1412 1853 1246 1126 1883 1313 1817 1308 1259 1182 1037 1547 1456 1512 1822 1266 1707 1695 1039 1281 1089 1219 1823 1314 1672 1677 1020 1606 1539 1588 1843 1595 1973 1502 1109 1935 1377 1104 1682 1282 1914 1063 1182 1411 1787 1082 1854 1178 1967 1839 1463 1274 1928 1040 1797 1963 1281 1645 1695 1185 1055 1110 1944 1735 1970 1986 1347 1273 1639 1884 1637 1145 1873 1382 1846 1048 1834 1809 1448 1688 1116 1850 1934 1739 1437 1007 1469 1992 1942 1909 1940 1687 1116 1551 1038 1982 1912 1619 1955 ขออภัยโทษ | Freedom of Expression Documentation Center | ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ

ขออภัยโทษ

    “มาตรา 259 ผู้ต้องคำพิพากษาให้รับโทษอย่างใดๆ หรือผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้อง เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว ถ้าจะทูลเกล้าฯ ถวายเรื่องราวต่อพระมหากษัตริย์ขอรับพระราชทานอภัยโทษ...
  ว่ากันว่า แม้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 จะมีโทษหนักแต่กฎหมายนี้ก็ไม่ได้น่ากลัวและไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน เพราะเมื่อมีใครถูกลงโทษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะพระราชทานอภัยโทษให้ในท้ายที่สุด...