สื่อ

การจำกัดเสรีภาพสื่อมวลชนเป็นหนึ่งในมาตรการแรกและมาตรการหลักที่คสช.ใช้ในการควบคุมสถานการณ์ภายในประเทศหลังการรัฐประหาร โดยหลังการยึดอำนาจ คสช. ออกประกาศและคำสั่งคสช. หรือ คำสั่งหัวหน้าคสช. อย่างน้อย 12...
อัพเดทข้อมูลล่าสุดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562   จากรายงานการประชุมของ กสทช. เท่าที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 พบว่า...
ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2561 การเมืองไทยกลับมาเคลื่อนไหวคึกคักอีกครั้ง แม้คำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 3/2558 ที่ห้ามชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปจะยังมีผลบังคับใช้ แต่ก็ไม่ได้ทำให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับ...
เมื่อมีกฎหมายให้อำนาจเซ็นเซอร์สื่อแล้ว กฎหมายจะมีสภาพบังคับได้ก็ต่อเมื่อมีบทกำหนดโทษของผู้ฝ่าฝืนเอาไว้ด้วย ดังนั้น หากมีคำสั่งจากผู้มีอำนาจ ด้วยเงื่อนไขตามกฎหมายเพื่อปิดกั้นสื่อแล้ว...