ระเบิดราชประสงค์

คงจดจำกันได้ดีถึงเหตุระเบิดที่ศาลพระพรหมเอราวัณเมื่อปี 17 สิงหาคม 2558 หรือบางคนเรียกว่า "เหตุระเบิดราชประสงค์" ตามชื่อสี่แยกที่ศาลพระพรหมตั้งอยู่...
ช่วงเวลา ยอดรวมตั้งแต่รัฐประหาร - 30 สิงหาคม 2558 ยอดรวมเฉพาะเดือนสิงหาคม 2558 คนถูกเรียกรายงานตัว 782 5 คนถูกจับกุมคุมขัง 479 4 คนถูกจับกุมคุมขังจากการชุมนุมโดยสงบ 209 -...
Period 22 May 2014 – 30 August 2015 August 2015 Number of individuals summoned 782 5 Number of individuals arrested 479 4 Arrests at peaceful demonstrations 209 - Individuals...