอีสาน...
วันที่ 19 มิถุนายน 2558 นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ทั้ง 7 คน ซึ่งเรียกตัวเองว่ากลุ่ม 'ดาวดิน' มีกำหนดให้ไปรายงานตัวที่สถานีตำรวจภูธรขอนแก่น...