ออดหมวกใหญ่

  “ประเทศนี้ไม่มีความยุติธรรม กูขอแยกเป็นประเทศล้านนา”   ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึง ต้นเดือนมีนาคม 2557 ป้ายไวนิลที่มีข้อความนี้ถูกติดตามสะพานลอยของหลายจังหวัดในภาคเหนือ เช่น เชียงราย...