1418 1994 1656 1484 1193 1726 1812 1090 1518 1908 1389 1118 1266 1500 1292 1104 1372 1886 1353 1902 1651 1261 1670 1485 1162 1652 1276 1810 1280 1942 1093 1283 1143 1493 1538 1044 1021 1652 1657 1878 1529 1371 1301 1347 1492 1154 1335 1050 1606 1976 1938 1333 1325 1649 1122 1802 1057 1457 1354 1940 1093 1431 1530 1907 1025 1280 1902 1921 1599 1208 1097 1373 1183 1513 1635 1383 1545 1156 1296 1211 1945 1283 1104 1072 1774 1425 1291 1025 1629 1011 1990 1993 1209 1610 1212 1827 1312 1003 1314 พระราชทานอภัยโทษ | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

พระราชทานอภัยโทษ

    “มาตรา 259 ผู้ต้องคำพิพากษาให้รับโทษอย่างใดๆ หรือผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้อง เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว ถ้าจะทูลเกล้าฯ ถวายเรื่องราวต่อพระมหากษัตริย์ขอรับพระราชทานอภัยโทษ...
3 พฤษภาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ 2562 โดยพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวออกมาในช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของในหลวงรัชกาลที่10 จตุภัทร์ หรือไผ่ ดาวดิน...
Period 22 May 2014 – 31 March 2016 March 2016 Number of individuals summoned 912 10 Arrests at peaceful demonstrations 214 - Individuals prosecuted before military court...
ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 31 มีนาคม2559 ยอดรวมเฉพาะเดือนมีนาคม 2559 คนถูกเรียกรายงานตัว 912 10 คนถูกจับกุมคุมขังจากการชุมนุมโดยสงบ 214 - คนถูกดำเนินคดีที่ศาลทหาร...
  ว่ากันว่า แม้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 จะมีโทษหนักแต่กฎหมายนี้ก็ไม่ได้น่ากลัวและไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน เพราะเมื่อมีใครถูกลงโทษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะพระราชทานอภัยโทษให้ในท้ายที่สุด...